ZSUZSANNA

A szótárban néhány név elemzése is benne lesz. ZSUZSANNA – A név ősnyelvi eredetű. A ZSUZS, oda-vissza azonos olvasatú gyökből indul, amelynek kellemes, tömörítő, érzelmet felhangoló, biZSergető értelme van. Női névről lévén szó, nem kerülhető meg a férfiszív költői, érzelmi hangulata a névadásban. A ZSUZSANNA név több részből állt össze, felnőtt korban alakult ki véglegesen, és valószínű, hogy egy szerelmes férfi volt a „tettes”. A ZS hang kellemes ZSOngás, ZSEndülő érzelmi ZSUngot (sung), azaz lendületet adó, SUSogó, SUSsanó, de az S hang nyomán annak pöSZe változatával a SZŰ (szív), SZŰn (kebel) és SZŰZ értelem is jelen van: SZÜZANNA, SZŰZ-ből leendő ANYA. A ZSA ősgyök a róZSA, baZSAróZSA rendkívül kedveltségét jelzi. A ZS hangcsoport – UZSA – a rÓZSA szépségének, illatának varÁZSA, kellemes durUZSOló, bIZSErgető női hang, a mAZSOla édes íze, az üde zöld pÁZSIt, a forró szerelem parAZSA. A ZS.N – N.ZS gyök: ZSaN – NaZS, a ZSAN, ZSENge ifjúság, de rendkívüli kedveltség is: ZSÁNer, lágy NY hanggal: szerelmesen dongó, ZSUNNYogó, NYÜZSgő szív. Az N hangcsoport – ANNA – a zENE, ÉNEk, fINOm, kívÁNAtos, kÍNÁl, csINÁl, lágy hanggal: ANYA, tANYA szavakban hangulatkeltő, melegségével férfivonzó, érzelemébresztő, Összegezve: kellemes ZSONgó hangú, ZSENge ifjú SZŰZ, aki ANYA (jelölt) – ZSU-ZS/AN/NA. A ZSÁN – SZÁN – NÁSZ, diNASZtia. A szóvégi NA, NŐ, NEmtő, NAgyság, kitől NEmzet is származhat. A NA gyök NŐre, NEdvre is vonatkozik, mint felüdítő kellemes NEdű. Az igazi férfire az igazi NŐ felüdítő hatással van. Némelyek héber* eredetűnek tartják, mivel a liliom héber neve SOSANNA, SOSANA. Azonban tudni kell, hogy egy név soha nem hordozhat egyetlen jelentést, mert legkevesebb három névadó jellemző sűrítménye. A vadon is termő liliom nagy területet beföd. Aki jártában-keltében látott ilyen liliommezőt az tudja, hogy kis szél fújáSÁra, hatáSÁra épp olyan SUSOgó, SUSSANÓ hangot ad ki, mint a SÁS, amely szintén e tulajdonságáról kapta nevét. A LILIOM másik ősi neve lehetett SUSSANÓ, és ezt leveleinek az összeSUrlódás nyomán keletkező SUSOgó hangutánzójaként kapta. Mert minden a jellemzői nyomán kapott nevet. Ez a név a héber nyelvben ragadt meg, de eredete ősnyelvi. Összegezve: az első ZSUZSANNA, ZSUZSÁNNA egy liliom szépségű, gyönyörű, ZSONgó hangú, ZSENge ifjú SZŰZ lány volt, aki az ANYA (ANNA) szerepre készült, aki sok fiatalember ZSÁNere lehetett, sokan terveztek vele NÁSZt, hogy családot, diNASZtiát alapítsanak egy ilyen elragadó szépségű NŐvel, aki mint édes NEktár NEdűje üdíti fel életét.

/*/ Csakhogy a héber nyelv is az ősnyelv leágazása. Ábrahám az ősnyelvű Úr városában született, és érett férfivá. Innen ment el a szintén ősnyelvet beszélő feleségével és ugyanezen a nyelven beszélő szolgáival, szolgálóleányaival. Gyermekei, további sarjai még sokáig ezt a nyelvet beszélték. Csak későbbi rabságaik, hányódásaik főleg a babiloni fogságuk alatt változott meg beszélt nyelvük. A héber nyelv nem a teremtés nyelve.