Vitazáró

Amit most leírok vitazáróként, nem Tom Petersnek, nem Berki Lilla Ildikónak és kedvelőiknek szánom, mert őket a világ semmi kincséért nem kívánom befolyásolni. De elolvashatják.
A többi olvasóhoz szólok, csak azért, hogy ők tisztán lássanak.

A magyar nyelvben vannak HANGOK, ŐSGYÖKÖK, GYÖKSZAVAK és más értelemhordozó tényezők a szavakban.
A hangok értelme a legfontosabb. Nem mindegy, hol foglal helyet a szóban, mert fontossági sorrend is van a szavakban.
A gyökszavak legtöbbje teremtőgyök, azaz FORDÍTVA is alkotható szógyök velük.
Ez egyedül a magyar nyelvnek a sajátossága!
Elnézést Tom és Ildikó ezért a kirekesztő megállapításért.
Vegyük az itt bemutatott T.R gyököt, melynek párja az R.T. Gondolom, hogy a Tom és Ildikó által oly nagy hévvel védelmezett nyelvekben is így van. Ugyanis ez egy tökéletes nyelvi rendszer követelménye!
A T.R – R.T gyökcsaládnak óriási szóbokra van a magyar nyelvben. A szóbokra, bőség tekintetében a K.R – R.K gyök után következik.
A T hang paTTanó hang.
Az R hang eRős hang és az egyetlen folyékony pöRgő mássalhangzó: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…
Próbálják utánozni egy másik mássalhangzóval.
Nem megy.
Az É hang a legnyitottabb magas hangunk.
TÉR. A T, mint paTTanó indul, és ível felfelÉ. Nincs meghatározva, meddig Repül, mert az R végtelen hang. Akár a Földet is körülkerülheti, mert a TÉR végtelen.

A TÉR végtelen, de felosztható. Mindenkinek kellett jusson abból. Így volt igazságos.
Hogyan osztottak az ősök birtokot?
Kiállt egy nyíllövő, ferdÉn, az Ég és a föld közti felezőn tartotta a célirányt. Az volt az ősmagyar és székely határkijelölő nyílvessző, így osztották a NYÍL földet.
Meghúzta az ideget, ahogyan bírta. Elengedte a nyílat, az Repült, és egy helyen lepaTTanT, beleállt a földbe. Ott volt a RÉT haTára.
A RÉT a TÉR behaTárolt RÉsze.
Tehát a RÉT nem végtelen, mert a T haTárT szab.

Így született a TÉR és a RÉT fogalma, annak megnevezése az ősi ősmag-nyelven, a nyelvek magván.
Minden hang a maga helyén a saját értelmét közvetítve.

Reméljük, hogy Ildikó, francia TER eszmefuttatásának is van ilyen hangértelem magyarázata.
Mert a magyar nyelv minden egyes teremtőgyökét meg lehet magyarázni a fenti módon.
Az összeset!