VISZKÓZ – az SZK kötődés ereje

VISZKÓZ – eredetéről ezt írják a nyelvészek:

Eredet [viszkózus < angol: viscous (sűrű, ragadós) < latin: viscosus (ragadós) < viscus, viscum (lép, fagyöngy, „erős”) < vis (erő)]

A szó kezdőgyöke meghatározó értelemhordozó minden ősnyelvi, azaz magyar szónál.

V.SZ – SZ.V gyök: ViSZ – SZiV.

Ha valami VISZKÓZus, nehezen eltávolítható, mert VISSZAKOZÓ hajlamú, ragadós, tapadós anyag.

Nem kell sem Rómába, sem Londonba menni eredetért, mert eredete ősnyelvi, azaz magyar. Hangváza bizonyít:

ViSSZaKoZó – ViSZKóZ hangváz: V-SZ-K-Z – V-SZ-K-Z.

Magyarul kifejthetők jellemzői a kezdőgyökkel: megVESZekedetten erős, SZÍVós, VISSZahúzó erejű. Mintha SZÍVó hatása lenne, a lelaSZtandót nem engedi VESZni, VISSZaVISZi, SZÍVja a felületre.

Tovább SZ.K – K.SZ alvógyök: SZaK – KaSZ.

Ami VISZKÓZ, azaz VISSZAKOZÓ, visSZAKozó, nehéz KISZakítani, kiSZAKítani, elSZAKasztani, elszaKASZtani helyéről még KASZálva KÉSsel (eszezve: KÉSSZel) vakarva is nehezen lesz KÉSZ tiszta.

SZK hangcsoport – ISZKÓ – a visszahúzó tapadóerő nem engedi elISZKOlni helyéről. Oly erős a kötődés, mintha örökre beÁSZKOlta volna magát oda.

K.Z – Z.K gyök: KóZ – ZoK. ZOKon veszi, ha KÖZmént képzett helyéről eltávolítani akarnánk.

SZK – KSZ kapcsolat: ami viSZKóz kötöttség eSZKözrendű, olyan fiKSZ, megbonthatatlan, mint a SZÉKes népek kötődése szűzfoglalással szerzett SZÉKtelephelyeikhez.
Európa SZÉKes népei, több évezredes elnyomás ellenére is beáSZKolva, viSZKózerővel tapadnak ősi földjükhöz: SZÉKely, SZICíliai, etruSZK-toSZKán, korSZIKai, baSZK, gaSZKon,  SZOKota (szkot, skót).

A VISZKÓZ szó minden eleme ősnyelvi, azaz magyar,