VIASZ, VIDRA

VIASZ – Könnyen olvadó és égő, képlékeny, zsíros fényű, tapintású szerves anyag. [MÉKSZ: szerb-horvát vagy szlovén] A VIASZ szó szintén a V.J – J.V gyökből indul: ViJ – JaV.  A VIASZ, méhVIASZ megnevezés eredetét létrejötte jellegzetességeiben kell keresni.

Kiejtés szerint VIJASZ. Közismert, hogy az IZzadással kiVÁLASZtott méhVIASZt a méhek rágással képlékennyé teszik, így elveszíti átlátszóságát, és fehér színt kap. Vagyis a VIASZ kiválasztás, VIASZtás útján jön létre, ezután még SZÁJukkal megrágják, amint az állatok a JÁSZolnál a takarmányt a SZÁJukkal JÁSZolják. A jászol, mint ige régi kifejezés az evésre: eszik – SZÁJal – JÁSZol – mAJSZol. A méhek is JÁSZolják a kiVIJASZtott anyagot. Így keletkezik a VIASZ. Az IZzadás is kiválasztás, némely tájakon a kiejtésen érződik egy árnyalatnyi J hang: IJZAdás. A VI(J)ASZt is úgymond kIIJZAdja a méh.   VIDRA – Víz mellett élő úszóhártyás lábú, barna szőrű, halevő emlős. [MÉKSZ: szláv] A VIDRA a V.D – D.V gyök bővítménye: ViD – DiV. A kis VIrgonc, VIDám, mozgékony VIDRA egyik névadója a víz, amelynek régies ID, VID gyökszavából kapta nevét. Valaha ID volt a víz neve, ha valaki a vízre ment, arra azt mondták: IDRA ment. A VIDRA is IDRA megy VADászni élelem után. A VIDRA DR párosa útmutató idegen nyelvűekként számon tartott magyar eredetű szavak keresésekor. Nem lehet eltagadni magyar nyelvi eredetét a hidra, cédrus, condra, nadrág szavaknak. A vízzel, folyadékkal kapcsolatos idegen nyelvi előtag a hidro- szintén ősmag(yar)-nyelvi eredetű szó. A CzF Szótár véleménye: „Tótul és szerbül szintén vidra, latinul: lytra v. lutra, hellenül: enndiV (vizben lakó). Miklosich szerént régi szláv nyelven: vydra, új görögül: bidra. Azon nézet, hogy gyöke a viz módosított vid volna, mely felhangu raggal megvan a vider azaz veder (hydria = adualis) szóban, s med alakban a medves (= nedves) szóban stb. a föntebbiek szerént meg nem áll.” De igenis, megáll! Épp a víz régies VID alakjából indul, a VID gyökszóból. Víz mellett lakó, vízben vadászó állat, teljes élete a víztől függő. Természetes, hogy névadó jellemző volt a régies VID szó. Hasonló a hód, amelynek szintén a víz, OD (vod) gyökszava egyik névadó jellemzője. A VID, VOD gyökből örökölték a szláv nyelvek a víz jelentésű voda  szót.