VIADAL

VIADAL – Fegyveres küzdelem, harc. Lovagi torna. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A VIADAL szó a V.J – J.V gyökből indul: ViJ – JaV. Egy igazságos ügyért VÍvott VIADALban való részvétel JAVára válik a győztesnek. A VIADAL szó VI gyöke ösztönös támadó felkiáltás. Például: vijjog a vércse. A vIAdal IA kötött magánhangzó-párosa sürgető vagy sürgősség jelentést viszi a szavakba: rIAd, rIAn, kIÁlt és mások. De eltávolodva is: rIvAll, InAl, vIrrAd, vIllAn és más szavakban. A D a durvaságot is magába foglaló szembenállás. Itt is érvényes a V és D hangok kettősség értelme. A VI gyök bővítményekkel több irányú lehet. Mindig a VI gyök utáni hangok hatása a döntő. Van egy kemény vonal: VIta, élénk szóváltás. A latin nyelvekben a VIta – élet. A VÍvás két fél közti kemény harc, ahol a két V hang jelzi a két felet, a VIsszaVÁgást. A VIcsorít esetében a CS és R a marásra kész acsargás. A VIhar a természet haragja. A VÍvódás, a lélek, a belső értékek egymással való küzdelme, az önmagával való szembenállás, önvád és védelem, mind a – V és a D hang – kettősségét (vívódás – az óv gyök fordított jelenléte) igazolja. A VIADAL szó VI gyöke ÍV – élet. A VIA – út, életút (innen a latin avis szó egyik jelentése: útra kelő madár), amelyet a latin nyelv az ősmag(yar)-nyelvből örökölt. A VIADAL nyomán két útra (via) nyílt kilátás: élet és halál. A VIADAL élet-halál küzdelmében DŐLt el, ki a jobbik. Így a VIADAL egyik értelme a kiVÁLasztás, úgymond: VIASZTÁS (útosztás). A VIAD, az I = AI, AJ (az angol nyelv által örökölt jelenség): VI-AD (vita = élet + ad) = VAJÚD. A VAJÚDáskor szintén küzdelem folyik az életért, miközben két test különVÁlik. A VIADAL valaha lehetett vijatal, vijadal alakú szó is: VÍJJAD az ÍJADDAL. A D hang, akár támad, vádol vagy véd –, a két fél szembenállása. A D hangcsoport – ADA – értelemadóként jelen van az ijEDElem, riADAlom, sokADAlom szavakban, amely a viADAl szóban az érzelmi felfokozódás többletét jelenti. A VÍV ÍV gyöke a küzdelem ÍVét jelenti, de benne lehet annak értelme, hogy valaha ÍV, ÍJ (víjás) alakú fegyverekkel (bumeráng, ez is ősmag(yar)-nyelvi eredetű) álltak szembe egymással. A megrendezett párVIADAL végén a dIADALmaskodónak felcsendült a győzelmi DAL.