VÉRTANÚ, MÁRTÍR

VÉRTANÚ – Aki valamely eszméért életét áldozza. [NEM német] A VÉRTANÚ a V.R – RV gyökből induló szó: VéR – RéV. A VÉRTANÚ áldozatával RÉVbe ér, megdicsőül. Életét, VÉRét adja, és halálával TANÚskodik vallott elveinek igaz léte mellett. Két szóból áll össze: VÉR és TANÚ.
Az illesztésnél kialakul az RT kötött mássalhangzó-páros*. Vajon véletlen? Nem véletlen, mert érdekes módon a hasonló értelmű máRTír szónak is ez áll a tengelyében. Az RT hangcsoport – ÉRTA – a vÉRTAnú egy igaz űgyÉRT adja ÉRTÉkes életét, mÁRTÍr lesz. Van, amikor csopORTOsan áldozzák életüket. A tÖRTÉnelem folyamán milliók haltak vÉRTAnúhalált olyan ügyÉRT, amelynek áldásait soha nem kóstolhatták meg. Az RT páros, mint R.T – T.R gyök: ReT – ToR, az igazi véRTanú báTOR, RETtenhetetlen, nem megTÖRhető. A MÉK által erőltetett német nyelvből eredés, közvetítés felettébb érdekes, mert nehéz eldönteni: a jelenség német különlegesség, vagy a szó, a szerkesztők szerint. Ugyanis minden más nép több VÉRTANÚt adott a németeknél. Azért is furcsa, mert a VÉR a szótárírók szerint finnugor szó, a TANÚ viszont török. Összetett szóként azonban szerintük német. A MÁRTÍR eredete viszont szerintük: nemzetközi: latin < görög. Szóval hát, meg van ez kavarva alaposan. Remélem, tudnak adni magyarázatot rá. Én meg sem próbálom. A két szó magyarázata külön a vér és a tanú címszavaknál. RT – TR kapcsolat: a véRTanú nem nézi a háTRányokat, a gyöTRő kínokat, a legéRTékesebb áldozatot, életét adja egy ügyéRT. /*/ Hasonló a gyermek szónál kialakuló jelenséghez: gyeR-Mek – RM. MÁRTÍR – Vértanú. Sokat szenvedő ember. Valakiért, valamiért sok áldozatot hozó. [MÉK: nk: latin < görög] A MÁRTÍR is M.R – R.M gyökből képzett szó: MaR – RaM. A szó nem jelent áldozatot, mert ő csak egy esemény tanúja. Mitől válik valaki egy esemény szem- vagy fültanújává? Az ősnyelvben erre volt szó, megnevezés. A tanúnak ott kell lennie látó- vagy hallótávolságon belül. Vagyis az események közelében MARadó, a látóhatáron belül, azok MARTján pARTvonalán. Aki az események közelében áll, mindegy melyik oldalról, MARTról, partról látja, de hiteles tanú. Ez a MARTon álló, aki egyenesen, pártatlanul, egyik oldal felé sem hajolva, elmondta a történet lefolyását az ő szemszögéből nézve. Az ősi törvény legkevesebb két tanút követelt meg, akik más-más szemszögből, úgymond két különböző MARTról, oldalról látták az esetet. Ezért kellett legkevesebb két tanú a különböző szemszögi, oldali, pARTi, MARTi meglátás végett. Ez a MÁRTÍR szó egyik névadója. A másik: ő is bele lett MÁRTva az ügybe. A tanú, a MÁRTÍR, MÁRTOR az események közelében forgolódva akaratlanul beleMÁRTOtta magát. Mit mondhat: nem kamu (ősi szó: kamu = takart) látTAM Úgy volt. Ebből idővel, m > n váltással lett TAMÚ > TANÚ. Az RT hangcsoport – ÁRTÍ – a mÁRTÍr, a tanú valamiÉRT, talán igazság érzetéÉRT, vállalta az ügybe bemÁRTÁst. Ha hamisan tanúskodott, akár a bÖRTÖnt is kockáztatta, ÉRTÉkes szabadságát elveszítve. A T.R – R.T gyök: TíR – RiT, több jelentést vihet be a szóba. A TOR gyök kiemelkedést jelent a TORony szóban. A tanúságtétel kiemelkedő (tor) jelentőségű lehet egy peres ügy ítélethozatalában. A TOR, TUR gyök forgolódás értelmű is. A történelem folyamán, de már az egynyelvűség idején, RITkán, de akadtak bátrak, akik súlyos eseteknél, akár szereplőként beleMÁRTva az ügybe, kiálltak az általuk igaznak vélt dolgok bizonyítására, akár vérük, életük árán is, vérükkel, életükkel tanúskodva azért, amit igaznak hittek. Így lett az egyszerű tanúból vértanú, amely végül MÁRTÍR megnevezést kapott Végül a vértanúságot jelentó MÁRTÍR szóról: Az RT hangcsoport – ÁRTÍ – a vÉRTAnú a mÁRTÍr legÉRTÉkesebb tulajdonát, életét adta az általa igaznak vélt ügyÉRT. A tÖRTÉnelem folyamán azokból lett mÁRTÍr, akik a hatalomtól eltérő véleményüket, annak ereje ellenében is vállalni mERTÉk. Számukra létezett egy zsinórmÉRTÉk, egy meghaladhatatlan magas erkölcsi ÉRTÉk, amelyÉRT, mint igaznak vélt ügyÉRT, akár életük, vérük árán is tanúskodva – vÉRTAnúvá lettek. A MÁRTÍR szó ősnyelvi kifejezés, ebből eredt a görög MARTUR. RT – TR kapcsolat: a máRTír nem nézi a háTRányokat, lelki-testi gyöTRelmeket kínokat, életét, vérét adja egy ügyéRT.