VERS

VERS – A nyelvi kifejezésnek szabályos ritmusos, kötött formája. [NEM latin] A VERS szó is a V.R – R.V gyökből indul: VeR – RoV. A VERS – VERbál, paláVER – szó, beszéd vonatkozású. A veRSnek SORai vannak. Az ősi regösök VEReteS rigmus ROVásai jelentős személyek tetteit RÓVták fel. A VERSek SoRai VEReteSek, azaz rímekkel, mint összecsengő díszítő elemekkel kiVERt SoRok. A VERS olyan, mint a kötélVERéS: kötött, FORdulatos SoRokba rendezett. A VERS másik jelentése: VÁLtozat (r > l), FORdulat (v > f). Alszom még egy VERSet, azaz beFORdulok, és alszom még egy szakaszt. A VERS is szakaszokra osztott, mint a VERSeny. A VERS előadható több VÁLtozatban, szépen FORdulatosan, a régi VERSek VEReteS nyelvezetét megőrizve. Az RS hangcsoport – ERSE – a vERS fordulékony, mint a bORSÓ, kORSÓ, ORSÓ. Lehet hARSÁny hangvételű, gyORSAn pörgő. Az RS páros, mint R.S – S.R alvógyök: SoR – RéS, SERény, SIRül, ellentéte: RESt. A SOR szóban is jelen van, de még a SOR közti RÉSt is leírja. A CzF Szótár szerint: „Ezen jelentésekben a ,vers’ szót a latin versusból kölcsönzöttnek tekinthetjük, melyből az általán más nyelvekbe is átment, pl. a németbe Vers, a francziába vers, az angolba verse, az olaszba verso alakban stb. stb. A latin versus-t pedig a nyelvészek a verto szótól származtatják, […] E szerént az tökéletesen összeüt a magyar ,vers’ törzs eredeti jelentésével is. l. VERS, (1). Mi nem azt teszi, hogy a latin a magyarból vette, […].” Kiem. K.S. Ezt írja a CzF Szótár. Csak épp a szent latin nyelvet annyira meg ne alázták volna, hogy a magyarból jusson oda morzsa! Pedig bizony onnan örökölte, az ómagyar ősnyelvből. A mindenek felettinek mondott latin nyelv összeomlana az ősnyelvből vett alapszavak nélkül. A felsorakoztatott több nyelvben levő hasonlóság is az egyetlen ősből, az ősnyelvből eredés bizonyítéka. Az RS páros is ősnyelvi jelleg. E gondolatból indulnak a v > p > f > b hangváltások eredményeként a PERC, FÉRC, BÉRC szavak is, amelyek végén levő C hang az s > c váltásból ered. Az SR páros jelenléte SZORzati értelmű, és ez a fordított RS párosra is jellemző. A mai magyar nyelv szavaiban bőséges bizonyítékok SORa áll rendelkezésre, amelyek a fordulattal, SERénységgel kapcsolatosak. A felSoRolt szavak majd mindegyike hordozza jellemzőiben a fordulás értelmét is. RS – SR kapcsolat: a veRS minden ríme tárSRa talál.