VERANDA

VERANDA – Villaszerű házon: kiugró, fedett, gyakran üvegezett helyiség. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < portugál] A VERANDA a V.R – R.V gyökből indul: VeR – RéV. A VERANDA mibenléte elemeire bontva érthető, ugyanis minden alkotó elem fokozatosan épült be a névbe, mígnem elnyerte végső alakját. Minden alkotó elemnek lehet több értelme is. A VERANDÁnak több névadó jellemzője van, mint minden másnak is. A VERanda a VERőfény fogadója. A nagy udVARházak, kéjlakok építésénél, ha lehetőség volt rá, úgy terveztek, hogy a VERANDA mindig délnek álljon. A VERanda az összekötő az udVAR és a ház közt, amolyan tiszta kisudVAR. A VERANDA még nem a bensőséges benti tér, ahol a meghitt, bensőséges családi élet folyik. Szerepe hasonló a bolti kirakatéhoz: bemutatkozó hely, mintegy kínálja az érkező vendégnek a betérést. A házasélet, a család bensőséges jelenségeinek megnyilvánulásai nem illettek a VERANDÁhoz, ahol mindenki láthatta. RONDA dolognak minősült. A VER gyök ez esetben kör – körül-, körbejárhatót is jelent. Valaha viszont jelenthette az előtér oszlopai közti VERt, azaz döngölt földet, padlót is. A VERanda az a RÉV, amelyet első lépéssel érint az érkező hazatérő. A VERanda, lehet társalgó beszélgetés, VERbálás, paláVERezés helye közeli barátokkal. Esetenként, örömRIValgás is elhangzik egy kedves érkező vendég láttán. Az R hangcsoport – ERA – jelen van a kEREngő, kÖRÖnd, vÁRAkozó szavakban. Az R.N – N.R gyök: RaN – NaR, egy szép veRANda RANgot ad a háznak, emeli RENdiségét. Az ND hangcsoport – ANDA – itt kellemes dolgokat megjelenítő. A verANDA kellemes, csENDEs, ANDAlító pihenőhely, ahol az ember gONDOlataiba merülve elmélkedhet, árnya védelmében szUNDIkálhat. De itt fogadja örvENDEzve vENDÉgeit, és itt pENDErülnek táncra, ha ünneplő jókedvük kerekedik. A VERANDA tehát pihenő-, esetenként VÁRAkozóhely. Ez körüljárható, mondhatjuk úgy is finomabban: kerengő. E szempontból azonos a körÖNDdel. A kezdetben lehetett a neve VÁRANDÓ hely. A VeRaNDa – VáRaNDó hangváz: V-R-N-D – V-R-N-D. Az ND páros, mint alvó N.D – D.N gyök: NeD – DaN, a NEDű, DANol szavakban jókevd feltételét és kibontakozását is leírja. A VERANDA keskenyebb változata a tornác (székelyül: tornánc) is, amelynek kiszélesedő középső részét Székelyföldön is VERANDÁnak, VERONDÁnak nevezik. Ma is járja a mondás, hogy akkora a tornánc, hogy táncolni lehet. A leánykérők ott táncoltatták meg a leendő menyasszonyt (tornánc: tor – kör, tornánc – tánc). Az utódnyelvekben való jelenlét azt mutatja, hogy a VERANDA már az egynyelvűség idején részét képezte a nagyobb építményeknek, és a megnevezés már teljesen kialakult. Bizonyíték erre, hogy némely nyelv teljes egészében örökölte meg a szót. A portugál, galíciai alpENDrE (hangugrott alpender) sem nélkülözheti az ND hangcsoportot, mert az ősnyelvből örökölte. Vannak az utódnyelvek közül, amelyek egészében megörökölték: angol verandah, dán veranda, holland veranda, olasz veranda, román verandă és mások, de nyelvükön nincs magyarázat, mit mondanak a szó összetevő elemei, nincs lehetőség felvázolni a szó kialakulásának lépcsőzetes fokozatait.