Végtagjaink: kar, hón, kéz, láb

KAR – Az ember páros felsővégtagja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] A KA ősgyökből indul, nagy szóbokra van a magyar nyelvben. KAjsza göRbület, a szóvégi R  vagy köRt vagy eRőt jelent. A K a legkeményebb, az R a legerősebb, az A leghatározottabb hangzónk.

A KAR  gyökszó meghatározó értelemhordozóként beépül a gyakorlati szerepével  összhangban levő szavakba. Az ölelő KAR bezáró KÖR. A KAR  az aKARat  végrehajtója. A KARral taKARják be a termést, KARral  RAKják  be a RAKtárba.  Jelképesen felKARolják a gyengét, KARbantartják a lakást, a gépeket  stb., de KARjában tartja a férfi szép nőjét is átKARolva, igyekezvén jól KARbantartani  őt is, magát is … érte. KAR szóval jelöl a magyar nyelv  szervezeteket, testületeket, egységeket, melyek hatékony munkát fejtenek ki nagyobb embercsoportok, esetenként a nemzet javára. Ilyenek: A KARok és rendek, mint hatalomgyakorló szerv 1848 előtt.
De vannak az egyetemi KARok, van mérnöki KAR, tanári KAR, énekKAR, táncKAR  stb., melyek egyesített erőként hatékony munkát végeznek saját területükön,  úgymond helyükre RAKnak dolgokat. Még egy vetület: amit KARjából végképp kienged– KÁRba  vész. Nos, ilyen értelmi kapcsolati bokrosodás egyetlen nyelvben, így a  zárójelben megadott török nyelvekben sem létezik. Az eredet mindig az ősgyökre,  gyökszóra a legtöbb változatot felmutató nyelvből indul. HÓN – Valakinek a hóna alatt.  [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] 

A HÓ,HÓN a kar, kéz. A HÓN a KAR . A HÓNalj a felsőKAR által taKARt testrész. EzeN (ón) lóg a HÓN, KAR, kéz (han). Innen erednek az ősmag-nyelv  utódnyelveiben a kéz  jelentésű szavak. Például: a német Hand, angol hand, dán, norvég hånd, svéd handen, izlandi hönd és mások. Érdekes módon a HÓN szót ők Mon, mon, man, mán szavakkal adják vissza, melyek a MANCS.szó módosulatai.   KÉZ – A karnak a csuklótól az  ujjak hegyéig terjedő folytatása. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A KÉZ KEZd és véGEZ  (k > g) – KÉSZ. A Z hang az izeg-mozog zeg– gez, g > k, kez – KÉZ. Ízület – K/ÍZület szavakban ad  tömör leírást a KÉZről. Az összekapcsolódás: ÍZület – ÍZület (kéza kézben). A KÉ  a hatÉKonyság, az ÉK.  Az ÉSZből jön ötlet ESZKÖZ készítésére. Az eszköz az ész gondolatainak közvetítője a gyakorlati megvalósításban. Az eszköz – eszkez, ész-szel, kézzel  használt szerszám. Az eszközöl, észkezel, vagyis az ész a kéz által végezi el feladatát. Az ÉSZ a kiindulás,a KÉZ  a KÖZvetítő,  mely az ESZKÖZzel KÉSZít, véGEZ.   LÁB – Embernek szárazföldi  állatnak állásra és helyváltoztatásra való végtagja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor] A LÁB az aLsóvégtag. Az L hang az aLanti dolgok megjelenítője is. A LÁBnál  nincs aLÁBb. A LÁBon ÁLlni lehet. A LÁBat  LÓBálni  (lóbálni),  himBÁLni,  LÁBon  himBÁLózni  lehet. A LÁB  az emberi testből kiágazó végtagok nagyobbika, a naGY ALsó végtag, mellyel GYALogolunk.  Egyik ősmag-nyelvi megnevezése volt: GYAL. Ha hangot váltunk: á> é és b > p, akkor LÁB – LÉP.   A B hanggal kezdődő ősgyökök többnyire  nagy jelentésűek (bölény, bika, bálna,  behemót  stb.). A LÁBbal BÁLozni lehet. LóBÁL, nagy kilengést ad a LÁBnak, például BÁLban, mely nagy LÁBaló, táncos vigalom. BÁLi tánc közben a férfiak és nők ide-oda LÓBált (lóbál) LÁBaikon tántorognak játszva (jáccva). Lásd még a tánc és hangya címszavaknál.