VÁSÁR

VÁSÁR – Kijelölt helyen időszakosan tartott, áruk kirakodásával járó, nagyobb arányú adásvétel. [MÉKSZ: iráni] A VÁSÁR is a V.S – S.V gyök bővítménye: VaS – SóV. A VÁSÁR szóban több értelem bújik meg. A kezdő V hang már előre jelzi ezt a VÁltozatosságot, a VÁ, VÁS gyökben a VÁSÁR nagy terjedelmét, de a cselekvést is. A termelés után az ÁRucsere volt a legfontosabb foglalkozás.

A szóban az S hang ezt a fontossági súlyt is képviseli. A fontos szó másképp is kötődik a VÁSÁRhoz, hiszen fonttal mértek, amelynek nem véletlenül ez a neve, a font on gyöke értékes súly jelentésű (jelképesen is: gond, mond – a gondolat és a kimondott szó súlya). A VÁSÁRban minden megfontolás tárgya volt. Az elkelt termékre azt mondták: elVÁSott, úgy VÁSott el, hogy VASat adtak érte. Vagyis VASért elVÁSó, tehát az áru VAS ÁRon ment el (vasban fizették). Mondták úgy is: elkopa vala (ez a kofa egyik névadója). A VÁSni szó tehát tűnni jelentésű is. Ez érvényes a VASeszközökre is: elkopnak, elVÁSnak, vagyis bizonyos részük nyomtalanul eltűnik. A VAS másik párhuzama a VÁSÁRral az erős, sűrű tömörülés. Nagyon úgy néz ki, hogy az első VÁSÁRok szorosan kötődtek a legnagyobb gyakorlati értékkel bíró, legfelhasználtabb fémhez a VAShoz, sőt a cserekereskedelem utáni első fizetőeszköz a VAS lehetett, és innen az a mondás: Nem megyek a VÁSÁRba, mert nincs egy VASam se. Az eladott áru értékét az eladó felVASalta a vevőtől, ám akadt olyan is, akinek nem volt egy VASa sem, és az fizetés nélkül akart elVASalni. Ahogyan mai napig használatban van a magyar nyelvben a megúsztuk kifejezés, amely az Özönvíz magyar nyelvű túlélőinek ajkán született szó, tehát több mint négyezer éves, úgy a VAS, VAS ár, VÁSÁR és a hozzá kötődő kifejezések is élnek. És ezek még a megúsztuk előtti időből valók! A nyelv nem hazudik, csak a valót rögzítette megfellebbezhetetlenül! (Nem a mai liberális pártérdekek mentén fejlődött ki.) A bazár, amely úgyszintén ősmag(yar)-nyelvi szó a VÁSÁRral egy jelentésű. A különbség, hogy a bazárnál a ba gyök, a VÁSÁRnál a vá gyök jelent nagyot, és a bazár szó a tengelyében levő z hanggal a VÁSÁRi zűrös hangulatot is megjeleníti. A VÁSÁR Á hangjai a nyitott állapotra, de a látványosságok szájtátó ámulatára is utalnak. A VÁSÁR forgatagában sokan nézték SÓVÁR szemmel a szebbnél szebb, kívánatos ÁRukat. A VÁSÁR két táborból áll, a mondás szerint is: a VÁSÁR kettőn áll. Ugyanis, vevő is kell, aki veszi, viszi. A vevő vivő is. Ezt a szóban levő V hang képviseli, de azt is, hogy VÁSÁRban megvan a válogatás, választás lehetősége: vagy ezt, vagy azt. Amit vesz, azt magára felveszi, vagy megeszi, de tulajdonává, részévé teszi. A megVÁSÁRolt árut meg kellett váltani. Ennek egyensúlyát ketten döntötték el alkuval, fontolgatva. A fontolgat jelentését lásd a font címszónál. A váltó érték az áru arányában kellett álljon. Ezt az arányt egy idő után a VAS helyett az arany képviselte. És a végére: egy másik, le nem tagadható jellemző: a VÁSÁRban nagy a SÁR. A VÁSÁR elmúltával a VÁSÁRtér ÁRVÁS (vás-ár – ár-vás) képet nyújtó. Még egy idetartozó gondolat: Addig minden rendben ment, ameddig a termelő csak a felhasználóval találkozott. Ám később jöttek a nyerészkedők és a védelmi pénzt, azaz VÁmot szedő állam.