VANDÁL

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
VANDÁL – Népvándorlás kori keleti germán néptörzs. [A MÉKSz szerint: nk: germán] A vandálok eredetileg északon éltek, a dánok, norvégok, svédek, lettek és az északi vizek közelében. A víz svéd vatten, a norvég vann, az izlandi vatn, a dán vand, a lett vanduo nevei ősgyökeikben ugyanazok – va. Ugyanakkor jelen van mindegyiknél az nd páros vagy annak csökevénye. Az nd páros a ned, nad, víz jelentésű gyököknek is alkotó eleme. Ha komolyan elemezzük, akkor a svéd (ved, veder, vedel), a dán (nad, ned), norvég (vég d > g váltás) népek neveiben is jelen vannak a vízre utaló gyökök. Akármennyire hihetetlen, de a népek megnevezései az ősmag(yar)-nyelven történtek. Lásd a Végszó utáni névmutatót. A történészek, nyelvészek dolga volna megtalálni a vezérfonalat a va szógyök és az nd ősnyelv azonosító kötött mássalhangzó páros mentén, a vandálok neve és története közti összefüggés kutatásában, figyelembe véve, hogy az nd páros ott van Andalúzia (v/Andalúzia) nevében is, ahol Afrikába menésük előtt éltek a vandálok egy ideig. Feltételezhető, hogy a vand – víznek szerepe volt valaha a névadásban. Az is mérvadó, hogy az nd páros a magyar vándor szóban is tengelyhangzó, és a vandálok valóban vándorló nép voltak. A víz is örök vándor, lásd a természetben való körforgását. Az ősmag(yar)-nyelv rögzítette a valót! Ez is mutatja azt az alapvető szabályt, hogy a magyar szavakba kialakulásukkor legkevesebb három jellemző épült be. Még hozzátehető, hogy a vandálok nem voltak oly durva nép, mint azt – akárcsak a hunokról – a minden nép közé beépült zsidó történetírók állítják, másokat feketítve be, hogy saját népük kegyetlenkedéseiről eltereljék a figyelmet (Lásd Glatz Ferenc magyarokat becsmérlő írásait). A nyelv magában elrejtve őrzi az emberiség történelmét, és bármit is hazudnak össze-vissza a szélhámos, önző történészek, előbb vagy utóbb fény derül a rengeteg becstelen hazugságaikra és a való igazságra.