VAN

VAN Létezik, él, vagyon. [bérnyelvész: ? finnugor tőből]

A VAN szó, V.N N.V gyök: VaN – NaV. E gyök vízértelmű, és igazolja a teremtési beszámolóban leírtakat: Minden, ami e VILágban VAN, vízből és víz által teremtetett VALa, így LEVe e VILág, amit ismerünk.

A V.L – L.V gyök: VaL – LeV is vízértelmű.
A szerv, amiből a VILágra jövünk is vízértelmű: PI, VAL.
A VAN ige minden változata vízértelmű szó.

A VAN főnévi igenév alakja: LENNI.  Az IN – NI ősgyök kellemi értelmű. A LENNI – INNEL teljes átfordítás azt mondja el, hogy lenNI jó, a lét INnel jár, azaz a lét, élet kINcs, fINom kellemes, s minden jóra való INdulat VISZonzást vár.

A VAN ige múlt idei alakja: VOLT, amely a mÚLTba TOLVa eltűnt táVOLT leíró. Tájnyelvi alakja: VÓT, az ami TOVatűnt.

A folyamatos jelen, félmúlt idei alakja: VALA, LEVE, az ELEVE, elébb, még ELEVENen ÉLŐ ittlét megjELENítője.

A VAN létige másik ősi alakja: VASZ. Ez szintén vízértelmű.

A VAN, VASZ jövőidejű alakja: LESZ, LESZEN, LÉSZEN. A távoli jövőbe sodródást a SZÉL – LESZ gyökkel jeleníti meg. Tehát a létige a két legfontosabb életfenntartó elemhez kötődő: lég és víz.

Régies, ősi forma: VAGYON, ez él a tájnyelvekben. Ha a GY hangot alkotóira bontjuk: DJ, VADJON, ez a VADi JÓ érzet, azaz LENNI jó.

A Teremtő Isten NEVe is VAN. Neki JÓ HAjlama, JOHA = szíve VAN, ezért teljes NEVe: JOHAVAN.

Minden és mindenki –, aki VAN Isten által teremtetett e világra, élő és élettelen – valamilyen NEVet kap.

Az élőt a NÉVadásnál vízzel felaVATják. A VAT TAV gyök is vízértelmű.

Ameddig az élő VAN, él, azzal a NÉVvel NAVigál az életben VÉN koráig.

Az ember, AKI VAN mozog, iklat, él, létezik. A kiemelt gyökök – moz, ik, él, lé – mind vízértelműek.

Az AK, IK gyök is vízértelmű. A víz ősi neveinek egyike: AK, AKA. Az AKI névmás jelentése = vízi.

Aki VASZ, annak SZÍVe, SZAVa van. A szép SZAVak felüdítőek. Ez is üdén nedű, azaz vízértelem.

Aki VASZ, az VASZkot készít, ahol utódokat VASZ, nemz, nyom a teremtési parancs szerint (v > b), és ahová SZÍVe mindig VISZ-szahívja.

Addig VASZ, létezik, ameddig elASZVa, elaszVÁN megVÉNül, SZAVát VESZtve, életét is VESZítve kimúlik.

A VAN gyök v > b váltással helyrag szerepet is betölt, a VANt jelöli, az abBAN a VALamiBEN létet. A bármi VALami is teremtett, így vízből VALó, LEVő.

A jövőt csak sejtjük. A jövő utat jelent: JöV – VeJ, ami megteendő. Esetleg megNESZELünk valami leendőt, és következtetünk. Mi LESZEN eljöVENdő? Ez mind SZÉLEN száll, s a távoli jövő útjain LÉSZEN elérhető.

LeSZeN – NeSZeL – SZéLeN hangváz: L-SZ-N – N-SZ-L – SZ-L-N.

A beSZÉLő felüdítő SZAVai is e két elemet idézik: SZÉL, VASZ, lég és víz. Az ember békére teremtetett, hogy békés SZÍV, és szép SZAVak határozzák meg tét, életét.
——————–
Jöhet a finnugor magyarázat a létige kialakulására.