Válaszol a NYELV

Egy magyar nyelvész hölgy azt írta nekem a nyesten, hogy a magyar nyelvben nem fordíthatók a gyökök, szavak, s ha fordítjuk is nincs értelmük. A gyökfordítás szerinte csak a héber nyelvben mutatható ki. Szerinte. Az értelmetlen, teljesen szakszerűtlen megállapításra válaszol az érintett – a NYELV. Íme: Több gyökpáros van, amely domborzati ellentéteket leíró: HEGY >< GYEH, DAG >< GÖD, DOM >< MED, GÁT >< TEG, GÓR >< GAR, HAR >< HOR, Ezeken kívül GYÖLV >< VÖLGY. HEGY >< GYEH, H.GY – GY.H gyök. A HEGY kiemelkedés, magaslat, a GYEH mélység, völgy. Mindkettőt azonos hangokkal fejezi ki. A Jeruzsálem melletti GYEH egy Hinnom nevű ember tulajdona volt, ezért volt GYEH-Hinnom, összevonva: GYEHinnom, azaz Hinnom völgye – völGYE/h. A régi magyar nyelvben a GY.H gyök: GYuH, a GYUHa a test mély belsőségeit, gy > j váltással – JONH, JONHó – az érzelmi mélységet is jelentette. Minden HEGYnek GYEHe, völgye van. HeGY – GYeH hangváz: H-GY – GY-H DAG >< GÖD, D.G – G.D gyök. Balkányi Szabó Lajos: Magyar ősmesékben ír az ősi DAGról, amely hegyet jelentett az ősnyelvben, s amely él a mai török nyelvben: DAĞ. Minden DAG mellett GÖDör, völgy van, amelyben víz folyik. A GÖD vizet is jelent. A DAG – GÖD párja d > t és g > k váltással: GÁT – TEKnő. HAR >< HOR, H.R gyök. A HAR hegy, a HORpasz, mélyedés, völgy, a HARapás bemélyed, a HORpadás mélység. Minden HARnak, hegynek HORpasza, völgye van. GÓR >< GAR, G.R gyök. A GÓR hegy, a GARat mélység. DOM >< MED, D.M – M.D gyök, DOMb és MEDence. MEDer és DAM azaz GÁT. GÖR >< RÖG, GÖRdül RÖGzül, leRAGad GÁT >< TEG, G.T – T.G gyök (g > k) GÁT – TEKnő, a GÁT magas, a TEKnő völgy, amelyben víz lehet. A GÁTlás retTEGést előidéző. A beTEGség GÁTló hatású. A TEGnap már nem GÁTol, az a holnap esélye. A bibliai HÓReb hegy sem héber nyelven kapott nevet. HÓ – lehet fehér (sziklák), a HÓR = hegy. Ismeretes, hogy a hirtelen ébresztett ember megREBben. Tehát a REB = REBbenés, EBRedés, azaz ÉBREdés, HÓREB = Ébredés hegye. A hajnali napfény megvillant a HÓfehér sziklákon, s ez ÉBResztő jelenség volt. Névadáskor a teremtés ősnyelvén beszélt a hegy körül élő nép, így azon kapta nevét. Minden HAR, HÓR, így HÓReb mellett is HORpaszok, azaz mélyedések, völgyek húzódnak. Ezt a nyelvi megjeleníthetőséget összességében az utódnyelvek egyike sem birtokolja, csak az ómagyar ősnyelv, a teremtés nyelve, a nyelvi titkok magyarázó nyelve, amelyhez kötődnek a nyelvcsaládok és nem fordítva. A VÖLGY mélység. A VÖLGY szó, Rubik kockás elforgatással: GYÖLV. Tömörülést, amely összeGYÖLVe, gönGYÖLVe, GYŰLVe, benne veGYÜLVe föld- vagy kőtömeg, s kimagasodik a síkból, hegynek nevezzük. VöLGY – GYöLV hangváz: V-L-GY – GY-L-V Hasonló az ősnyelvi fekvőhely: ÁLGY. Az ÁLGY az ÁLom helye, legyen LÁGY puha pihés. áLGY – LáGY hangváz: L-GY – L-GY Továbbá: TÉR-RÉT, MONY-NYOM, GÖCS-CSÖG, GÖR-RÖG, MAG-GAM, KÖP-PÖK stb. Vagy a szavakban: FECSeg – CSEVeg, FACSar – CSAVar (f > v), PIRinyó – RIPittya stb. Azonos hangok különböző sorrendben, más-más jelentést hordoznak, vagy árnyalják a mondandót: KeVeReDéS – KaVaRoDáS – VeReKeDéS – VaKaRoDáS (elinalás). Ezek a szavak a K-V-R-D-S – K-V-R-D-S – V-R-K-D-S – V-K-R-D-S hangok változó hangsorrendű vázalakzataira épülnek. CSAVAR – FACSAR. A csaVarásnál a tengelyVonalak irányt Váltanak. Ez V hang értelem. A csaVaráshoz Forca kell. FaCSaR – FoRCa hangváz: F-CS-R – F-R-C A fordított szó hangsúlyozza a kezdő F hanggal: Facsar. Egy darab FACSARással FURCSA alakot vehet fel. FaCSaR – FuRCSa hangváz: F-CS-R – F-R-CS Több más jelentés: V.R – R.V gyök: VaR – RoV fordítás is hasonló: e gyökkel kifejezhető a két gondolatközlési forma: beszéd és írás. V.R gyök: VARog, zaVARog, VERbál, paláVERez, hangjai kaVARognak. Ezek a nyelvvel, hangok által kifejtett, a légben elszálló beszéd megjelenítői. A szláv: goVORit, latin VERba, román VORba stb. R.V gyök: ROVás, amely a gondolatok maradandó megőrzésére alkalmas: ROVott, írott, karcolt, RAJzolt jelek általi közlés. Aki a ROVást szereti, az mindig RÓNA, RÚNA, innen a germán RÚNA megnevezése. K.R – R.K gyök: KaR – RaK. A KAR az aKARat megvalósító eszköze. KARral taKARunk, be- és kitaKARítunk, elRAKunk, be- és kiRAKodunk, elRAKtározunk, felKARolunk, KARbantartunk, amit nem tartunk jóKARban, vagy kiengedünk, KARjainkból, az KÁRba mehet. A szépasszonyt jól KARban kell tartani. A rosszul KARbantartott test betegsége a RÁK. A hatalom KARja a KARhatalom, amely rendet RAK. KaR – aKaR – RaK hangváz: K-R – K-R – R-K L.K – K.L gyök: LaK – KaL. Érdekes szerkezet volt kezdetben a LAKAT. A LAKAT TÁKOLással, TÉKOLással készült. A TáKoL, TéKoL szavak régen aLKoTást jelentettek. A jó kezű LaKaTos jó aLaKú, jól KaTtanó LaKaTot aLKoTott, TáKoLt, amelyet LaKoTt kunyhójára RaKoTt (l > r). A LAKatot KALlantyúval, rövidebben: KULccsal zárta és nyitotta. A lAKAt megAKAsztja a rosszAKAratú tolvajt. A lAKAt néha elAKAdhat, és lAKAtost kell hívni. LaKaT – TáKoL – aLKoT hangváz: L-K-T – T-K-L– L-K-T A VÁLOGAT, LAVÓR, valamint ISMERET, KIRÁLY szavak jó példa arra, hogy a gyök- vagy szófordítás, átforgatás körülíró magyarázatként szolgálhat az elkészítés, művelet, gyakorlati szerep leírásában. Amikor valamit kiVÁLOGATunk, kielemezzük. Előbb szétVÁLasztjuk TAGokként, megvizsGÁLjuk álLAGát. Ha húst akarunk ebédre, a hentestől külön kérünk levesbe VALót és sültnek. A hentes TAGlóval, TAGOLja és úgy VÁLOGAThatunk. A szót gyökeire bontjuk: VÁL-LOG-GAT, majd fordítjuk, forgatjuk: TAG-GOL-VAL. Világosan látható, azonos hangokból állnak. A fordításnál egyetlen hangugrás van: VÁlogat – tagolÁV > tagolVA. VáLoGaT – TaGoLVa hangváz: V-L-G-T – T-G-L-V A LAVÓR szó a LAV-AVÓ-VÓR a LAV és VÓR gyökökből áll, amelyeket a V hangcsoport – AVÓ – köt össze: LAV-AVÓ-VÓR. A LAVórba LEVet töltenek. A LAVÓR szó fordításakor megtudjuk elkészítési módját: LAVÓR – RÓVAL. A LAVÓRt fából faragták, rótták, régies nyelvezettel: RÓVAL készítették (udvarhelyszéki tájnyelv). A LAVÓR egy roVÁLY, akár a VÁLYú. Az oVÁLY is így készül, amelyet a nyelvészet VÁJdling néven németektől kölcsönzöttként erőltet ránk, a LAVÓRt meg franciaként. A lAVÓr OVÁlisra volt rÓVAl. A lAVÓr öblítésekor a vizet körbe kÓVÁlyogtatják, majd kiöntik. Az ISMERET szóban a gyökök: IS-MER-RET, hangcsoportok: ISME-ERE. A IS – SI ősgyök jelentése: tudÁS alapú hatalom, SEgítÉS. Az ISMEret anyja, a tudásban megISMErtek ISMÉtlése, amely MERésszé, REMeket alkotóvá, EMSÉvé azaz szapORÁvá, akARAtERŐssé fejleszt. Az ismeRET tesz TERmékennyé, mesTERré. Az ISMERET bősége MESTERI képzést adó. iSMeReT – MeSTeRi hangváz: S-M-R-T – M-S-T-R A TeReMTéS igazi MeSTeRMű. A hangvázak is beszédesek. Azonos hangok átforgatva, átrendezve beszélnek. TeReMTéS – MeSTeRMű hangváz: T-R-M-T-S – M-S-T-R-M KIRÁLY – a régies KERÁL szót átforgatjuk: RÁLKE, a KERÁL URALKodik. KeRáL – uRaLK/kodik hangváz: K-R-L – R-L-K A TRÁGYA, ürülék, szenny, elvetendő GYATRA anyag volna, de mégis hasznos, mivel a természet körforgásában az újraGYÁRTÁs folyamatának háromszoros (trá, tre, tri) hatásfokú serkentő tényezője. A TRÁ, TRI hangcsoport a niTRÁt, náTRIum szavakban is jelen van. TRáGYa – GYaTRa – GYáRTó hangváz: T-R-GY – GY-T-R – GY-R-T A TÁRCSA régen – de ma is – célzott lövések tárgya. A TÁRCSA a CSATÁRa készülők gyakorló eszközeihez tartozott, és a CSITÁRt, annak védőerejét is szemléltette. A CSITÁR ősnyelven pajzs. A TÁRCSA alakú CSITÁRra RÁCSATtant a nyílvessző vagy a sújtófegyver. TáRCSa – CSaTáR – CSiTáR hangváz: T-R-CS – CS-T-R – CS-T-R ROZMÁR – bőre vöRÖSes, ZŰRös életmódja miatt doROZmás, doROZMÁs felületű, ZöMök testalkatú, agyARaival MAR, nagy RAMaZÚRit képes csapni a vízben, jégen. RoZMáR – RaMaZúRi hangváz: R-Z-M-R – R-M-Z-R Sokat TAPOS a POSTA, mialatt a küldeményeket kézbesíti, de sokat TAPOSott az APOSTol is, néha leintett, STOPpolt egy fuvarost menetközben. Az angol STEP = lép is hasonló vázra épül. TaPoS – PoSTa – aPoSTol – SToP – STeP hangváz: T-P-S – P-S-T – P-S-T-l – S-T-P – S-T-P CSIMPÁNZ – CSIMPAszkodó, PoMpás, pOMPÁs mutatványokra képes, szeret IMPOnálni, mutatni magát, utÁNZó, és ÖNZŐ természetű. A CSiMPáNZ – CSáMPáZó – CSiMPaSZkodó hangváz: CS-M-P-N-Z – CS-M-P-Z – CS-M-P-SZ-k-d. Sok nyelven ez a neve, de egyetlen más nyelven sem bontható értelmes, magyarázható részekre. Az IMPA hangcsoport más nyelven adott neveiben is jelen van: angolul chimpanzee, franciául chimpanzé, olaszul scimpanzé, németül schimpanse, japánul chinpanjī, velszi tsimpansî, finnül simpanssi stb. Ez bizonyíték az azonos forrásból, az ősnyelvből eredetre. MORMOTA – MORgó, MORmogó, dURMOló, MATAtó életmód. MoRMog MaTaT – MoRMoTa hangváz: M-R-M-g M-T-T – M-R-M-T NYÚL – futásban kiNYÚLó, kiNYÚJtózó, NYÚLány, nyúLÁNY, pihenéskor LANYhán elNYÚLó testéről. NYúL – LaNY/ha hangváz: NY-L – L-NY A MUNával (kézzel) KALimpál, azaz MUN-KÁL. Ezt Moldvában, Csángóföldön még ma is így mondják: nem dolgoznak, MUNKÁLnak. Ebben a legelső ősi szót őrzik. Aki MATat, MUNkál, olyankor MÁKol MÓKol. A már említett – ógörög nyelvben megragadt – EKONÓM. Az ősnyelvi MUNKA jelentésű MONÓKA fordított változata. MuNKa – MoNóKa – eKoNóM hangváz: M-N-K – M-N-K – K-N-M MuNKa – MeKaNiKa – eKoNóMia hangváz: M-N-K – M-K-N-K – K-N-M Az ősnyelvi mező jelentésű KAMPA szó összhangban áll a MUNKÁL szóval. Ez is jó példa a hangok átforgathatóságára a mélyebb értelem kifejtése végett. Elemzésnél: a munKÁLó KAjLa szerszámokKAL KALimpál, kalIMPÁl a KAMPÁn. Ezek KArónyelű, KAmpós fogantyúkkal ellátott KAjla KAsza, KApa, a KArmoló KArablya (később GEreblye). Nagyokat KArintanak KArjaikkal. A munKÁLók KALákát szerveznek. A KALákamunKÁLatok után LAKomát tartanak. A jól MUNkálkodó MUNdra, MANdra (büszke) a MUNájával MANókált, manóKÁLt MUNkájára. A KAMpáról a KAMrába viszik be az ÉP MAKvakat. Érdekes a KAMPA – APMAK – ÉPMAK fordítás is: ÉP MAKvak. A KALÁKA szót megörökölte a latin nyelv. A nyelvészek román nyelvből kölcsönzött szóként tálalják a magyar olvasó elé, csakhogy románul semmilyen magyarázata nincs a szónak. A KALÁKA szóból módosultak a latin COLLECTIVE, COLLEGA szavak. KaLáKa – KoLLéGa hangváz: K-L-K – K-LL-G (k > g) KaLáKa – KoLLeKtív hangváz: K-L-K – K-LL-K-tív Azonos sorrend, ellentétes értelem: oLVaD >< aLVaD a hangváz mindkettőnél ugyanaz: L-V-D. áCSoL >< áCSoRog hangváz: CS-L – CS-R-g (l > r), doLoG >< LóGás hangváz: d-L-G – L-G–s TéKol >< TeKereg a T-K-l – T-K-r-g hangvázzal KiS >< SoK hangváz: K-S – S-K HoRD >< HeRDál hangváz: H-R-D – H-R-D-l KeLLeMeTeS >< KaLaMiTáS és sok más. Átforgatás, hangvázak: A gyök- és szófordíthatóság alapvető ősnyelvi jellemző. Az ősnyelven, s a ma is élő ősnyelven, magyar nyelven minden gyökszó, minden szó fordítható, s Rubik kockaszerűen összeforgatható. A fordítás nyomán felvilágosítást kapunk a szó által megjelenített bármi más jellemzőiről: gyakorlati hasznosságáról, elkészítési, felhasználási módozatairól, jellemzőiről, de szögesen ellentétes értelmet is kifejezhet. Teljesen szembenálló értelmet is hordozhat. Különböző szavak azonos hangokból álló hangvázai erőteljesen igazolják az ugyanazon fogalmi körhöz tartozást. Ha akad is néhány kivétel, nem jelentős, ám ott is fellelhető a kapcsolati szál. Például: SZöRP – PRöSZ, gyümölcsből PRéSeléssel nyerünk SZiRuPot, SZöRPöt, PRÉSeléskor szétPRüSZköl, szétFRöCSköl a gyümölcslé (p > f, sz > cs). Az RP páros, mint R.P – P.R gyök: ReP – PeR, azt is elmondja, hogy a gyümölcs PRéSeléskor megREPed, felaPRózódik, és ha PöRgetjük egy szerkezetben, akkor több SZöRPöt nyerünk. A végén, az alján marad a SEPRŐ. A FRISS gyümölcsSZÖRPnek SZEREPe van a sejtek megújulásában (p > f: prés > friss). SZöRP – PRöSZ – SZiRuP – SZeReP h.váz: SZ-R-P – P-R-SZ – SZ-R-P – SZ-R-P PRéS – SePRő hangváz: P-R-S – S-P-R Az aBRoNCS a kádak, hordók dongáit összetartja, összetarcsa (népi), összeRáNCSa a dongákat. Az aBRoNCS – RoNCSBa szófordítás mutatja, hogy aBRoNCS nélkül RoNCSBa dobható az egész anyag. aBRoNCS – RoNCSBa hangváz: B-R-N-CS – R-N-CS-B Az aKTuS egyféle TuSaKodás. A KT páros, mint gyök: KéT – TéK. Az aKTus lehet KÉT személy KözTi TusaKodás. aKTuS – TuSaKodás hangváz: K-T-S – T-S-K-d-s A BáDoG ütésre DoBoG, a BoDeGa valaha olyan alkalmi épület volt, amelyben DoBoGtattak a részegek. BáDoG – DoBoG – BoDeGa hangváz: B-D-G – D-B-G – B-D-G A nyelv részletesen tudatja, hogy Noé a BáRKába BeRaKta állatait, azoknak aBRaKot is, hogy jól KaRBan tarthassa őket hosszú időn át. BáRKa – BeRaK – aBRaK – KaRBan hangváz: B-R-K – B-R-K – B-R-K – K-R-B-n A nyelv mutatja: baj esetén BáToR férfiak TáBoRba szállnak. BáToR – TáBoR hangváz: B-T-R – T-B-R A HaJDúk – DuHaJok. HaJDú – DuHaJ hangváz: H-J-D – D-H-J A GRóFok közügyekben FoRGolódó urak. GRóF – FoRGó hangváz: G-R-F – F-R-G Megtudjuk, hogy a BoJToRJáN nevű növény oRJáN BoJTszerű virág van. BoJToRJáN – oRJáN BoJT hangváz: B-J-T-R-J-N – R-J-N-B-J-T A CiRoK külsőre kuKoRiCára hasonló, mindkettőnek KóRiCáló magvai vannak. CiRoK – KuKoRiCa – KóRiCál hangváz: C-R-K – K-K-R-C – K-R-C-l Az orosz CSeLoVeK = ember, a CSeLeKVő jellemzőjéből módosult. CSeLoVeK – CSeLeKVő hangváz: CS-L-V-K – CS-L-K-V A CSoLNaKban ülők tudják, hogy csak úgy haladhatnak előre, ha sűrűn loCSoLNaK a lapátokkal. CSoLNaK – loCSoLNaK hangváz: CS-L-N-K – l-CS-L-N-K Ha DaJKa lettél aJKaDdal dalra faKaDJ a kis emberke örömére. DaJKa – aJKaD – faKaDJ hangváz: D-J-K – J-K-D – f-K-D-J A DéVaJ DíVa DiVaTos öltözékkel VaDíT DíVányra csalva, JaVaD akarva. DéVaJ – DíVa – DiVaT – VaDíT – DíVáNY hangváz: D-V-J – D-V – D-V-T – V-D-T – D-V-NY. DéVaJ nő JaVaD akarja. DéVaJ – JaVaD hangváz: D-V-J – J-V-D Napjainkhoz kötődő, hogy DiSZNYó kell házőrzőnek a kutya helyett, mert attól iSZoNYoDnak némelyek. DiSZNYó – iSZoNYoDó hangváz: D-SZ-NY – SZ-NY-D A RaGaDoZó GaRáZDa, megfoszt javaidtól, jószágaidtól. RaGaDoZó – GaRáZDa hangváz: R-G-D-Z – G-R-Z-D Amin GoRoMBuLva DöRöMBöLnek, az RoMBaDőL. GoRoMBuL – DöRöMBöL – RoMBaDőL hangváz: G-R-M-B-L – D-R-M-B-L – R-M-B-D-L A szántóföldön MaRHavontatással HáRoMszor HaMaRabb végzel. MaRHa – HáRoM – HaMaR hangváz: M-R-H – H-R-M – H-M-R A JáRoM a marha MaRJára való, azt MaRJa. JáRoM – MaRJa hangváz: J-R-M – M-R-J Kézzel HuRCoLva, nehezen HaRCoLsz meg a nehézségekkel. HuRCoL – HaRCoL hangváz: H-R-C-L – H-R-C-L Ma már az iGaZSáG helyett a GaZSáG a menő. iGaZSáG – GaZSáG hangváz: G-Z-S-G – G-Z-S-G ISTeN helyett SáTáN az úr azok felett, akik engednek neki. ISTeN – SáTáN hangváz: S-T-N – S-T-N A GeRinces ember beváltja íGéReteit. GeRinc – íGéRet hangváz G-R-n-c – G-R-t A nyelvből megtudjuk: az iTaLiáN, TaLiáN, aki régen LaTiN volt, ITALköz földnyelvén, ITaLoN lakott. iTaLiáN – TaLiáN – LaTiN – ITaLoN hangváz: T-L-N – T-L-N – L-T-N – T-L-N A LaGúNa partján különleges a haNGuLat, ezt érezte Mikes Kelemen, Ovidius és Napóleon is. A LaGuNa – a háborgó teNGertől függetlenül – lelki csend, béke haNGuLatát keltő, érzékeltető. LaGúNa – haNGuLat hangváz: L-G-N – h-N-G-L-t A LaGúNa a teNGeR lánya. LaGúNa – teNGeR hangváz: L-G-N – t-N-G-R (l > r) A KaRaLáBé oly kerti növény, amely KaRószerű LáBon áll: KaRóLáBú. KaRaLáBé – KaRóLáBú hangváz: K-R-L-B – K-R-L-B A KaNDeLáBeR táljában láng KaNDiKáL LáBRa állítva. KaNDeLáBeR – KaNDiKáL LáBRa hangváz: K-N-D-L-B-R – K-N-D-K-L L-B-R. A KáPoSZTa leKoPaSZTVa és KáPja, feje oSZTVa használható. KáPoSZTa – KoPaSZTVa – KáP oSZTVa hangváz-: K-P-SZ-T – K-P-SZ-T-V – K-P-SZ-T-V A LaJHáR RáHaJoL az ágra. LaJHáR – RáHaJoL hangváz: L-J-H-R – R-H-J-L A SZoNáTa egyféle NóTaSZó. SZoNáTa – NóTaSZó hangváz: SZ-N-T – N-T-SZ Az értelmetlenül, kapzsi módon összeHORDott dolgok megROHADnak. HoRD – RoHaD hangváz: H-R-D – R-H-D stb. stb. stb. Lehet tornáztatni a HÉBER nyelvet is!