VAJON CSAK A MÁNAK KELL ÉLNI, VAGY VAN TOVÁBB?

Az emberek türelmetlenek, minden jót azonnal akarnak megkapni. Jelszavuk: „élj a mának”, hiszen egy életünk van. Az élvezetek állnak első helyen, azokat minden áron ki kell használni teljesen. Szórakozni kell, utazni, világot látni, szex, szesz, kábszer, tivornya, mulatás, az élvezetek poharát fenékig kiüríteni, különben lemaradsz a nagybetűs élet kínálta lehetőségekről.

Semmi rossz nincs abban, ha a jóból kivesszük részünket, amennyire a tisztesség, becsület engedi, de az „élj a mának, egy életünk van” szólam nem az igazi keresztény embertől származik. Az igaz keresztény, azaz krisztusi hitű ember nem lehet ily reménytelen.

Az sem mellékes, hogy az „élj a mának, egy életünk van” szólam szerint élők rengeteg olyan tettet követnek el, amely homlokegyenest szembemegy a teremtői törvénnyel.

 

Ma már tudjuk, hogy testünk 6 milliárd sejtjének egyenként mindegyikébe – annak adattároló csavaros szalagjára, amelynek DNS a neve – egy számítógép rendszerű, személyre szabott alkalmazási terv, angolosan szoftver van betáplálva teremtésileg. Ezt az első ember kapta, utódaira átörökíthetően! Attól kezdődően minden emberben jelen van, őseitől megörökölt sajátos leghalványabb személyiségi jegyeit is őrizve: ujjlenyomat, testillat, jobb-, balkezesség, hajszín, különböző képességek, hajlamok összessége stb. A benne rejlő terv szerint irányítja a test működésének folyamatait a legapróbb részletekig lemenően. Ez minden személynél más és más.

Erről a csodáról nyilatkozta Bill Gates: A DNS olyan, mint egy számítógépes program, de sokkal, sokkal fejlettebb bármely valaha alkotott szoftvernél.” Kiem. K.S.

A szakemberek által is csodált – személyiségi jegyeket tároló, azok átörökítésére alkalmazható terv –, amely sokkal fejlettebb bármely valaha alkotott szoftvernél”, nem a kifejlődés elmélet szerint sulykolt „évmilliárdok alatt az őslevesben” jött létre, hanem egy mindenekfelett álló Értelem tudatosan alkotott műve, amint minden, ami körülvesz minket a közelben, s az irdatlan messzeség végtelenségéig.

Ezeket nem fölöslegesen hozta létre, mert ő semmit nem teremt ok és cél nélkül! Biztos lehet mindenki abban, hogy minden élettelen égitestben is, irányításra alkalmas jelrendszer, kód van beültetve, amely a teremtői vezérlői központ általi vezérlését lehetővé teszi. A csillagrendszerek beállított pályái is felügyelet alatt vannak. Egyetlen égitest, üstökös, meteortöredék sem szabadulhat el ellenőrizhetetlenül!

Mondhatják: nem igaz, a tudomány nem tud róla! Majd felfedezi. Millió dologról nem tudunk.

A világegyetem csillagrendszerei, galaxisai milliárdjait sem ok és cél nélkül teremtette. Minden csillagrendszernek millió naprendszere van, minden naprendszernek egy – Földünkhöz hasonló – életet megtartó kedvező fekvésű bolygója, amelyek az örökkévalóság folyamán benépesülnek.

 

Amikor Isten Fia a Földön volt megváltói küldetésben –, s akinek száját egyetlen hazug szó sem hagyta el – ígéretet tett a földi állapotok helyreállítására rendelt időben. Persze, nem azonnal, mert az ígéret a Földfelszín teremtési korszakai, emberi történelmet is felölelő isteni tervének része, így nem siettethető.  Minden a maga idejében, rendjén.

Ő ígérte: „Aki hisz én bennem, ha meghal is él.” Vagyis, ígért egy folytatást itt a Földön, testben, öröklétben!

Ezt ajánlom az „élj a mának” elv szerint élőknek.

Tehát Isten Fia tudta, hogy a világmindenség összes adatait tároló teremtői számítógépen őrzött egyéni sejti DNS-be táplált személyi adatok alkalmazási terve (szoftver) alapján feltámaszt sorban mindenkit halotti állapotából az elrendelt időben, pontosan olyanként, amilyen volt, elméjében az egész emléktárával.

Teremtői ígéret van arra, hogy feltámadása után mindenki kap még egy kegyelmi esélyt! A feltámadása utáni újkori életében mutatott hozzáállása lesz a döntő az örök élet elnyerésére.

ÉBRESZTŐ, EZ NEM MESE!

Amint valóság a DNS-ünkben levő számítógépes program, úgy valóság a Teremtő léte, s valóság a teremtés ténye!

 

Ma, ezt az emberi sejtekben levő szoftvert akarják feltörni a Földet uraló pénzmágnás hatalmi erők, a megtévesztés nagymesterei, magukat Új Világrend megalkotóinak nevező, újraindítást tervező sátánfajzatok, hogy érzéktelen, gépies robottá „fejlesszék” a jövő emberét!

Ez lesz az utolsó dobásuk, pusztulásuk előtt!