Utolsó beírásom a nyest-en folytatott értelmetlen vitához:

@geo: Elsősorban megköszönöm a rám akasztott „elvetemu:lt” jelzőt.

Ha Önnek a felsorolt névalkotó jellemzők nem bizonyítékai a szó magyar eredetének, akkor nincs mit mondanom. Van egy szlovák szó PÁLIM, vagy PÁLIT, amelyből eredeztetik a PÁLINKA szót, amely szlovákul PÁLENKA, és a napnál világosabb, hogy egyetlen hang eltéréssel a magyar szót vették át. A PÁLIM is magyar eredetű, mivel bizonyíthatóan a P.L – L.P gyökből: PáL – LáP ered, mégis körömszakadtáig ragaszkodik a szláv eredethez. Látom, Önnél a hivatalos DOGMA EREJE nagyobb, mint a felsorolt bizonyítékok. Maradjon hát meg boldogan a szlovák pálinkája mellett.

Ha széles látókörű ember lenne, (amire eddig nem mutatott fel látható jeleket) akkor tudná, hogy egy bírósági bizonyítási eljárásnál tanúkat idéznek be, akik az esemény általuk ismert mozzanatairól számolnak be. Én felsoroltam mind a PÁLINKA, mind a MEDVE szó kialakulásához szükséges névadó jellemzőket, mint „tanúkat”. Mert azt tudnia illene, hogy egy nevet sem dobtak rá semmire csak úgy, hanem névadó jellemzők nyomán alakultak ki. Minél hosszabb egy megnevezés, annál hosszabb idő alatt. Tehát, ha van Önnek a tarsolyában e szavak szlovák, szláv nyelvi kialakulásához ennyi beidézhető „tanúja”, akkor hozakodjék elő velük. Ha nincs bizonyítékokkal rendelkező „tanúja”, akkor egyszerűen leültetnék Önt, hogy ne zavarja a „tárgyalást”,mert nincs, amivel befolyásolhatná a „bíróság” döntését. Még örülhetne, ha nem zavarnák ki.

Még annyit, hogyha magyar nyelvről óhajt vitázni, akkor állítsa át a billentyűzetét magyar nyelvre, mert van arra lehetőség. Nálam is több nyelvre van állítva, és az átváltás egyszerű.