UTÓDNYELVEK

Az ŐSMAG-nyelv szabályai kikerülhetetlenek
Az UTÓDNYELVEK csak az ősmag-nyelv szóalkotási szabályai szerint képezhetnek új szavakat. Sem a francia, sem az angol, német stb. nyelv nem áll a saját lábán. Nem alkothatnak gyököket. Csak a régi ősgyökökre építkezhetnek! Ha ma alkotnak szavakat, nem térhetnek ki az ősmag-nyelv szóalkotási törvényének szabályai alól! Ezt nem tudja megcáfolni egyetlen anyaszülte nyelvész sem a világon!!! Példa rá a KLUB szó. Azt mondják, eredeti angol  a velejéig! Igaz? Nem IGAZ! Miért? Mert ott áll benne a KL páros,  mint ősmag-nyelv azonosító. Mi a KLUB? 1. Kör, társaskör 2. Társadalmi egyesület 3. Sportegyesület 4. Társaskör vagy egyesület helyisége Ez a meghatározás az Idegen Szavak és Kifejezések Szótárából valók. Kezdjük: a KL páros teremtőgyök is, K.L. Gyökalkotó a KÖR jelentésű: KOLbász, KALand, KALács, KALányol és még sok más szóban. A KL páros a szavakba erős kötődésű és mégis laza mozgást engedő jelentést visz be. Ilyenek: csikló, csukló, nyakló, pakli, rékli, sikla, stb.   A KLUB az ugyanolyan művelődési ágazat, irányzat iránt KomoLyan érdeKLődő emberek csoportja, akik ennek ellenére csaK Lazán (innen a csuKLó eredete) kötődnek egymáshoz. Tehát a KLUB hiába angolnak mondott szó, csak az ősmag-nyelv szóalkotó szabályai szerint jöhetett létre. Felépítése csak a mai magyar nyelv segítségével magyarázható!