UNOKA

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
UNOKA – Gyermekünknek gyermeke. [A MÉKSz szerint: szláv] Az unoka szónak annyi köze van a szláv nyelvekhez, hogy átvették a magyar nyelvből. Semmi több. A szó eredetét talán a régies vonoka alakból lehet megfejteni, és ez magyarázza némely szláv nyelvi alakját is, ahol v hanggal kezdődik a szó. A vonoka valaki után vonuló sor, a leszármazók vonulata, a vonokák sora. Az egyszerű székely ma is az eredetihez közelálló onoka szót használja. Idővel a v hang elmaradt a szó elejéről.