UDVAR

Ősmag(yar)-nyelv
UDVAR – Épület telkének beépítetlen, megműveletlen része. [MÉKSz szerint: szláv] Az udvar összetett szó. az ud gyök kedves otthon jelentésű. Hasonló még az odor, udor is, mely belső (zárt) térre vonatkozik. Innen az ógörög odeon is még az ősmag(yar)-nyelvből eredően. A var, vár, kerített hely. A saját udvara mindenkinek kedves, üdvös hely, tulajdon. Képes azt védve meghalni is. A medve odva is otthon, az ő belső udvara. A MÉKSz szlávozása gusztustalan talpnyaló hazugság. A szó ősmag(yar)-nyelvi eredetű   UDVARNOK – Uralkodói udvarban kisebb tisztséget viselő személy. [MÉKSz szerint: szláv] Az uralkodói udvartartás egyik hivatali állása az udvarnok. A fenti udvar szóból ered, mely teljesen magyar. Ezt átvették a Magyar Királyság körüli kis fejedelemségek is. Mivel a szláv nyelvek a szó elején tömörítik a mássalhangzókat, így az u hangot elhagyták. A szláv nyelvekben dvornik alakban maradt fenn. A román nyelvben udvornic, majd rövidülve vornic alakban használták főleg a moldvai fejedelmi udvarban. Az rn páros a valamire alkalmassá lenni, valamivé válni vagy állapot jelentését viszi a szóba. Ilyenek: akarnok, hírnök, mérnök, zsarnok stb. A páros hangjaival: rang, rend, ronda és mások.