UBORKA, KOSZTRAJÓ, KOSZTRAVETT

UBORKA – A tökkel rokon, arasznyi hosszúkás termésű konyhakerti növény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv < görög]   Az UBORKA U hangja a legalacsonyabb fekvésű hangként mindenképp a növény alacsony, kÚszó helyzetét jelzi. A CzF Szótár szerint: „Másképen: ugorka, néhutt buborka, umorka.” Vagyis tájanként bUBORKÁnak is mondják, ami a bUBORék alakban jelentkező zsenge termésre vonatkozhat.

Az UGORKA szóban a GOR gyök a KERek keresztmetszet. Az RK páros itt alvó R.K – K.R teremtőgyök, a KöR alkotó hangjai. A KA kicsinyítőnek tűnő. Az UBORKA gyorsan elnyúló növény, az RK páros a gyors növekedésre az iparkodik, serken szavakban ad párhuzamot. Az UBORKA más néven is ismert volt az ősmag(yar)-nyelven. Magyar Adorján és Tomory Zsuzsa szerint a KŐ gyök a KOnyha szó alapja. Az élelmiszerekkel kapcsolatos másik jellegzetes értelemalakító az SZT kötött mássalhangzó-páros. Így alakult ki a KOSZT szó, amely élelmet jelent.
Az UBORKA, mint ehető zöldséggyümölcs így kapta a KOSZTRAJÓ nevet. KOSZTRAJÓ, azaz ehető. A délszláv nyelvek, a román nyelv ennek módosult alakját használja többnyire KASZTRAVEC alakban.. Ha valakinek kételyei lennének a KŐ gyök és a KOnyha, de a KOtyogó főzéshang kapcsolata közt, valamint az SZT páros és az élelem közt, itt közlök néhány bizonyítékot. A CzF Szótár a KOnyháról: „Ezen szó Molnár A. szótárában kohnya, s hangokban is egyezik a latin coquina, középkori latin cocina, cochia, olasz cucina, franczia cuisine, német Küchen, bajor Kuchen, Kuchel, régi felső német chuchina, cuhhino, svéd koek, angol kitchen, cseh-tót kuchine, kuchina stb. szókkal. Gyöke a főzésnek kotyogását utánzó ko hang, mely megvan a hőre, hevítésre, illetőleg főzésre vonatkozó koh, kohó, kóficz, kohvszt, kotyfol, kotyvaszt, koty bele! kotynyeles magyar, valamint a szanszkrit kvath, latin coquo, német kochen, szláv kuchar stb. szókban.” Kiem. K.S. Az SZT páros és az élelem kapcsolata: asztag, asztal, dagaszt, emészt, fogyasztó, koszt, kotyvaszt, köveszt, liszt, oszt, tészta és talán még mások. De idetartozik a SZiTa valamint a TiSZTaság is, mint követelmény. Még hozzáfűzném, hogy mivel minden megnevezés három névadó jellemző összhangja nyomán rögzül a magyar nyelvben, így minden felsorolt névnek lehet keresni az itt nem közölt névadó jellemzőjét.

Utólag belegondolva, talán a KOSZTRAVETT alak is szóbajöhet.