Túl el vagyok a magyar nyelv eredetiségével

Engem némelyek megszólnak esetleg, hogy túl el vagyok a magyar nyelv eredetiségével. Ám én lemegyek a völgy aljába a vízért, a forrás töve érdekel, és onnan jövök felfelé, megnézem az elágazásokat is, de a fő szál érdekel nagyon. Főleg az, hogyan tudom bizonyítani, hogy valóban eredeti.

Magyar Adorjántól tudom: ha egy ősgyök még ma is értelmes szó a magyar nyelvben, a másik nyelvben bővítménnyel jelenti ugyanazt, akkor itt keletkezett. Só, kő, hó, ló stb. Mindenki keresse meg az általa ismert nyelveken az ilyen ősgyökök jelentésbeli megfelelőjét. Miért SÓ a SÓ? Mert SAvas, SAvanyú, SÚlyos, áSÓ nyomán fordul ki a föld alól. Magyarázható magyarul. Próbálják meg az idegen nyelvi SÓ jelentésű szavakat ugyanilyen kapcsolatban vizsgálni. Előrebocsátom – nem találnak ilyen összefüggést.
A KŐ ősgyök a KOnyha alapja. A kezdetekkor a KŐvel KÖrüvett, KOvával gyújtott tűzön főztek.
De hogyan, hiszen FAedények voltak. FAFAZÉK a FŐZÉShez?
Úgy, hogy tűz- és vízálló KÖvet hevítettek és azt beleGÖrdítették a FAZÉKba.
Tehát a KŐ főszereplő volt a KOnyha KÁlyha, KOtyvasztás körben.
Nézzék meg a világ nyelveiben a KOnyha, az ételKÉszítés (KŐszítés), KOtyvasztás, a szaKÁcs, a KÁlyha neveit. Ott találják a KŐ mását: CO, KO, GO, GA stb. gyökök bővítményeivel.