TUDOMÁNY

TUDOMÁNY A természet, a társadalom és a gondolkodás objektív (tárgyilagos) összefüggéseiről szerzett, igazolható ismeretek rendszere. [bérnyelvészet szerint: finnugor]

A TUDOMÁNY szó a T.D – D.T gyökből indul: TuD – DaT. Oly valami, amiről bátran állítható: TUDom, és tárgyi (objekt) aDATokkal bizonyíTOM. Nem véletlenül él még mindig a tájnyelvekben a TUDOM = TOM rövidítés.

A D hangcsoport – UDO – az a tUDAt, hogy tUDÁst birtokolunk, felÜDÍtő érzet. A tUDÁs megszerzéséhez IDŐ kell. Hosszú évek tapasztalatanyaga sűrűsödik, tömörül a tUDAtban.

A D.M – M.D gyök: DoM – MóD, ismereteket ural, DOMinál, otthonosan – DOM – mozog benne, MÓDszerei vannak a titkok felismerésére, felderítésére. Ellenkező esetben felsőbbrendűségi gőggel takart aDAThiány. A „csak én tuDOMDUMa, mivel még MÓDszere sincs a titkok nyitásához. A DÓM magasodást jelent. A DAM = gát. A gát felé zúdul az özön, de a DAM leállítja a sodrást, nyugalomra és rendre int. MÓDot kínál a továbbhaladásra, hasznossá teszi az áradat erejét. A MAD gyök emelt szintet jelent a MADár szóban magasodást (d > g). A MADár magasra emelkedik a légárban. Az igazi TUDás MAGasztossá tesz, aki tényleg TUD, az ural, DOMinál.

Az M hangcsoport – OMÁ – a képviselt EMElt szint. Nem véletlen van jelen e hangcsoport a tisztelet jelentésű német HOMMAge, a francia hOMMAge vagy a román OMAgiu szavakban.

Az M.NY – NY.M gyök: MáNY – NYáM, a tudoMÁNY a MINdenség ismerete. A MÁN szó az ősnyelven jelentett táplálékot: MANna, a NYÁMi is ugyanaz. Jelentett kezet: MANcs, amellyel teszünk vagy NEM. Jelentett MENésre használt öltözetet is: MENte. Tehát nem mindegy, mit fogadunk magunkba (manna, nyámi) a MINdenségre vonatkozó ismeretekből, hogyan alkalmazzuk (man – kéz), mibe „öltözünk”, és mit, hogyan hordozzunk, viszünk mások elé. Az igazi tudoMÁNY nem lehet bizonyíték nélküli NYIMNYÁM habogás.

A TUDOMÁNY szó mögötti egyik értelem: TUDOM ÉN.

TuDoMáNY – TuDoM éN hangváz: T-D-M-NY – T-D-M-N.

A TUDOM – MODUT fordítás felvillant egy vetületet. TUDOM a titkok felderítésére a MÓDOT. NEM csak TÓDÍTOM, MÓDOT kínálok a felismerésre a nagyközönség előtt is! NEM csak koNYITOM, de bizoNYITOM is, azaz kiNYITOMa titkok zárját. Ez az igazi TUDOMÁNY sziklaszilárd merész kijelentése, amely alappal bír, és kísérletek százaival igazolt.

Ellenkező esetben a TUDOMÁNY szó átfordított alakja: NYÁMODUT azaz NYÁM ADAT értelmével ruházható fel. NYIM-NYÁM magyarázkodás, bizonyító ADATok nélkül. Amolyan felsőbbrendű: “TUDod kisANYÁM” féle lekezelő DUMA.

A nyelv megmagyarázza a szavaiba burkolt értelmet. A nyelv nem hazudik, hanem a valót közli.

Ez sokatmondóan fontos, mivel ma két ágra tagolódott a TUDOMÁNY.

Egyik ág – a valós, reálTUDOMÁNY– a teremtés fizikai törvényein alapuló, amely bátran jelenti ki, akár ezernyi beigazolt kísérlet nyomán: TUDOM ÉN!

Másik ág, csak látszatra TUD, de beigazolt kísérletek hiányában csak DOMÁl, DUMÁl, szövegel. Hiányoznak a dolgok „objektív (tárgyilagos) összefüggéseiről szerzett, igazolható ismeretek”, csak a „tuDOMÁnyos” DUMA, a lényeget nélkülöző lőre van, a TÓDÍTOM, a felsőbbrendűségi gőg, amellyel a tuDATlanság aDAT hiányainak tátongó réseit igyekszik betömni.

Ez nem csak a feltételes MÓDban megszövegezett, kifejlődés „tant” bizonygató elméletre, hanem a hivatalos történelem, nyelvészet, gyógyászat, jogászat terén, de más ágazatokban is alkalmazott egyáltalán nem „sziklaszilárd” MÓDszerre és aDAThalmazra is vonatkozik.

Főként a TUDATosan ferdített „TUDOMÁNYos, TUDOM ÉN miért” (tudják ők, miért) aDATok özönére!