TROMBITA, TRÓN

TROMBITA – Hosszúkás alakban tekeredő csövű rézfúvós hangszer. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: olasz] A TROMBITA kissé oTROMba ébresztő (otrombita). Az MB páros tömb alakra utaló, de böMBölő hangra is. A szó nem olasz, hanem ősmag(yar)-nyelvi eredetű.

Az eredetet a TROM ősmag(yar)-nyelvi értelemadó hangnyaláb is igazolja, amely kiemelkedő, folyamatosság, hatalmas, nagy terjedelem, győzelmi esély értelmet viszi a szóba. Ilyen értelmű a saléTROM, ciTROM, oTROMba, osTROM, klasTROM, monsTRUM szavakban. A TROMf szóban a győzelemre esélyes lapot jelenti. Ez a hangnyaláb módosult az angol nyelvben TRIUMf-ra, de a folyamatot leíró sTREAM is hasonló.  

TRÓN – Uralkodónak (mennyezetes emelvényen álló) díszes karosszéke. Mint az uralkodói hatalom és méltóság jelképe. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < latin < görög] A TRÓN a TRO értelemadó gyök N hangos bővítménye, s mint ilyen ősmag-nyelvi eredetű értelemadó hangnyaláb.A TRO  magas vagy nagy értelmű. A TRI, TRE gyökkel írt akármi háromszor magasabb, nagyobb érték minden más hasonlónál (Hermész TRIszmegisztos = háromszor magasztos). A TR párossal kialakuló háromhangos értelemadó gyökből, még egy hang társulása nyomán hangnyaláb jön létre. A hangnyaláb jelentésének irányát, itt a záró N hang értelme adja meg. Az N hanggal, amely helyrag is, valamiN, magasaN fekvő értelmű: TRÓN, TRENcsén. A TRÓN mindenek fölött álló hatalmi magaslat jelképe is. A TR páros a hátrány, botrány, gyötrő, létra (magaslat), satrapa (ősközösségi sátorapa, törzsfő), tragégia szavakban megvilágít némely TRÓN körüli jellemzőt. A TR páros itt is értelmet rejtő T.R – R.T  gyök: TeR – RéT. Ezzel alkotható a TÉR (terület, ország) (trón)TERem, báTOR, RÉT (harci pást) szavak.