TRIANON – SOHA TÖBBÉ NEM LESZ AZ, AMI VOLT!

1453. május havában, hosszú ostrom után a törökök elfoglalták a Kelet-római birodalom fővárosát, Konstantinápolyt. A védők hősies küzdelme ellenére, a hatalmas faltörő ostromágyúk* segítségével győzött a török túlerő.
Az addigi görög föld, nyelvterület törökké vált.
A Hagia Sophiában a hitetlenek érkezése miatt félbeszakadt az utolsó liturgia.
A monda szerint egy napon a görögök vissza foglalják Konstantinápolyt és akkor a pap visszajön, s majd befejezi a félbe hagyott liturgiát.
Sokáig reménykedtek ebben, ám ez a csoda 570 éve nem történt meg, és esély sincs rá.
S ha visszaadnák, mit kapna a görög állam, a görög nép? Egy teljesen idegen kultúrát, idegen nyelvű, vallású népet, rengeteg mindennapi bajt a nép, az államigazgatás nyakába.
—————
Kolumbusz amerikai kalandja után megindult nyugat felé, mohón kincsekre vágyó, gazdagságról álmodó mohó kalandorok hada. Angolok, spanyolok, franciák vérszomjas hada elfoglalta az ott élők földjét. Leöldösték, rabságba vetették, kirabolták, államot alapítottak, amelyből kizárták az őslakókat.
Az őslakók sokáig reménykedtek, hogy talán egyszer visszakapják földjüket.
E csoda napja nem jött el, és nem is jön el soha!
—————-
1920-ban, Trianonban, a bankvilág pénzsóvár, hataloméhes vezetői – felhasználva a zsarolás, lefizetés, fenyegetés, kupleráji kéj eszközeit – az általuk vezetőszáron tartott becstelen politikai bűnbanda segítségével megcsonkították azt az országot, amelynek kormányfője nem akarta a háborút, nem írta alá a hadüzenetet. Mint a hiénák, vetették magukat rá. Kurváikkal érték el legnagyobb sikerüket ezek a pénzzel bélelt aljas latrok.
E tettükkel alapot vetettek a következő világégésnek, és ha a Teremtő nem lép közbe, a következőnek, a harmadiknak is.
Mennyi reménye lehet a magyar népnek, országa újraegyesítéséhez? 
Annyi, mint a görögöknek vagy Amerika indiánjainak!
S ha mégis… mit kapna vissza?
Semmi nem lenne ugyanolyan, mint előzőleg. Tönkretéve minden történelmi építmény, lezüllesztve, sárba taposva, összeszarva minden addigi érték.
Ennyi.

——————————————-

Nincs oly emberi hatalom, amely visszaállíthatná a népek közt a teljes, tartós békét.
Nincs! Csak a Megváltó által ígért ország hozhat békét a Földre.
Az utolsó világbirodalom utolsó napjait éljük. Ha a Teremtő nem szól bele, a sátáni világvezetés kipusztítja az emberiséget a Földről!
A mostani nagy háborús készülődés, előjele e mocskos földi rend végének.

——————————
/*/ Némelyek nagyon büszkén emlegetik, hogy a magyar fegyverkovács, Orbán mester hatalmas faltörő ostromágyúi tették lehetővé ezt a török hódítást., a várfalak szétzúzását.
Vagyis magyar segítség hozta be Európába, és 150 évig a magyarok nyakába a török jármot!
Ne legyenek büszkék erre.
Három év múlva, 1456-ban már Nándorfehérvár alatt voltak. A többit tudjuk.