TRÉFA, TREHÁNY

TRÉFA – Jókedvből fakadó, nevettető célú viselkedés, tett vagy mondás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: olasz] A TRÉFA szónak nem lehet más eredete, mint a jó hangulatú, kedélyes TRAccsoló (taracsol, terecsel) TeREFEre rövidített alakja: t/e/refe/re – TREFEre – TRÉFA.

Ám a TRÉFÁlkozás sokszor vetélkedéssé alakul át. Nézzük mélyebben, mi a TRÉFA szó igazi értelme. Ugyanis a TRÉ gyök nagyobb erejű, hatású valamit sejtet. A szó átfordítva: AFÉRT. Ezt idegen szónak mondják, de eredete ősmag(yar)-nyelvi: affér összeütközés, régen lovagias ügy, párbaj, aminek fele sem TRÉFA. Itt bújik ki a TR páros értelme. A TRÉFA több mint jókedvű, humoros élcelődés, viccelődés. A kezdő T hang TeTTeket jelent. A durva TRÉFA könnyen fullad boTRányba, ami háTRányos lehet egyik vagy mindkét fél számára, és TRagédiába is ToRkolhat.   TREHÁNY – Gondatlan, hanyag, rendetlen. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szlovák] A TREHÁNYság HÁTRÁNYos megkülönböztetésre ad okot, hiszen a rend megTöRése. Tulajdonképpen a HÁ-TRÁ-NY gyökátvetett alakja volna: TRÁ-HÁ-NY. Az ÁNY – NYÁ minősítő értelemadó gyök. Nincs itt semmilyen szlovák nyelvi elem, hiszen ez egy fordítható ősmag(yar)-nyelvi szó?!