TRAKTA, TRAKTOR

TRAKTA – Nagy evés-ivással járó vendéglátás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A TRAKTA szó a T.R – R.T  alvógyökkel induló: TöR – RúT. A TRAKTA szó a KT hangcsoport – AKTA – szerepének megvilágításával válik érthetővé. A vendéglátó gazda az asztalát jól, mutatósan, vonzóan, ÉTvágygerjesztően megrAKTA a szakács és a kUKTA által készített étellel-itallal, amellyel aztán trAKTÁlta, valósággal beledIKTÁlja vendégeibe az ételt és jóllAKTAtta őket. Lehetett éTRAKTA a neve valaha. A KT párossal van a bUKTA szavunk is. Fent már volt említve: a TRI, TRE gyökkel írt akármi háromszor magasabb, nagyobb érték minden más hasonlónál. Vagyis a TRAKTA rendhagyó lakoma, nem csak evés-ivás, hanem sok TeRefere, TRacs, a koma TRéfái színezik, teszik szóraKozTatóvá a laKomáT. A TRAKTA előre megszervezett vendéglátó lakoma lehetett, mivel a szóváz elemzés erre enged következtetni. A TRaKTa szóváza: TR-KT. Hasonló a R-K-T – RaKaT, a felvonultatott étkekre a K-R-K-T – KiRAKAT minősítés is ráillik. A K-R-T szóváz – aKaRaT. A TRaKTát TaKaRíTás követte. Tehát a szóvázak mutatják a szoros értelmi kapcsolatrendszert. Ezt a latin nyelv megörökölte, de csak részben, mint minden mást is. A vonzó (mutatós) berendezést latinul: attractive, egyes utódnyelvein, így az olaszul attraente, románul atractiv, franciául attractif, angolul attractive, németül attraktiv szavakkal fejezik ki, amely egy tőről eredést feltételez. Magyar nyelvbe visszatérő szóval attraktívnak mondják. A TR párosnak, amely a TeTT és eRő párosa, van szerepe kellemes kijelentésekben is. Ilyenek: katrinca, matring, petrence, pisztráng stb.    

TRAKTOR – Mezőgazdasági gépek működtetésére és vontatására való erőgép. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol (latin szóból)] A TRAKTOR szó T.R – R.T alvógyökkel kezdődő: TeR – RoT. Ez a T.R gyök jelenthet TERhet, de az utána csatolható, háTRAKötött szállítójárművet is, amelyet magával RAGad (g > k). A TRAKTOR vontatójármű, amely esetenként RAKományt szállít. A KT hangcsoport – AKTO – a vontatottal való összekapcsolást, egybeIKTAtást kifejező, amellyel a tövábbiakban egységesen lÜKTEt. A trAKTOr lassú jármű, a gyors gépkocsikhoz viszonyítva, csak bAKTAt az úton. A K.T – T.K gyök: KöT – TéK. A KETtő összeKATtan (trakció esetén kc, koccan). Mondhatnánk úgy is: összeKÖTve összeszoKTatják a KETtőt. Az utánfutó vagy eke, borona, tárcsagép stb. rúdját a TRAKTORon levő vonóhorogba iKTatva, a KETtő együtt baKTat. A szóvégi TOR gyök körFORgást jelent, a TOR – ROT fordítás is ezt igazolja (csavaros torzulás). A TRAKTOR nem magyar nyelven képzett szó, de kizárólag ősmag(yar)-nyelvi elemekből álló. Sem latin, sem angol nyelven nem vonultathatók fel, nem magyarázhatók a névadó jellemzők a hangokból kiindulóan.