TRAKTA

TRAKTA – Nagy evés-ivással járó vendéglátás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A TRAKTA szó a T.R – R.T alvógyökkel induló: TöR – RúT. A TRAKTA több mint egyszerű vendéglátás. A TRÁG (t > d) DRÁG jelentett vonást, vonzást is az ősnyelven. A naDRÁGot felhúzzák, vonják a lábra, altestre. A DRÁGaságok kedveltek, vonzóak. A vonzó TEVékenység TRAGTÍV, aTRAKTÍV. A lakomázó TRAKta vonzó aTRAKTÍV esemény, TEVékenység volt s maradt. A TR hangcsoport – A/TRA – a TRAktán szép kATRIncás lányok szolgálták fel az étkeket, amelynek egyike talán épp pIszTRÁng volt. A TRAKTA: étkek díszes tálalásban való, KiRAKATszerű felvonultatása. A TRaKTa – KiRaKaT hangváz: T-R-K-T – K-R-K-T. A TR párossal alkotott értelemadó gyökök: TRA, TRE, TRI stb. háromszorosan magasabb értéket jelentenek. Tehát a TRAkta jóval több, mint egy átlagos lakoma. Valaha lehetett éTRAKTA a neve. Az R.K – K.R gyök: RaK – KaR, a RAKat, aKARat szavakban. A gazda azért készített vendégeinek TRAKTÁt, mert úgy AKARTA, s ezért teleRAKTA vendéglátó asztalait. A TRaKTa – aKaRTa – RaKTa hangváz: T-R-K-T – K-R-T – R-K-T. A KT hangcsoport – AKTA – szerepének megvilágításával válik érthetővé. A vendéglátó gazda az asztalát jól, mutatósan, vonzóan, ÉTvágygerjesztően megrAKTA a szakács és a kUKTA által készített étellel-itallal, amellyel aztán trAKTÁlta, valósággal beledIKTÁlja vendégeibe az ételt és jóllAKTAtta őket. A végén még bUKTA is jutott mindenkinek. A TRAKTA rendhagyó lakoma, nem csak evés-ivás, hanem sok TeRefere, TRAccs, a koma, a viccmester TRÉfái színezik, szóraKozTatóvá teszik a TRAKTÁt. A TRAKTA előre jól megszervezett vendéglátó lakoma lehetett, mivel a fenti hangváz elemzés erre enged következtetni. AKaRaTtal, tehát tudatos előkészület. A TRaKTát TaKaRíTás követte. A TRaKTa – TaKaRíT hangváz: T-R-K-T – T-K-R-T. A hangvázak mutatják a szoros értelmi kapcsolatrendszert. Ezt a szót a latin nyelv megörökölte, de magyarázhatóság nélkül, mint minden mást is, mivel a szóbokor, szóelemek értelmezése csak magyar nyelven lehetséges! Ami vonzó (mutatós) latinul: attractive, egyes utódnyelvein, így olaszul attraente, románul atractiv, franciául attractif, angolul attractive, németül attraktiv szavakkal fejezik ki, amely azonos nyelvből, azonos tőről eredést feltételez. Ezek mind az ősnyelvből megörökölt szavak. A TR – RT értelmi viszony: a TRakta a részvevők által nagyra éRTékelt esemény.