TRÁGYA

TRÁGYA – A talaj termékenységének javítására szolgáló anyag. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < görög] A TRÁGYA a TR párossal, mint T.R – R.T alvógyökkel induló szó: TéR – RéT. A TR hangcsoport – Á/TRÁ – a TRÁgya az állatok óljaiban, kETREceiben felgyűlő ürülék, az emésztés gyATRA maradványa, amely szÉTRÁzva, talajba beleforgatva, magas termésminőséget biztosít. A TRáGYa – GYaTRa hangváz: T-R-GY.– GY-T-R. Tehát a TRÁGYA a talaj minőségének feljavítója. A TRÁGYA szó régen nem ganéjt jelentett hanem minőségjavító szórást. Ugyanis a középkorban, ha egy ételt megszórtak valamilyen minőségjavító adalékkal: édesítő, tejföl, túró, liszttel, cukorral, sóval, e szórásra mondták: TRÁGYÁzás. Tehát a TRÁGYA szó valami magas értékű, feljavító finom íznek, szórással való felvitelét jelentette, ami beleforgatva a minőség emelője volt. A tráGY GY hangja annak alkot: GYA, GYIA jelentését viszi a szóba, amely fordítva GYÁrt, azaz létrehoz. Ennek GY hangja váltható a rokon D hangra is. Tudott, hogy a GYI, GYIA – DI, DIA azonos értelmű: készít, kézben forgat, forDÍt. A TRáGYa – GYáRT hangváz: T-R-GY – GY-R-T. Hozzátehető: a TRÁGYA a föld művelése, felforgatása, GYARolása, azaz GYARAT előtt RÁZandó szét. TRáGYa – GYaRaT hangváz: T-R-GY – GY-R-T A TRÁGYa gy > d fordítással: TRÁD és szórás értelme összevethető az angol TRADE (kereskedelem) szóval, amelyről így bebizonyosodik az ómagyar eredet épp, mint a TARGET – TÁRGY (célpont) szónál. A szórás művelete általában apró vagy részekre bontott anyag TeRítése. Ilyen a TRÁGYAszórás, magvetés, állatoknak rázott eledel készítése. Ez RÁZÁSsal megy végbe. A műveleti hasonlóság is adta a megnevezést. A RÁZÁS, rázkódás az ősnyelvben a TR párossal is kifejezhető lehetett. A liszt szitálásakor szokták ütögetni is a szita oldalát, ami üt-ráz, ÜTRÁz szókapcsolattal fejezhető ki. Az utódnyelvek egy részében a RÁZást leíró szó TR párossal kezdődő vagy azt tartalmazó. Íme: olaszul TRemante, románul TRemurături, csehül TŘepání, horvátul poTResanje, szlovénul TResenje, lett TRīce és mások. Még a szuahéli kuteTeReka szóban is jelen van bontva a TR hangpáros. A GY hangcsoport – ÁGYA – a szóban a növények jól elkészített ÁGYA, de a gazda vÁGYA is a jó termésre. Ez érvényes a régebbi jelentésre is: a szakács, gazdasszony vÁGYA, ízesítőkkel trÁGYÁzva az étek finomabbá tétele, a fogyasztó étvÁGYÁnak gerjesztésére. Összegezve: mai értelmezés szerint is a TRÁGYA jobb talajminőséget biztosít, következésképp magas minőségű termést. A TRÁGYA szó nem görög, latin jövevényszó, hanem eredeti magyar.