TÖRVÉNY

TÖRVÉNY – Az államhatalom legfelsőbb szervétől alkotott jogszabály. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? török szóból] A TÖRVÉNY T.R – R.T gyökből képzett szó: TöR – ReT Az első TÖRVÉNYt nem az állam adta ki, hanem Isten, mint legfelsőbb alkotó hatalom. A TÖRVÉNY intelmek TÁRa.

A héber TÓRa is az ősnyelvi T.R gyökből képzett szó. A TÖRVÉNY* szó TÖR gyöke nem a közhiedelem szerinti pálcaTÖRés műveletéből ered, hiszen az igazságos TÖRVÉNY lényege nem a büntetés, hanem a viselkedés szabályozása a jó irányba, a főség által megadott létfeltételek keretei közt. A TÖRVÉNY a viselkedés cselekményeit, az emberi TARtást szabályozza: mit szabad, mit nem a tisztességes embernek a TÁRsadalmi együttélés keretein belül. A TÖRés inkább az eGÉSZséges életvitel szabályainak megSZEGése. A büntetés azok be nem TARtásának következménye. Ezt követte a pálcaTÖRés. A TÖRvény TÖR gyökét kell megérteni. Mit mond a TÖR gyök? Mit jelent T hang? A T a semmiből felTeTsző TesT (ez egyik jelentése). Mi a TEST? Anyag, amely: Tapintható – Egységes – Súlyos – Térfoglaló. A TörTéneT indulása a mozdulaT, azaz mozdul a T, a TesT. Ez a TeTT. A mozdulaT egyfajta Rezgés. A világegyetemben minden Rezgés a kÖRös mozdulatok Része. Ezt úgy is mondhatjuk: Tér ÖRvény. Ez a TÖRténet TÖR gyökszavának mondanivalója. A TÖRténetek tehát a Testek kÖRüli mozgásjelenségek. A viselt tettek sora: TÖRténet. Vannak oly TÖRténetek, amelyek RETtenetet váltanak ki. Ezek megelőzésére van a viselkedés TÖRVÉNYi szabályozása. A CzF Szótár a történet szóról: „A történet tehát mindenkor valamely erőnek kifolyása; hol nyugvás, szünet, semmittevés, pangás van, ott nincs történet.” A Biblia azt mondja, hogy a Földön minden „vízből és víz által állott elő.” Ezt az ateista tudomány sem cáfolja. Ebből következik, hogy a víz TÖRVÉNYe ÉRVÉnyes ránk! Ebbe jó belegondolni a legmélyebb mélységig az emberi test vonatkozásában is, hisz az is VÍZből és VÍZ által VAN. (A felnőttek testének kb. 60-70%-a víz, pl. egy 80 kp súlyú felnőtt szervezet kb. 54 l vizet tartalmaz.) A létezést jelentő VAN (lenni) ugyanakkor vizet is jelent. Akit beVÁDolnak, arra rádobják a VIZes lepedőt, de az előzőleg belemártotta, ártotta magát valamibe. A TÖRVÉNY erőt mutatva VÉD és VÁDol. Mind a VÉD, mind a VÁD szó vizet jelent az ősnyelven, ómagyar nyelven. Aki megszegi a TÖRVÉNYt, az a TÖRVÉNYi VÁD ÖRVÉNYébe kerül. A fizikai TÖRVÉNY az ÖRökös anyagi kÖRforgás, azaz ÖRVÉNYlés szabályozása, anyagok egymás közti viszonyában. Ez teremtői intézkedés, a dolgok jó MEDERben, rendben FOLYása érdekében (nem véletlenül fogalmaz így a nyelv), a fölösleges ütközések elkerülése végett. Természetes, hogy nem csak az anyagok egymás közti oda-vissza hatását, hanem az emberi testek egymás közti viszonyait is szabályozni kellett. Ez a TÖRVÉNY szerepe. A szabályozás a viselkedés TÖvét, alapveTŐ elemeit érinti: engedelmesség vagy ellenállás. A TÖRVÉNY a főséggel szembeni viselkedési szabályok TÁRa is. Mondhatnánk: a Tettek Összességének Rendje. A TÖRVÉNY az élet különböző fordulataira, ÖRVÉNYléseire alkalmazható szabályozási rendszer. Az RV páros, az erős R és a végletek, váltás kifejezésére képes V hang értelmét viszi a szóba. A végletek V hangja, az erős R hangot is befolyásolja az értelem alakításában, az eRő éRVényét mindkét véglet felé kiterjeszti. A TÖRVÉNY szó tengelyében meghatározó értelemalakító az RV páros, a hozzá kapcsolódó kifejezéseknél is megfigyelendő kiemelkedő szerepe. Az RV hangcsoport – ÖRVÉ – a tÖRVÉny ÉRVEket sorol fel: mit miért jó vagy nem jó tenni, és mi a következménye! Aki TERemt, saját tERVEi szerint dolgozik, és tERVEihez megvannak az alkotói ÉRVEi. Épített javai VÉDelmében tÖRVÉnyt is alkot. Aki tÖRVÉnyt alkot, az VÉgrehajtó ERejével ÉRVÉnyt is szerez annak. Az ÉNY egyik értelme: végleges állapot (eredmény). A TÖRVÉNY ugyanakkor a TERemtett javak használati utasítása. A TERemtés mÉRVAdó TÖRVÉNYe mindenre vonatkozik, ami TERemtetett: az atomoktól a csillagrendszerek legnagyobb égitestéig, a legparányibb egysejtű élőlénytől az emberig. A TÖRVÉNY ellen nincs hatékony ÉRVE senkinek. A TÖRVÉNY ÉRVE viszont világos: meg vagyon ÍRVA! A TÖRVÉNY hat és visszahat. Megfigyelhető, ahogyan minden élettani TÖRVÉNY génekbe van ÍRVA megfellebbezhetetlenül (pl. a darvak röpte). Mindennek sajátos, pontosan meghatározott belső működési TÖRVÉNYe van! Aki, ami azt dURVÁn megsérti, rossz útra TÉR (elkanyarodik = kurvul) azt előbb-utóbb elnyeli a TÖRVÉNY ÖRVÉnye. Az R.V – V.R, mint alvógyök: RaV – VeR is értelmet rejt a szóban: a RAVasz megpróbálja kijátszani a meREV TÖRVÉNYeket, de ő húzza a RÖVidebbet, mert VEReséget szenved: vERVE lesz. Jó példa még az ORVOs, aki szERVEzetünk szERVEinek gyógyítója (volna) az élettani TÖRVÉNYek figyelembevételével. Aki az élettani TÖRVÉNYeket megpróbálja kijátszani, RajtaVeszt. Példaként a káros szerek fogyasztói (dohány, kábítószer). A szeszes italok túlzott fogyasztói is megpróbálják kijátszani az élettani TÖRVÉNYeket, de ők viselik szomorú következményeit, a vége gyászos VEReség. A szózáró V.NY – NY.V gyök: VéNY – NYaV, a törVÉNY ÉRVEi ellen nincs helye a NYAValygásnak, VINNYogásnak, mert az igazságos törVÉNY szellemét érVÉNYesíteni kell. Végezetül: TÖRVÉNY, a nyelvek magvát, az ősnyelvet beszélőknek adatott elsőként, ez az ómagyar nyelv. Így a TÖRVÉNY szó is ősnyelvi, ómagyar szó. /*/ Megjegyzésként: A TÖRVÉNY olyan, mint a TÖRVÉNYhozó! Jellemtelenekből álló TÖRVÉNYhozó szerv képtelen jó TÖRVÉNYeket hozni! Erre az egész emberi történelem összes törvényhozója példa.