TÖRVÉNY

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
TÖRVÉNY – Az államhatalom legfelsőbb szervétől alkotott jogszabály. [A MÉKSz szerint: ? török szóból] Kezdjük azzal, hogy az első törvényt nem az állam adta ki, hanem Isten, legfelsőbb alkotó hatalom. A törvény tör gyöke nem származhat a pálcatörés műveletéből, hiszen az igazságos törvény lényege nem a büntetés, hanem a viselkedés szabályozása egy főség által adott létező feltételek közt. Mit szabad, mit nem. A büntetés azok be nem tartásának következménye. A test szó alkotó hangjainak a jellemzőket felsoroló, magyarázó értelméből indulva (lásd a test címszót) lehet kibontani az ősmag(yar)-nyelvi TÖR gyök mondanivalóját. A Tettek Összességének Rendje. A törvény az élet különböző fordulataira (örvény) alkalmazható szabályozás rendszere. A törvény szó tengelyében meghatározó értelemalakító az rv páros. A hozzá kapcsolódó kifejezéseknél is megfigyelendő az rv páros kiemelkedő szerepe. Az rv páros az erős r és a végletek kifejezésére képes v hang értelmét viszi a szóba. A végletek változékony v hangja, mely a jó és rossz megjelenítésére is képes, még az erős r hangot is befolyásolja az értelem alakításában. A szóvégi ny hang az nt páros váltóhangja ez esetben: törv(k)ént adatott (érvényes viselkedési szabályként), az ény véglegesítő értelmű. A törvény erőt mutatva véd és vádol. Aki teremt, terv szerint dolgozik, és tervei szerint épített javai védelmében törvényt is alkot. Aki törvényt alkot, az érvényt is szerez annak. A törvény ugyanakkor a teremtett javak használati utasítása. A teremtés mérvadó törvénye mindenre vonatkozik, ami teremtetett: az atomoktól a csillagrendszerek legnagyobb égitestéig, a legparányibb élőlénytől az emberig. A törvény ellen nincs hatékony érv. A törvény érve viszont világos: Meg vagyon írva! A törvény hat és visszahat. Megfigyelhető, ahogyan minden élettani törvény génekbe van írva megfellebbezhetetlenül (pl. a darvak röpte). Mindennek sajátos, pontosan meghatározott belső működési törvénye van! Aki, ami azt durván megsérti, rossz útra tér, azt elnyeli az örvény. A ravasz megpróbálja kijátszani a merev törvényeket, de ő húzza a rövidebbet (az rv páros hangonkénti jelenléte). Az rv párossal jó példa még az orvos, aki szervezetünk szerveinek gyógyítója (volna) az élettani törvények figyelembevételével. Aki az élettani törvényeket megpróbálja kijátszani, rajtaveszt. Példaként a káros szerek fogyasztói (dohány, kábítószer). A szeszes italok túlzott fogyasztói is megpróbálják kijátszani az élettani törvényeket, de ők viselik szomorú következményeit. Végezetül: törvény az ősmag(yar)-nyelvet beszélőknek adatott elsőként, s így a szó is ősmag(yar)-nyelvi.   TEST – Élőlénynek, különösen az embernek külső megjelenési formája. [A MÉKSz szerint: ?] Mi a test? A test anyag. Ez érvényes minden élő vagy élettelen fizikai testre. Induljunk ki abból az állásból: Mi volt akkor, amikor még nem volt tapint­ható anyagi test? Teljes súlytalanság! Nézzük a többit ebből a szempontból. Melyek a TEST fő jellemzői? Íme: Tapintható – Egységes – Súlyos – Térfoglaló. Több irányba terjedő térfoglaló. Ez a – TEST. Ezt lehet vitatni, de ezt mondják a hangok … és a tények. A CzF Szótár szerint: „Ezeknél fogva test vagy am. tetes, azaz látszatos, látszó, szembeötlő v. külső valami, melyben az utóbbi t és s helyet cserélve v. áttéve (minta p és s tesped = tepsed szóban) s az utóbbi e elhagyásával lett: tes-t; vagy pedig ily helycsere nélkül annyi volna mint tetszet, és szintén azt jelenti: látszatos valami, öszvehúzva tetszt, s változattal test, mint a met, metsz igéből lett mesgye, azaz metgye v. metszgye, vagyis metszett, hasított vonal két szomszéd telek vagy határ között. Sőt, mint tudjuk, maga tessék nem egyéb, mint átalakult tetszjék v. tetjék. A gyökelem mindenesetre te, melynek eredeti alapjelentése: tova, azaz terjedés.” Vagyis: feltetsző, megmutatkozó alakzat, mely ha nem elesett esetenként settenkedni (testhez kötődő esetek a test szó hangjaiból épülve), azaz mozogni is tud.