TÖRVÉNY

Ősmag(yar)-nyelvi szavaink
TÖRVÉNY – Az államhatalom legfelsőbb szervétől alkotott jogszabály. [A MÉKSz szerint: ? török szóból] A törvény szó tengelyében meghatározó értelemalakító az rv páros. A hozzá kapcsolódó kifejezéseknél is megfigyelendő az rv páros kiemelkedő szerepe. Az rv páros az erős r és a végletek kifejezésére képes v hang értelmét viszi a szóba.

A végletek változékony v hangja, mely a jó és rossz megjelenítésére is képes, még az erős r hangot is befolyásolja az értelem alakításában. A törvény erőt mutatva véd és vádol. A törvény a legfelsőbb hatalomtól jöhet. Aki teremt, terv szerint dolgozik, és tervei szerint épített javai védelmében törvényt is alkot. Aki törvényt alkot, az érvényt is szerez annak. A törvény ugyanakkor a teremtett javak használati utasítása. A teremtés mérvadó törvénye mindenre vonatkozik, ami teremtetett: az atomoktól a csillagrendszerek legnagyobb égitestéig, a legparányibb élőlénytől az emberig. A törvény ellen nincs hatékony érv. A törvény érve viszont világos: Meg vagyon írva! A törvény hat és visszahat. Megfigyelhető, ahogyan minden élettani törvény génekbe van írva megfellebbezhetetlenül (pl. a darvak röpte). Mindennek sajátos, pontosan meghatározott belső működési törvénye van! Aki, ami azt durván megsérti, rossz útra tér, azt elnyeli az örvény. A ravasz megpróbálja kijátszani a merev törvényeket, de ő húzza a rövidebbet (az rv páros hangonkénti jelenléte). Az rv párossal jó példa még az orvos, aki szervezetünk szerveinek gyógyítója (volna) az élettani törvények figyelembevételével. Aki az élettani törvényeket megpróbálja kijátszani, rajtaveszt. Példaként a káros szerek fogyasztói (dohány, kábítószer), de a szeszes italok túlzott fogyasztói is megpróbálják kijátszani az élettani törvényeket, de ők viselik szomorú következményeit. Végezetül: törvény az ősmag(yar)-nyelvet beszélőknek adatott elsőként, s így a szó is ősmag(yar)-nyelvi.