TOPÁNKA, PÁNT, PÁNTLIKA

TOPÁNKA  – Könnyű kis női vagy gyerekcipő. [bérnyelvész: finnugor] A TOPÁNKA megnevezése a T.P – P.T gyökből indul: ToP – PaT. A TOPánka egy kis TIPTOP lábbeli. A láb TAPosó testrész, ha sietünk gyorsan lábra PATTanunk.

Az állatnál PATa. Az ember a TAPosójára, lábára TOPánkát készített, így lett a TAPosás eszköze a TOPÁNKA, amelyben TIPegni, TOPogni, helyben TOPorogni, ugrálva PATtogni lehetett.

A P hangcsoport – OPÁ – mutatja: abban tIPEg-TOPOg, tOPOrog, kOPOg, alatta a kavics rOPOg, néha dombra kAPAszkodik vele.

Az NK hangcsoport – ÁNKA – a topÁNKA nem teljes értékű lábbeli, amellyel bármilyen viszontagságos időben útra kelhetünk.  A csONKA nem egész, aki lábatlANKOdik, akadályoz, a mANKÓ járási fogyaték segédeszköze, a palÁNKOn vékony, gyenge kerítést értünk, ami pislÁNKOl, az nem ég teljes erővel, a settENKEdés nem egyenes járás, a vÁNKOs nem párna, a vINKÓ nem valódi bor és mások.

A TOPÁNKA: toppanó, toppantó, botló, tipegő, cipellő lábbeli. Megörökölték a szlovák topánka, román pantof – tofpan – to/panto/f, cseh bota, lengyel but, litván batas.

A TOPÁNKA PÁNTOKkal felköthető lábbeli. ToPáNKa – PáNToK hangváz: T-P-N-K – P-N-T-K.

Ennek T hangot vesztett változatából alakult ki a román OPINKA szó, ami náluk bocskor, és az is PÁNTOKKal kötött.

ToPáNKa – oPiNKa hangváz: T-P-N-K – P-N-K.

Valaha az ősnyelven az utódokat, a NÉPességPÓTló kisgyerekeket, kis unokákat, NEPPÓTlókat NEPÓTOKnak nevezték, és e kicsinyeknek, NEPÓTKÁknak készítettek TOPÁNKÁkat az anyukáik.

ToPáNKa – NePóTKa – NePóToK hangváz: T-P-N-K – N-P-T-K – N-P-T-K.

A TIPegő, CIPellő TIP, CIP gyöke inkább nőies járási jellemző lenne. A TIPEGŐ, CIPELLŐ oly régi kifejezés, hogy erről kapta nevét a még az ősnyelvű midiánita Cippóra is, a bibliai Mózes felesége (tipegő, cipellős széplány).

A CIPELLŐ nevet a szerb-horvát cipela is őrzi.

Az sem vitatható, hogy a CSOSZ, TOP hangutánzók. Ugyancsak hangutánzók a CSUsz, SU gyökök. A SU gyök kapcsán szóba jöhet még a SUhan, SUrran, SURranó megnevezése. Csak feltételezni lehet, hogyan módosult az illető nyelv hangzástörvényei szerint később a szó.

A TOPPANTÓ lábbeli neve rövidítve PANTÓ, ez találó, mert a TOPÁNKÁt PÁNTOKkal kötötték a lábra. A román PANTOf szó innen ered: TO-PANTOf. TOPPANTÓ PÁNTOS cipő. Ez náluk a fent már említett OPINKA = bocskor. Vagyis a román PANTof a PÁNTos cipő módosult alakja, annak változata.

ToPáNT – PáNToS – PaNToF hangváz: T-P-N-T – P-N-T-S – P-N-T-F.

Ami még találó: ahogyan a nadrág utódnyelvi alakja, a pantalon a pánttal rögzített nadrágot jelenti, ez a cipő esetében sem kizárt. TOPÁN, PÁNTOK, a kis NÉPPÓTNEPÓTOK TOPPANTÓ cipellője

Az NK – KN kapcsolat: a kezdeti mezítlábas világban topáNKát meg kellett szoKNi, s hogy melegebb legyen, jó volt bele a zoKNi. Csak feltételezni lehet, hogyan módosultak bármely nyelv hangzástörvényei szerint később a szavak.

————————– 

 NT Valamit keresztben vagy félkörben összefogó, megerősítő szalagszerű alkatrész. [bérnyelvész: német] A PÁNT szó P.N – N.P gyökbővítmény: PáN – NaP (p > f: fon). A PÁNT alapszava a , amely a körülkötésnél alkalmazott, védelem céljából.

A CzF Szótár is a német Band-ból származtatja, csak hát a BAND szó is magyar eredetű, és összefogást, egy helyre tömörülést jelent. Erre jó példa a banda, bendő, bunda és más szavak, de a BAN, BEN gyökök helyrag szerepe is: –ban, -ben. Mivel a B, P, F, V válthatják egymást, itt is lehet keresni a hasonló eredetértelmet. Tudjuk, hogy az önhangzó változása ritkán okoz értelmi eltérést.

Ha a PÁN gyöknél a P hang helyett az F hangot ejtjük a szó elején, és az Á hangzót O-ra cseréljük: FONFONat, hosszú, FONattal övezhetünk és kötözhetünk.  Ilyen FONaT a megFONT PÁNT, amely körülfogásra alkalmas.

Az NT hangcsoport – ÁNTO – mint körülövező jelen van a kANTÁr szóban, amely pÁNTOkból készül. Esetenként a kÖNTÖsnél is alkalmaznak pÁNTOs kötést. A mENTE, testet körülövező ruhadarab. Mivel régen a nadrágot pÁNTtal kötötték föl, így PÁNTOsként is nevezték, amelyből az utódnyelvek némelyikén ma a nadrág: pants, pantalon stb.

A PÁNTOs cipő az utódnyelvek némelyikében pantof.

PáNToS – PaNTaLoN – PaNToF hangváz: P-N-T-S – P-N-T-L-NP-N-T-F.

A PANTALLÓ nadrágot PÁNTTAL kötötték fel.

PaNTaLLó – PáNTTaL hangváz: P-N-T-L – P-N-T-T-L.

NT – TN kapcsolat: a páNT szövött szövéTNekből készült.

 ———————-

PÁNTLIKADíszül használt szalag. [bérnyelvész: pántli „szalag’ < német] A PÁNTLIKA szó P.N – N.P gyökbővítmény: PáN – NaP (p > f: fon). Itt két összeolvadt kötött mássalhangzó-páros van: NT, TL.

Hallottam ezt a szót PÁNDLIKA alakban is ejteni, amely tartalmazza az ND párost. Lehetett ez az ősi alakja, és abban az alakban jutott át a germán nyelvekbe. Egyébként a PÁNT és ÁTLÓ összevonásának tűnik, kicsinyítővel a végén: PÁNTLÓKA. PÁNTos ÁTLÓKÉNT, PÁNTLÓS átkötésre való.

PáNTLiKa – PáNToLóK hangváz: P-N-T-L-K – P-N-T-L-K.

A PÁNTLIKAPANTALÓK rögzítésére.

PáNTLiKa – PaNTaLóK hangváz: P-N-T-L-K – P-N-T-L-K.

A PÁNTLIKA jó nadrágTALPALÓNAK is.

PáNTLiKa – TaLPaLóNaK hangváz: P-N-T-L-K – T-L-P-L-N-K.

A TOPÁNKA felkötésére is PÁNTLIKAszerű PÁNTOKat használnak.

PáNToK – ToPáNKa hangváz: P-N-T-K – T-P-N-K.

A PÁNTOLÓ kötés, mintegy felPÁRTOLÓ segítés.

PáNToLó – PáRToLó hangváz: P-N-T-L – P-R-T-L.

Például a gyenge, esetlen kis PALÁNTÁKat is felPÁRTOLva, segítve az egyenesen állásban, hozzákötik PÁNTLIKÁval egy kis pálcához, cölöphöz.

PáNTLiKa – PaLáNTáK hangváz: P-N-T-L-K – P-L-N-T-K.

Az NT hangcsoportról a pánt címszónál.

A TL hangcsoport – ÁnTLI – a szép pÁnTLIka ÖTLEtes, költségesebb elemeket pÓTLÓ, párATLAnul szép megoldásokra ad lehetőséget a ruházat díszítésében. Az N.T – T.N gyök: NeT – TeN felületértelmű, a vízfelület (ned) simasága, szépsége az eredet. A PÁNTLIKA felületi átkötő, esetleg valaminek a simán tartására, de díszelem is.

Az L.K – K.L gyök: LiK – KeL, amire a pántLIKa ráilLIK, azon KELlemes hatást KELt.

A T.L – L.T gyök TeL – LáT itt a szépérzék felTÖLtése, a LÁTvány, kellemes hatás keLTése a szerepe.

A K hangcsoport – IKA – a pántlIKA szerepe díszítés, ÉKÍtés. Köthető vele ÉKEs szalagcsOKOr, amelyen megAKAd a tEKIntet.

NT – TN kapcsolat: a páNTlika készülhetett szövött anyagból azaz szövéTNekből is.

TL – LT kapcsolat: a pánTLika áLTal áTLósan vagy más bonyoluLT alakban is lehet kötözni, rögzíteni.