TIBOR

TIBOR – Minthogy minden szó, név ősmag-nyelvi eredetű, így a TIBOR név is a T  hangos ősgyökökből induló. A T hang erős, paTTanó hang, haTalom  haTárát jelölő. A haTalom adott Területen TeTTeket szabályozó Törvényekben, Tudásban, érTelem  és TiTkok  birToklásában  mutatkozik meg, Leszögezhetjük, hogy a TIB gyöknél a hangzó is változhat: A, Á, E, É, O stb. A TIB gyök B hangja váltható:  B > P > F > V  hangokra.  A P hangra váltva a talP,  talaP,  Por,  aPad  szavakban leszorító, lealázó értelmű szóalak: TIPOR. Az erő F hangjával: TIFOR, bizonyos rejtett FORrásokat  sejtet. A V hanggal életképesség: TIV –VIT, mely a rossz irányba könnyen elsodródhat TIVOR.   Az első TIBOR lehetett TITkok Tudás  vagy haTalom BIRTOklója. Lehetett erős, erjedő  erejű, mint a TÜzes BOR. Szerethette a TIVORnyákat, de VITORlát feszítve,  győztesen – VIkTOR – is térhetett vissza. Hatalma erejével elTIPORt  másokat. De TIBOR BITORolhatta is a körülötte élők felett hatalmát, mint TIBÚR. A kezdetekkor soha senkire nem dobtak rá egy nevet  csak úgy, mintha egy lapát trágyát dobnának rá. A név mindig találó volt, és a  jellemzőket sűrítette magába. Hogyha ezek voltak a jellemzői, akkor az első TIBOR  erőteljes (szeretett vagy megvetett) egyéniség lehetett, akinek nevében az  összes névadó jellemző sűrítménye jelen van.