Tetteket kifejező szavak

Az ember alkotó tényező, alKOTni, TÉKolni teremtetett. Első szavai közt jelen voltak az erre vonatkozó kifejezések. Aki valamit aKARt alkotni, KARját használta, ez az aKARat végrehajtó eszKÖZe, végén a KÉZzel. Mind a KARt, mind a KEZet az ÉSZ irányítja. Az ÉSZ – KÉZ kapcsolat valóság. A KAR tehát az ÉSZ által vezérelt KÉZzel dolgozik, amit ESZKÖZnek nevez. Az ÉSZ vezérlésű TETT visszatérő azonos mozdulaTOK sora, és hangkiboCSÁTó: TIK-TAK, KIT-KAT, CSIT-CSAT, PIT-PAT. Az alKOTó ember KOTort, KATogTATott, maTATott, TÁKoló, TÉKoló TETTei végzése közben. Az MATat, akinek alKOTó TETTre TÁMad kedve. Mivel MATat, MATikál, MOTollál? A MANcsával, a MUNával KALimpál, azaz MUNKÁL. Ezt Csángóföldön még ma is így mondják: nem dolgoznak, MUNKÁLnak. Ebben a legelső ősi szót őrzik. Aki MATat, MUNkál, az MÁKol MÓKol. E fenti gyökökkel fejezték ki tetteiket a kezdet idején. A T.K – K.T gyökből indul a TAKács (szövő), TÁKász (cipész), TAjKoló (szabó), TÖKöl (ötöl, tervez), TÁKol, TÉKol, TUKmál (beszél), TIKol (kitol, tojik), KOTol, alKOT, KÖT, KUTat és mások. E gyökökből indulnak a TEKnika, MEKanika szavak, amelyeket az ógörög nyelv megörökölt, s amelyben az N.K – K.N gyök: KiN – NiK a mozgás győzelmét jelenti a tunya tétlenség fölött. A fenti KIT-KAT, CSIT-CSAT, PIT-PAT, ütemes munkavégzést, NÉGYelést jelentő gyökök, az utódnyelvek NÉGY jelentésű számneveinek kezdőgyökei: QuATro (kat), CSETire, PATru. Ehhez jön még a TETTRE felszólítás a TETRA = négy, ógörög szóban. A FURtonFÚRt mozgás az angol FOUR = négy jelentésében. Rákereshet mindenki az általa ismert nyelveken. A fordító szerint a szomáli aFAR, szuahéli NNE, szundanéz oPAT is e gyökökből indulnak.