TEST

Most jöttem rá a SZÜLni szó eredetére. Székelyföldön a felhevült, FESZÜLt idegállapotot felNESZÜLésnek mondják a mai napig. A SZÜLés is egy FESZÜLt, felNESZÜLŐ, NESZTŐ állapot. Íme, hol a tájszólások ereje, rejtett kincseik: KUMMÁL (Heves, Borsod, Szabolcs), NESZÜL stb.!!!
És az a tény, hogy minden magyar szó, alkotó hangjaival magyarázza meg, önmagában hordozott értelmét!   TEST – Élőlénynek, különösen az embernek külső megjelenési formája. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? azaz eredete ismeretlen ]
Mi a TEST? A TEST anyag. Ez érvényes minden élő vagy élettelen fizikai TESTre. Induljunk ki abból az állásból: Mi volt akkor, amikor még nem volt tapintható anyagi TEST? TEljes SúlyTalanság, mondhatnánk TESTetlenség! Nézzük a többit ebből a szempontból. Melyek a TEST fő jellemzői? Íme: Tapintható – Egységes – Súlya van – Térfoglaló. Több irányba TErjedő térfoglaló. Ez a – TEST. Ezt lehet vitatni, de ezt mondja a nyelv, a hangok … és a tények. A nyelv további bizonyítékai: A TEST TEremTéS nyomán felTETSZő alakzat.
A CzF Szótár szerint: „Ezeknél fogva TEST vagy am. TETES, azaz láTSZATos, látszó, szembeötlő v. külső valami, melyben az utóbbi t és s helyet cserélve v. áttéve (minta p és s TESped = tepsed szóban) s az utóbbi e elhagyásával lett: TES-T; vagy pedig ily helycsere nélkül annyi volna mint TETSZet, és szintén azt jelenti: láTSZATos valami, öszvehúzva TETSZT, s változattal TEST, mint a met, metsz igéből lett mesgye, azaz metgye v. metszgye, vagyis metszett, hasított vonal két szomszéd telek vagy határ között. Sőt, mint tudjuk, maga TESSÉK nem egyéb, mint átalakult TETSZjék v. tetjék. A gyökelem mindenesetre TE, melynek eredeti alapjelentése: tova, azaz TErjedés.” Kiem. K.S.
A TESThez kötődő eSETek a TEST szó hangjaiból épülve: felTETSZő, megmuTATkozó alakZAT, mely eSETenként SETTenkedni, azaz mozogni is tud, akkor is, ha eleSETT. Oly TÖMeg, mely MOToszkál, MATAT, TETTekre képes. Bármilyen ESET csak TESTtel EShET. A SÖTÉT nem a TETTek ideje, mert ESTE nehezen TETSZenek fel, azaz nem láthatók a TESTek. A SÖTÉT TETTei lehetnek bESTE TETTek. Más ESET, amikor SÖTÉT ESTE, éjjel – a férfi, női TESTek felNESZült kéjjel egymásnak ESTek. Így a FESZÜLő asszonyi TESTből fájdalommal NESZÜLve  NESZTek újabb TESTek. A magyar nyelvben a VAN ige jövő ideje: LESZ. Az L hang váltható a szintén zöngés, éneklő N hanggal. Erre sok példa van. Az ADOmány felkínáló szava többek számára: NESZTek. A gyermekáldás ADOmány, az emberpárra ruházott feladatként a teremtés továbbvitelére: NESZTek, így sokan LESZTek. Innen a/DI/NASZTIA szó. A magyar nyelv nem a szabadelvű istentelenségek nyelve!

A magyar nyelv a teremtés nyelve!