TEREMTÉS TITKA – sejti DNS-be rejtve

Sejti DNS-ünk rendkívül összetett, bonyolult jelrendszere

A ’90-es évek végén, az ezredfordulón jutott el az emberi DNS kutatás a benne rejlő, létirányító számítógépes program felfedezéséhez. Fény derült arra, hogy az emberi test minden egyes sejtjében, egy hárommilliárd kódjelből álló számítógépes program van, amely fogantatása pillanatától jegyzi életeseményeit, tartalmazza sajátos egyéni jellemzőket: testalkat, bőr-, hajszín, magasság, tehetség, képesség, testillat és egyebek. E jellemzőket képes örökíteni utódaiba később az utódnemzés-fogantatás pillanatában.

Az ezredfordulón 2000. június 26-án Bill Clinton elnök a Fehér házban üdvözölte azokat, akik elvégezték az emberi genom feltérképezését. Az emberi sejt DNS szalagján levő számítógépes ütemterv, program – szaknyelven szoftver – az emberi test teljes szervi működésének vezérlője, védője, jellemzők átörökítője, kezdve az első embertől, Ádámtól napjainkig, hat évezreden át. Ez bizonyítja, hogy egyetlen emberpártól származunk, hisz minden ma élő ember sejtjeiben benne van, letagadhatatlanul. Ugyanez a program tartalmazza az egész test betegségek elleni védekező rendszerét. Alább három vélemény közismert szaktekintélyektől:

Bill Gates: „A DNS olyan, mint egy számítógépes program, de sokkal, sokkal fejlettebb bármely valaha alkotott szoftvernél.”

Leonard Adleman: „A biológia és a számítógép-tudomány – élet és számítás – kapcsolódnak egymáshoz. Biztos vagyok benne, hogy a határfelületen sok felfedezni való vár arra, aki keresi ezeket.”

Stephen C. Meyer: „A DNS-kód részei ugyanolyan tulajdonságokkal, információs tartalommal rendelkeznek, mint a számítógépes kódok és a természetes nyelven leírt szövegek.”

Nobel-díjat érdemlő felfedezés volt, de néma csend lett körülötte, hallgattak vele, mert ettől egyszerre, azonnal alsójába tisztelt, a születésétől járókeretben őgyelgő, hiteltelen, béna, nyomorék „tudományos” evolucionizmus meséje, amely kész építmény, csak épp a szilárd alapja hiányzik, ugyanis a legelső sejt kialakulását tudományos kísérletekkel még nem sikerült bizonyítani. Egy építmény alap nélkül nem létezhet! Ami nem kezdődik el, annak folytatása sincs!

Ha az evolúció, kifejlődés úgy ment volna végbe, ahogyan állítják, akkor a DNS-ben levő számítógépes program tartalmazná a kifejlődés mozzanatainak ütemtervét: az egy sejti állapottól, ebihal, lábak kifejlődése, pikkelyekből piheszőr, pehelytoll, két lábra emelkedés, koponya, agyvelő, beszédképesség stb. stb.

Ilyesminek árnya sincs benne.

Helyette teljesen megbízható átöröklési program az első teremtett őstől, Ádámtól, az ő utódain, mi elődeinken át napjainkig.

A teremtésben semmi nem véletlenszerű, hanem életszerű! Minden tudatosan megtervezett, a jellemzők legfinomabb leheletnyi, árnyalatnyi különbségeivel, egyedekre, egyénekre szabottan, a gyakorlati élet összhangja szerinti. A test összes sejtjében fellelhető egy számítógépes programhoz hasonlítható aprólékos részletességű jelkészlet sorozat. „A programozók ismerik az egyesekből és nullákból álló jelrendszert, amely így is mutathat: 110010101011000. E sorrend meghatározó a program milyenségét, tartalmát, célját illetően. Ehhez hasonló a sejtjeinkben levő jelrendszer. E jelrendszer négy vegyületből áll, amelyeket a tudósok: A, T, G, C betűkkel rövidítenek. Példaként, ily módon vannak elrendezve: CGTGTGACTCGCTCCTGAT és tovább.”

A fenti bejegyzés a Humán Genom Project igazgatója, Francis S. Collins: Az Isten Nyelve című (Free Press, New York, NY, 2006) művéből van: „… összesen hárommilliárd ilyen betűjel van minden egyes sejti DNS-ben.”

A DNS kód- vagy jelrendszerben található a szervezet felépítésének teljes adattára. Benne az ősöktől örökölt jellemzők, és a fogantatás utáni minden fejlemény aprólékosan rögzítve másodpercnyi sorjázásban. Ez látja el a sejtet minden szükséges adattal, véd, irányít, utasít, szabályozza működését, rögzíti szervi eseményeit.

Ennek tudatában gondoljunk bele: több tíz milliárd testi: izom, bőr, ideg, vese, zsír, ivar (ondó, pete), vér, szívizom, tüdő, máj s más sejtek mindegyikében, minden sejtünk parányi területén hárommilliárd kódjel! Felfedezték, hogy az emberek DNS-e 99,9%-ban teljesen megegyezik. Ami egyedi, személyre vonatkozó adat, ezen felüli töredéknyi különbség, mégis mily fontos meghatározó! E töredék vagyunk mi: te, én, ő. Eddig élt kb. 25 milliárd emberből kettőnél sem azonos.

A korábban ateista Dr. Antony Flew feltette magának a kérdést, mi is jogosan megkérdezhetjük: „Vajon ki írta ezt a hárommilliárd betűs kódot? Ki helyezett működő parancssort a sejtjeinkbe?”

A DNS tehát egy hárommilliárd rejtjeles program, aprólékos pontosságú teremtői ütemterv, amely irányítja, vezérli a sejttevékenységet. A DNS a teremtés isteni titkát hordozza. Szerepe: az örökéletre tervezett emberi test működésének – tudaton kívüli – szabályozása, örökletes tulajdonságok átszármaztatása, őrzése, külső, belső egyéni sajátosságok kialakítása, fejlődési folyamatirányító. Utasítja a sejtet, a szervi szükségletek kielégítésére, védelmének biztosítására. A sejt belső képe mutatja az élővilág összessége szervezettségének tervszerűen, bölcsen megalkotott rendjét. Szabályozza, rögzíti az ősiség vonalán az átöröklést Ádámtól napjainkig. Az ember egész teremtésterve benne van összes személyi jellemzőivel, s rögzíti az életében vele megtörtént eseményeket. Ezt már nem lehet a véletlen számlájára írni, mert hárommilliárd egységes számítógépes programok nem születnek csak úgy véletlenszerűen a semmiből. Nem vakduma, hasra ütés nyomán kikerekített mellébeszélés, mint a kifejlődés elmélet alaptalan bla-bla meséje.

 

Az isteni, teremtői vezérlő központi körből e feladatra kijelölt – ember számára láthatatlan – szellemi fénylény, bármikor belép bármely egyén DNS jelrendszerébe, és átállít fontos élettani folyamatokat, kijavíthatja a hibakódot, s így meggyógyítja a beteg szervet, az előállt sérüléseket. Így történt a Bibliában említett őskori csodaszerű gyógyulásoknál, és Jézus földi tevékenysége folyamán is. Ilyképp gyógyult meg a vak, süket, sánta, bélpoklos s minden más bajjal küszködő. Épp, amint a műszaki szerelő a saját számítógépét ráköti a gépkocsi számítógépére, belép annak adattárába, kiszűri a hibákat, kicseréli a meghibásodott alkatrészt, helyreállítja adatjelt, kódot, és újra hibátlanul pörög a motor. A DNS vezérletű élő SEJT, isteni, teremtői felségterület! A DNS kódadattár egy csoda, ami nem kialakult, hanem előzetesen, aprólékosan kidolgozott tervek alapján teremtetett!

Követhetők az igazi orvosi kutatások a sejtnek testi egészség megőrzésében, az öröklődésben betöltött alapvető szerepét illetően. Ama véleményük is: ha a környezet kellemes, a táplálék egészséges, nyugodt az idegi állapot, a lelki-érzelmi és erkölcsi egyensúly jó, akkor a sejtek megújulása állandó, pontos, folyamatos, nem öregedne a test, az ember örökké élhetne, mert szerintük is úgy tűnik a test felépítéséből, mintha örök életre teremtetett volna! Alapfeltétel: hit, erkölcsiség! Kedvező körülmények: táplálék, levegő, víz, éghajlat. E feltételeihez kötődik az örök élet. A teremtés tényét alátámasztják a sejtkutatási eredmények.

Az átörökíthetőség is a végtelen életre tervezés bizonyítéka.

Az igazi tudománynak komoly sejtkutatási eredményei vannak. Kutatói valódi tudósok, igyekeznek a testi sejtek rejtelmeinek felfedésére. Az igazi, célirányos előtervezés, tudatos teremtés bizonyítékai tárulnak fel munkájuk nyomán.

Az igazi műszaki tudományt is, legapróbb részletekig, ezrelékekre menően, kiszámíthatóság bizonyossága, pontossága jellemzi! Nincs mellébeszélés, vakduma – számok, méretek vannak. A sorrendben történő folyamatok pontos levezetése jellemzi, és ’száz kísérletből száz sikeres’ alapon bizonyítja állításait.

———————————————————————————————-

A DNS spirálja végtelen, nincs benne véges életkor és halál kódjel, mert az ember örökéletre teremtetett. A jelenlegi állapotunk egy kisiklás a Teremtő által kezdetben kijelölt, ajánlott pályáról. A helyreállítás terve kész, s a megfelelő időben megvalósul!

———————————————————————————————

Az utóbbi másfél évben a vírushisztéria eseményeit figyelmesen követő emberek általános ismeretet nyerhettek az élő test legalapvetőbb elemeiről, a testi sejtekről, azok összetett, bonyolult szerkezetéről, az élő test működésében betöltött meghatározó, és az alapvető jellemzőket átörökítő szerepükről. Akit érdekel, talál leírást a világhálón bőven.

A tudósok a DNS véletlenszerű kialakulási lehetőségét a 200100 (200 a 100. hatványon) jelölik. Ilyen véletlen, amelynek a megvalósulási lehetősége a 10050 (100 az 50. hatványon) vagy még kisebb, soha nem történhet meg!

E tény agyonvágja a kifejlődés mesét már az elején, mert ha valami nem kezdődhet el, annak folytatása sincs.

———————————————————————————————————

A kifejlődés elméleti „tudomány” ez idáig, minden hangzatos szólam, melldöngető dicsekvés mellett sem volt képes alkotni egyetlen osztódni, átörökíteni képes élő sejtet sem! A legkorszerűbb egyetemi laboratóriumi felszereltséggel sem!

———————————————————————————————————

Ezért erőteljes övön aluli gyomrosként érte őket a sejti DNS-ben felfedezett létvezérlő ütemterv hárommilliárd rejtjeles számítógépes szoftver léte! Mégis váltig állítják, hogy az őslevesben önmagától létrejött, teljes DNS jelrendszerrel, továbbfejlődésre készen. Azonban ez csak áltudományos sarlatánerőlködés marad.

 

ATOM és az élő SEJT, e parányok hordozzák a teremtés titkait.

Az atom is ősnyelvi szó, parány, amely szerkezetileg a töm-örített képe a világegyetemnek. Magában rejti, sűríti egy adott vegyi elem minden sajátos tulajdonságát. A megfordított atom szó: mota, jelzi, hogy belsejében nem nyugalmi állapot, hanem mota, mata, azaz mozgás, motatás, matatás van.

Atom = mate-ria, anyag. Belsejében: mate = anyag, matika = mozgás, atom-mata, auto-mata folyamat. Az atommagot protonok, neutronok alkotják. A negatív elektronokat a pozitív proton tartja keringésben az atommag körül. Ezek száma, pályája, sebessége, egymás közti távolsága meghatározó, milyen anyag legapróbb eleme: gáz, cseppfolyós, szilárd, és azok válfajai közül mely anyag.

A matematika, a világmindenség tömörült anyag-mozgásai azaz mate-matikái egyenlegi állapotának kiszámításait végzi. A legjobb matematikus a Teremtő Isten, aki az anyagi (mate) világegyetem matikáját egyensúlyban tartja. A teremtett világ – a földhöz kötött ember előtt csodának minősülő – létező valóságainak összes titkai a parányok szerkezeti felépítésébe rejtettekből érthetők meg.

A teremtés titkait ezek őrzik. Innen indulnak, innen követhetők.

Állandó belső mozgású, de élettelen atomokból megteremtette az első élő sejtet, mint legparányibb élő, szerves, önműködő, auto-mata (atomata) gyárat, sokoldalú bonyolultságában. Nemcsak a sejtet alkotó atomok belsejében van mata-tás, hanem a parányi sejt (gyár) belsejében is gyors az atomok, molekulák sürgés-forgása, mata-tása. A belső mozgást, ki- és befelé forgalmat őrök felügyelik. Mindezt a sejt DNS-ébe helyezett – teljes testi szervi működést irányító – hárommilliárd rejtjeles számítógépes szoftver, ütemterv vezérli, vezényli, szabályozza.

 

Párhuzam az élő SEJT és ATOM közt:

ATOM – az élettelen anyag összes alapvető jellemzőit TÖMörítő legparányibb elem. Belsejében, kicsinyben, a működő világegyetem képét mutatja.

SEJT – az élő szervezet minden SAJáTos jellemzőjét hordozó legparányibb elem. A teremtett élővilág összes alapvető, felépítési, működési titka bele van SAJTolva, REJTve a SEJTbe.

A teremtésben nincs véletlen, minden céltudatos. A kutatók tudják, hogy ismereteik e téren csak SEJTés szintűek, s bár az utóbbi évtizedekben rendkívül eredményes felfedezésekről számoltak be, még rengeteg feltárandó titok van.

 

A ma ismert világ és alkotó elemei mérnöki pontossággal megtervezettek. Kialakulását, méreteit illetően a tudomány is csak tapogatózik. A világegyetem tudományos becslés szerint 100-800 milliárd csillagrendszerből, galaxisból áll, kora 13,8 ± 0,2 milliárd év. A legtávolabbi csillag – szintén becslés – 9 milliárd fényévre van a Földtől, de vélekednek 13,4 milliárd fényévről is. Eléggé tág határok, a 100 és 800 milliárd közti 700 milliárd a „tudomány levegőjében” lóg, van vagy nincs?! A 9 és 13,4 milliárd fényév közti táv sem egy rövid futamodás.

Ennyire pontatlanok a tudományos kormeghatározások, tíz-, százezer év ide-oda, semmiség nekik. Pedig, amennyire igénylik a kizárólagosságot a teremtés tényével szemben, több pontosság volna elvárható. Ám csak sötétben tapogatózás van!

Az isteni teremtés titkai felülmúlják az emberi tudomány képességeit, labdába sem rúghat mellette!

 

Az anyagi világ teremtése az elemek legparányibb élettelen alkotóelemeitől indult, az első ATOMból. A mindenségre jellemző pontos idő-tér-pálya beállítás, a tökéletes egyensúly alapjának mintája a parányi ATOM belsejében van. A bolygórendszerek, az atom belső szerkezetének másolatai. Láncolataikból összeálltak a bonyolult szerkezetű mérhetetlen tömegű égitestek, amelyeket az atombelső képe szerinti keringési pályára állított. Ezek alkotják a naprendszereket, s azok csoportjai a csillagrendszereket. A csillagrendszerek, galaxisok fürtszerűen szervezettek az űrben. Több csillagrendszer alkot egy galaxisfürtöt. Nagy tömegű, változatos összetételű keringő bolygók egyensúlyrendje kialakításához, elemi szinten tökéletes, pontos, gondos, bölcs előtervezésre volt szükség. Az összesség egyensúlyát, célszerű működési rendjét önműködőre beütemezni, és felügyelni kell!

Amikor Isten a Föld alkotóelemeit megtervezte, oly anyagokat alkotott, amelyeket később, a teremtendő életformák sejtjeinek alkotásához is felhasznált. A Földön levő életformák is pontos tervek szerint teremtettek, épültek fel. A Föld felszínét alkotó élettelen elemeket, anyagokat következetesen megtervezte, kiválasztotta. Minden tökéletes egyensúlyban van jelen a Földön. Minden anyag a megtervezett rendeltetési helyén, és mindenből pontosan olyan minőség, mennyiség, ami épp szükséges. Ezért írja, hogy a föld porából teremtett, mivel azokból az elemekből alkotta az élőlényeket. így táplálékul ugyanazokat az elemeket szánta nekik.

A növények felszívják a talaj szerves, szervetlen ásványi elemeit, ehető szerves anyaggá alakítják, és így emészthetővé teszik állatnak, embernek.

Ez teremtői elrendezés, az élet folyamatos fenntartására a Földön.

A SEJT az élő test összes sajátos jellemzőit hordozó legapróbb elem. Az emberi test egyetlenegy megtermékenyített – osztódásnak, tagozódásnak induló – sejtből, zigótából (zi-gó-ta – ta-go-zó) fejlődik ki. Fogamzáskor a tagozózigóta sejtmagja DNS-ében megjelenik az új emberke egyéni jellemzőinek rejtjeles felépítési terve, jellemzői adataival. Ez az ő teremtésének pillanata, amelyet a teremtői számítógép rögzít azonnal, s a magzat a Teremtőtől életjogot kap! Ez az ütemterv, öröklési adathalmaztár. Ez rögzíti életeseményei összes történetét percről-percre, és felelős az átörökítéséért.
Minden sajátos azonosító jegy benne van, ami a leendő embert, az adott egyént jellemzi: test külalaki, belső és benső mérnöki pontosságú építkezési terve. A személyi sajátosság minden apró testi tulajdonság: női, férfi, bőr-, haj-, hangszín, termet, bal-, jobbkezesség, ujjlenyomat, arcvonások, testillat stb. Benne az érzelmi, érzéki töltetének alapja, értelmi képesség, művészi hajlamok, adottság, vonzalom, tehetség, amit megörökölt, és továbbörökíthet. Alapellátmányként örökítő sejtjeiben van a beszédkészség, beszédképesség, nyelvszerkezeti váz, amelyre építi teljes szókincsét élete folyamán.

———————————————————————————————————–

Aki megszakítja a magzat életét, gyilkosságot követ el! A teremtői számítógép rögzíti a gyilkos pillanatot, és számonkéretik az arra rendelt időben!

———————————————————————————————————–

A SEJTek a testet alkotó legapróbb önfenntartó, megújuló egységek. Belső szerkezetük bonyolult, és minden szerepüket, ami az élő testtel, annak zavartalan működésével kapcsolatos, pontosan, hiánytalanul betöltik.

A testünket felépítő sejtek száma, a mai ismeretek szerint több milliárd, ezek mindegyike, egyenként: élő, állandóan üzemben levő gyár. Ezek a kis üzemek, az élő test számára előállítják az állandó megújuláshoz szükséges anyagokat, ellenőrzik a sejtközi állományt, újratöltik, és azokkal együtt a testi szervek, szövetek alkotói. Külön-külön minden sejt, bármiféle betolakodó ellen teljes védelemmel ellátott. Ezt az egész összességet az agy és a – belső életfolyamatokat vezérlő, tudattól független – önműködő idegrendszer tartja ellenőrzés alatt, az idegsejtek DNS-ében levő számítógépes ütemterv szerint vezérli, irányítja, óvja, és állandó zavartalan összhangban működteti.

Minden élő test, minden szervéhez szükséges sejtváltozat kialakítása, pontos, gondos előtervezést igényelt. Nem csukott szemmel, nem a kifejlődés elméleti, találomra – a szerencsésebb, életképesebb, erősebb fennmarad alapon – haladt a folyamat, hanem teremtői cél, terv szerint, rendezetten vezetve, felügyelve.

Életjelenségek megnyilvánulásának legparányibb, legösszetettebb csodás eleme a SEJT, amely teremtői tervezés nyomán kivitelezett egység! Növényi, állati, emberi sejtek, sorban, megtervezetten, kijelölt szerepük szerint hozattak létre. Minden egyes sejtben benne a pontos másolásért felelős osztódást, örökítést vezérlő tervrajz. Kezdettől végigkövethető, csodálatosan összeillő, összesimuló harmóniában ment végbe, mint csodálatos hangzatokkal hullámzó, szívet, elmét elragadó, szárnyaló dallamok sora.  Így építette fel a teremtett – növényi, állati, emberi – testek szervezetét, majdani sokszínű földi élővilág tökéletes egyensúlya, összhangja megőrzésére képes élő sejtekből, alkalmassá téve tervezett szerepükre.

Előbb kedvező életfeltételeket teremtett a növényvilág számára. Utána megteremtette a növényeket fajonként egyenként, szaporodó képességgel, s hagyta, hogy betöltsék a Földet. Megteremtette a rovarokat, amelyek a beporzást végezték. Miután betelt a Föld növénnyel, megteremtette az állatvilágot: vízi, légi, szárazföldi – volt már táplálék számukra, adottak voltak életfeltételeik.

 

A növényi, állati, emberi testeket alkotó SEJTek, tökéletes pontossággal, és rendeltetésük célja szerint megtervezett, alapvető teremtett élő, osztódó, önmagukat megújítva sokasodó életjelenségek. Ezekből tervezte; építette a két összetevő által (hím-nő) szaporodó összes földi, növényi, állati teremtményeinek első példányait, párjait, amelyek aztán betöltötték a Földet teljesen.

Ezután következett –, mint utolsóként teremtett lények – az emberpár teremtése.

A tervszerű, gondos, előrelátó teremtést a földi világ, békésen végbemenő, öntisztuló körforgási összhangja is bizonyítja.

———————————————————————————————————

A SEJT, benne a DNS, a test legfontosabb, rendkívül bonyolult alapeleme. A DNS-ben van rejtve, az élő test tervezete, test összes titkai, az egyéni sajátosságok öröklődő jellemzői. Az élő SEJTTEL a Teremtő JELEST alkotott. SeJTTeL – JeLeST hangváz: S-J-T-L – J-L-S-T. A teremtés ősnyelve, a mai magyar nyelv, szavaiban hordozza a teremtés titkait.

———————————————————————————————————

A kifejlődés elmélet „tudománya” szerint:

Az első sejt évmilliárdokkal ezelőtt, kedvező körülmény közepette, tervezés, irányítás nélkül, önmagától alakult ki az őslevesben.

Önmagától osztódott, fejlődött a mai életformákban ismert millióféle rendeltetéshez: növényi (vízi, szárazföldi), állati (barmok, madarak, hüllők, rovarok), emberi sejtek ezernyi változataivá.

Önmagától, vakon a szárazföldi: fű, fa, zöldség, gabona, azon belül, csodálatos sokszínűségében, hasznossági sokféleségében: gyökér-, szár-, virág-, mag-, gyümölcssejtek millió változata, a rendeltetésnek megfelelő szerep betöltéséhez átváltó gubancos lépéseket, csak úgy minden irányítás nélkül.

Önmagától alakult ki a DNS vezérlet hárommilliárdos egységből álló rendszere, amely őrzi az egyén teremtési tervét, meghatározó személyiségi jellemzőit, a már említett jegyeket.

Önmagától alakult ki egyféle használati utasítás szabályozó szerepe, és külső vezérlet nélkül állította át, pontos alkalmassági megfelelésre.

Szerintük!

Szerintük, de csak szerintük az őslevesben a sejtek vakon vették a megfelelő irányt, a kifejlődés kanyarjait, s alakultak növényi, állati sejtekké, irányítatlanul, különféle szerepet betöltő, különféle testi szerveknek az egymástól teljesen különböző felépítésű sejtjeivé fejlődtek. Vakon dőlt el, mely sejt lesz növényi, melyik állati, mígnem teljesen összeilleszkedtek harmonikusan működő élő testekké. S így, csukott szemmel, értelmes vezetés nélkül alakult ki, az a minket minden szükségessel körülvevő, körülölelő, csodálatos összhangú természeti élővilág, ahogyan ismerjük.

 

Tudós urak, egy oly fontos, bonyolult, hárommilliárd jegyű DNS jelrendszerrel vezérelt, sokrétű szerepet betöltő, élő testi alapelem nem fejlődött, nem alakult ki csak úgy vakon, terv nélkül, mindennemű irányítást nélkülözve! Értik?!

Ennek ellenére, mégis küszködik a kifejlődés elméletet sulykoló „tudomány”, s szarba kúszó szkarabeuszként görgeti maga előtt az evolúciós ganéjgalacsint. Hamis érveléssel akarja elhitetni, hogy eme különleges – összetételében bonyolult, szétágazó szereppel, s rendkívüli fontossággal bíró – élő testi alapelem, a SEJT, benne a DNS szoftver, csak úgy ukmukfukk, önmagától létrejött, kifejlődött az őslevesben, majd bármiféle tudatos tervezés, vezérlés nélkül, utána beszervezte magát növényi rostsejtekké, állati, emberi izom-, máj-, ideg-, bőr-, ivarsejtekké.

E „tudománynak” – ellenvéleményeket megfogalmazók kérdései megválaszolására – nincs alapvető, érdemi, értelmes, nyilvánvaló, világos, egészséges, észérvekkel alátámasztott, bizonyítékok sorait felvezető, meggyőző válasza.

Nincs! Semmi! Egyetlen főfegyvere a gúnnyal telített, harcias letorkolás.

A kifejlődés elmélet „tudomány” tételesen, aprólékosan semmilyen átalakulási folyamatot nem vezetett le hitelt érdemlően bizonyítva állításait, ahogyan az igazi reáltudomány megkövetelné: százból száz sikeres kísérlettel igazolva!

Csak a dogmatikus kifejlődéstan hablaty szöveg, és a felsőbbrendű, fennhéjázó magaslatról köpködött, ledorongoló, letorkoló megkérdőjelezhetetlen „tudomány” varázsszó hangoztatása. A többit vállrándítással, gúnyos vigyorral, esetleg epés dühkitöréssel szokás elintézni.

Ennél a pontnál hívják segítségül az évmilliókat, évmilliárdokat, mert szerintük – bamba feltételezéssel – időtlen időkön át az öntudatlan sejtek minden értelmes irányítás nélkül, osztódással, örökítő képességgel „kialakulhattak, szaporodhattak, az életképesebb marad fenn” elv alapján.

 

De miért nincs az egy sejtből emberré fejlődésnek nyoma a – világ eddigi legjobb, hárommilliárd kódjeles – sejti szoftver programban? Ott kellene lennie, világosan, egyenesen, félreérthetetlenül egyértelműen! Ez elvárható lenne a világ eddigi legeslegjobb szoftverétől!

Azért nincs benne, mivel nem önmagától alakult ki!

A Teremtő semmit nem bízott véletlenre. Előzetes tervek szerint teremtett! Küszöböt állított a fajok keveredésének meggátolására! Az ember és a főemlősök, de az összes fajok közt is, mély, átugorhatatlan szakadék tátong. Erről még alább.

 

Az ember teremtése külön fejezet

A Teremtő szavai: „Teremtsünk embert, a mi képünkre és hasonlatosságunkra.” Aki ma azt állítja, hogy az élővilág tökéletes összhangban működéséhez szükséges összes bonyolult életjelenség önmagától, minden előzetes gondos, pontos, célszerű, előrelátó, észszerű tervezés, irányítás nélkül alakult olyanná, amilyennek ismerjük, a körülöttünk levő csodálatos természeti környezetben – nem tudja, mit beszél!

Ismerve a sejtfelépítés bonyolultságát, a test működésében, s az öröklődésben betöltött szerepének fontosságát – ép ésszel bíró ember nem adhat hitelt ilyen állításnak! Olyan ez, mintha az ócskafém telepen összegyűlt anyagoktól várnánk, hogy irányítatlanul űrhajóvá fejlődjenek. Vagy a szerves hulladéktelepen, élő szervezetek alakuljanak ki.

E „tudós koponyák”, a kifejlődés elmélet agytrösztjei azzal bizonyíthatnák állításukat, ha előállítanának bár egy szaporodni képes sejtet. Ám, bármily fényes koponyák az utóbbi körülbelül kétszáz év alatt –, amióta a Teremtő Isten létét, és a teremtés tényét konokul, szinte hisztérikusan tagadják – még legmodernebb műszaki felszereltséggel ellátott, külvilágtól elszigetelt térben sem tudtak előállítani egy életképes, önmagától osztódó, önmagát másolni képes sejtecskét sem!

Nem sikerült eddig, és nem is sikerül ezután sem, sosem!

E tény agyonvágja a kifejlődés mesét alapjainál. Ha nincs alap, nincs építmény, ha valami nem kezdődhet el, folytatása sincs. Csak az adományul kapott, birtokolt életet képes átközvetíteni, átörökíteni utódaiba, a Teremtő által csodálatosan megtervezett, és élő testbe épített szaporító szervek útján.

Tudós urak eszükbe véshetnék – a mindennapi élet bizonyítja – ha nem észszerű tervek alapján megy a munka, zűrzavar az eredmény.

Biztos vannak köztük olyan tiszta elmék, akik tudják, hogy irányítás nélkül semmi nem jöhetett létre, ám a nagy hangadók nem engedik kifejteni az ilyféle véleményt.

Szemlélteti a hivatalos álláspontot R. C. Lewontin genetikus nyilatkozata tanszékén: „Nem engedhetjük meg, hogy Isten betegye a lábát az ajtón.”

Nevetséges, bolhaköhögéshez hasonló küszködés.

—————————————————————————————————

A teremtéstagadás a tudomány dühös, küszködő irigység-megnyilvánulása, hisz képtelen kialakítani az általa létrehozottak öntisztuló körforgását, szinte belefullad saját találmányú műanyagai piszkába, szennyébe.

—————————————————————————————————

Bár a tudomány rengeteg hasznos találmánnyal segítette az emberiséget, eddig egyetlen egy találmányának mellékhatásait sem tudta semlegesíteni, s így tönkreteszi a teremtett környezetet, s ha így folytatódik, teljesen ellehetetleníti az életet a Földön. Bármily alapvető – életjelenséget érintő – folyamatba nyúlt bele, az eredetit megváltoztató szándékkal, eddig csak annak tönkretétele sikerült. Azt is tudjuk, hogy létrehozott a legmagasabb szinten oly vegyi-fizikai eszközrendszert, amely képes a földi élet tönkretételére, és akár teljes megsemmisítésére is.

Rombolni mindig könnyebb volt, mint építeni! Évezredek történelme bizonyítja!

 

A kezdet mindig, mindenben meghatározó!

Rányomja bélyegét az összességre. Egy biztos, ha a kifejlődés elmélet által sulykolt, rögös, ragacsos, nyögvenyelős, küzdelmes, szőrcsimbókos, csámpázó, bunkóval hadonászó, izzadtságszagú – aki bírja marja – úton-módon jött volna létre az élet, akkor ma a Földön nem létezne a szeretetnek, rokonszenvnek, ragaszkodásnak egyetlen szikrája sem az élővilágban!

Semennyi!

Mert milyen volna a mai kép, az „életképesebb maradhat fenn” alapelv egymást maró, tépő, kiveszejtő életmód állandó rettegést kiváltó körülményei közt?

A földi életben egyáltalán nem létezne szeretet. Állandó gyanakvás, védekező-támadó harc dúlna ma is az emberek közt. Minden a kialakulási vonalvezetés szerinti állandó űzöttség nyomorult, küzdelmes alkotási módját tükrözné vissza, és nem a lét boldogságát, az alkotás határtalan örömét. Bár van a mai életnek ilyen vetülete is, az a mértéktelen birtoklás vágya miatti.

A minket körülvevő dolgok összevetendők a Biblia teremtés beszámolóval és a teremtés ősnyelvével. A Földön, az ősiségben végbement események, élővilágra vonatkozó jelenségeit kutatók által fellelt, feltárt – Özönvíz előtti-utáni – régmúlt nyomainak leleteivel, képanyagával nem tud mit kezdeni a mai régészet.

De e bénaságukat nem kötik a köznép orrára. A földi őstörténet fellelhető tárgyi, épített bizonyítékainak kutatása meghaladja a mai ősrégészet „tudomány szent tehenének” tejelési képességeit, s ezért teljesen mellőzi, nem kutatja. Ha elismerné szerepüket, akkor a teremtés tényét, a Teremtő létét is el kellene ismernie. Inkább behúzott nyakkal hallgat azokról, mint a sír. Az emberben létező természetes szeretetérzés a szerető Teremtő létét igazolja, aki saját fő jellemvonását ültette az emberbe. Mert az isteni teremtés alapeszméje a szeretet.

 

A genetika egyik kutatói ágazata most azzal dicsekszik, hogy képes feltörni az emberi lény sejtjeinek DNS kódját, és átprogramozva, más irányt szabna az emberi testi lét jövőjének, teljesen újratervezné az emberi nemet, benézne gondolataiba, irányíthatóvá tenné. Szerintük ez lenne a legnagyobb biológiai forradalom a történelemben. Tönkretennék a szeretet teremtői vonását az emberben, mint fő jellemzőt. Robottá, gépies parancs végreható eszközzé, szerszámmá süllyesztenék az Isten képére hasonlatosságára teremtett értelmes embert.

Az élő emberi sejteket szabad tanulmányozni, szabad megismerni titkaikat, de feltörni, otromba beavatkozással, alapvető tulajdonságaikat megváltoztatni, nem!

A sejt, a DNS jelrendszer teremtői felségterület!

Az emberi nemet így megváltoztatni nincs joga senkinek. Ez a legdurvább beavatkozás a teremtésbe! Az eredeti teremtői cél lerombolása. Mivel ez a „tudományos” kontárkodás a teremtési műbe való illetéktelen belemocskolás, így ez lesz az istentelen, teremtés- és életellenes „tudomány” utolsó dobása!

 

Aki a történelmet kutatja, figyelemmel kell kísérnie a teremtés nyelve által követett, rögzített emberi történelmi jelenségeket, mert nyilvánvaló, hogy a teremtés nyelve a történelem egyetlen megbízható krónikása, ebbe nem nyúltak bele a hamisítók mocskos kezei, eszükbe sem jutott. A népek, nemzetek neveinek kialakulása is a teremtés nyelve szavaiban rögzült, azokon át követhető. E nyelvben rögzültek, ott követhetők a kezdeti, ősi törzsek fő jellemzőik szerinti nevei. Ezekből alakultak később nemzeti névvéMindent rögzített a nyelv, ami az emberrel végbement a történelem viharos évezredei alatt! Mindent, mert a nyelv szóképzése mindenhol, minden eseménynél jelen volt! Mindezeket összevetve a teremtés nyelve, a mai magyar nyelv szavainak mélyreható gyökelemzése nyomán nyert tudással, felismerhető, hogy a megnevezésekbe: állatok, növények, földrajzi térségek, vizek, folyók neveibe elrejtve szunnyadnak a régmúltban gyökerező kezdet, eredet, az igaz történelem lefolyásának titkai.

Fontos a teremtés tényként elismerése, az emberi történelem ok-okozat folyamatainak világossá tétele! Fontos tudni, hogy az emberi történelem jelenségeinek a teremtés ősnyelvén át végzett alapos kutatása nyomán lehetséges az igazi tisztánlátás, beleértve a Bibliát is.

Nem héberül, mert a héber nem a teremtés nyelve!

A mai emberi társadalmi világrendet az erkölcsi züllés, szutyok, katyvasz, lealjasodás jellemzi, az élet eredete, történelem, nyelvészet oktatása hazug, hamis alapokra fektetett. A gyilkolás törvényessé lett, s az emberiség előtt megválaszolatlan kérdések tömege tornyosul!

 

Tudomány és „tudomány”

Kétféle tudományágazat van. Egyik a valós reáltudomány, amely tételeiben következetes, világos, érthető adatokkal szolgál, ha kell, számszerűen legapróbb részletekig, ezredpercekre, milliméterek ezrelékeire menően a kiszámíthatóság bizonyossága, pontossága jellemzi, és bizonyítja állításait. Nincs mellébeszélés, széllel bélelt lőre. Állításait sikeres kísérletekkel igazolja, akár többször ismételten, ugyanazon végeredménnyel.

Személy szerint, felnőtt gyakorlati emberként tisztelem az igazi egészséges tudományt, ám szememben csak olyan ágazat minősül igazi tudománynak, amely a buktatókkal járó kísérletek, próbálkozások lezárása után, a szakma által nyilvánosság, nagyközönség elé tárt tételei bizonyításánál száz bemutató kísérletnél száz esetben sikeres(!), s így bizonyítja állításait. Ez a valódi, igazi reáltudomány. Előtte le az összes kalapokkal. Szerencsére a műszaki tudomány tervezései, megvalósításai a teremtés pontos tervszerűségét igazolják.

Kérdezhetik: hogyan képzelem: tudomány – teremtés összhang?

A reáltudomány a teremtés nyomdokain halad töretlenül, a pontosan, előretervezett megvalósításaival. Miként?

Jellemzőik hasonlóak: a műszaki tudomány semmit nem bíz a véletlenre, mindent pontosan kiszámít, előretervez, kikísérletez, megalkot, nem kiabálja el részeredményeit, hanem a kész megoldást tárja elő. Ugyanígy az öröklődés tan, élősejt DNS kutatás és a többi igazi tudományos ágazat.

A Teremtő is, pontos, aprólékosan kidolgozott atom, sejtterv alapján indított.

 

Másik ágazat, a sarlatán kifejlődés elmélet és tartozék meséi, homályos tételek, érthetetlen, következetlen állítások halmazával szédítők. Az őslénytan, kifejlődéstan férctudomány bizonygató sarlatánjai semmit nem képesek bizonyítani egyértelműen, világosan követhető kísérletekkel. Helyette van bő mellébeszélés, lőreszöveg, ábrándrajzok, következetlenség, röhejes szemfényvesztő hamisítványok, csalások, évmilliók, évmilliárdok sámános segítségül hívása, az ellenvélemények letorkolása, ledorongolása, lebőgése, kiröhögése s egyebek.

A tudománynak nevezett kifejlődés elméleti őstörténet csak sejtésekre alapozott, képzeletből rajzolt torzó mutatványokra, támaszkodó. Örökös keresések, bizonytalan kimenetelű, sikertelen kísérletezések sorozatába bonyolódó. Az efféle „tudomány” a soha be nem bizonyítható feltételezések halmazának gyűjtőhelye. Olyan hatékony, mint az alkimisták aranycsinálása. Nincs egyetlen alapvető tétele se, amely kísérletekkel százszázalékosan bizonyítható és megdönthetetlen érvekkel aláépített.

Nincs! Semmi!

Mindannyi elméletek, feltételezések szintjén, holtvágányon vesztegel, várva a majdan bekövetkezendő nagy durranásra, a végső bebizonyítás nagy-nagy csattanójára, csodájára. Rosszabb esetben: tévtanhirdetés, szemfényvesztés, sarlatán csalások özöne jellemzi.

Ezzel nem az ágazatok kutatóit akarom teljesen lejáratni, hiszen mellékágon nem várt hasznos részeredményeik is lehetnek. A középkori alkimista „aranycsinálók” – a „bölcsek köve”, élet titka, aranykészítés módozatainak keresői – is fedeztek fel hasznos dolgokat járulékos eredményként.

Csak épp azt nem találták meg soha, amit kerestek.

A kifejlődés elmélet kutatói sem találandják meg, és ezért eme ágazatok bevett reáltudományként minősítése kétségbe vonható, eredményeik vagy inkább eredménytelenségeik alapján.

Ugyanis, ha a valós, igazi, azaz reáltudománynak a fizika-műszaki, matematikai, szerves- szervetlen vegyészeti ágazatai olyan hézagos eredményeket érnének el, és csak vakdumával töltenék ki a hézagokat, mint emezek teszik, akkor még ma is a vízforraló fazék fedőjének a billegését lesnénk, s álmodnánk a gőzgépről vagy kitátott szájjal várnánk a sült galambra.

 

Az ember – és a legfejlettebbnek tartott – főemlősök közt is, óriási, áthidalhatatlan szakadék tátong. Oka, a sejti DNS-ben levő megmásíthatatlan számítógép szoftver ütemterve, amely az emberre szól. Ennek hárommilliárd rejtjele állatiból emberire átalakulására semmilyen néven nevezendő – ’száz kísérletből száz sikeres’ –, s így megdönthetetlen, cáfolhatatlan bizonyíték nem áll a „kifejlődés tudomány” rendelkezésre. Csak vég nélküli, dogmákkal bélelt magyarázkodás, üres szócséplés van. Persze, azért igyekeztek, igyekeznek, akár csalással is (piltdowni koponya, állati fogak, majomcsontok stb.), de nem sikerült. Aki e két szót – tudományos csalások – beüti a Google keresőbe, bőven talál példát.

 

Különböző fajok nem párosodhatnak, ha párosodnának is, nem hozhatnak létre életképes, önmagát szaporító utódot. Erre jó példa a ló > szamár > öszvér vonal. Az öszvérig megy, aztán tovább már nincs! Az öszvér már nem képes egy másik öszvérrel utódot életre hozni, szaporodni! A sejtjeikben levő számítógépes szoftver nem egyezik. Tehát elakad a vonal. Ahogyan a népnyelv mondja: Bogot vet a fonal.

Azt már igazolták némelyek, hogy pikkelyből soha nem lehet, és nem lesz tollazat, főleg pihetoll. Itt is a sejtekben levő számítógépes szoftver kódjel tára nem egyezik, így nem enged változást. Ilyenkor szokták a „tudósok” – afrikai sámánok módjára – segítségül hívni a bizonyíthatatlan, beláthatatlan százmillió éveket (van bőven készleten).

A kifejlődés elmélet –> <– teremtéselmélet szögesen szemben áll egymással. Ez a „tudomány” ösztönből tagadja a teremtés tényét állítván, hogy minden csak úgy magától, önvezérelve, véletlenek sorozata nyomán alakult ki olyan csodásan bonyolulttá, ahogyan ismerjük.

Ennek bizonyítása végett a gőgösen fölényes „tudomány” több mint 200 éve izzadva küzd teljes laboratóriumi csúcsműszerezettség egész fegyvertárával, hogy létrehozza az élő sejtet, annak bizonyítására, hogy magától is létrejöhetett.

Semmiképp nem sikerül neki!

Pedig legfényesebb koponyák, kész agytrösztök és temérdek pénz áll rendelkezésre, ám a parányi apróság, az a kis élő sejt – amiről azt mondják: önmagától „kifőtt” az őslevesben – a leghathatósabb segítséggel sem akar összeállni. Ha viszont tényleg sikerülne?! Az is csak azt bizonyítaná be: nem magától fejlődött ki, hanem terv szerint dolgozó tudós teremtőerő hozta létre!

S akkor… erre mi lenne a „tudomány” válasza?!

Síri csend – gondolom. Mi más?

Úgy képzelem őket, mint azt az afrikai úszót, aki Sydneyben, a 100 m gyors selejtezőjében egyedül úszva kis híján belefulladt a vízbe, pedig a pálya szélén ezrek biztatták, a képernyők előtt milliók, de sehogy sem jött össze neki.

A kifejlődés elmélet fennen okoskodó tudósai szintén így vannak az élő sejt létrehozásával, ám ez idáig csak ügyeskedő magyarázkodásokra futotta. Az elmélet képviselői – valós bizonyított eredmények hiányában – nem tudják megcáfolni alapjaiban a teremtés tényét! Bármily nagy nevek igyekeznek bizonygatni elméletüket – az csak mosolykategória. Több hitre van szükség hozzá, mint a teremtés tényként elfogadásához.

A kifejlődés elmélet talán a szórakoztatóipar része lehetne, kabarészintű, divatos, átmenetet bizonygató, torzított állatok képeivel telített, nevettető show-műsor. Az ősmesék sokkal több valóságanyagot tartalmaznak, mint a kifejlődés elmélet erőltetetten színezett mesetára. Egyes fajok közti szakadékokat áthidaló átalakulás „tudományos” tétele – vagy hüllőpikkelyekből szőr, pihetoll – még mindig a kisgyerekeknek mondott altatómese elfogadhatóságának határain mozgó, és a mesére éhes, csillogó szemű kisgyerek képzelőerejét igényli vagy talán azt is túllépi.

Mondják, hogy párszáz millió éve kialakult a sejt. A „hogyan” kérdésre nincs kísérletekkel bizonyított válasz. De nincs kétkedés! Tessék elfogadni! Ha a „mindenható tudomány” mondja, akkor az megkérdőjelezhetetlen! Elfogadni és kész! Akkor is, ha nincs is rá semmi bizonyíték. Majd lesz!

A következő évmilliók alatt.

Aki csak elolvas az élősejt bonyolult szerkezetéről szóló leírást – amint az a fejezet elején fent kivonatosan leírva – tudja, hogy mily szamárság, tudósként azt nyilatkozni, hogy a sejt csak úgy véletlenszerűen magától létrejött.

Azonban „tudósok” még tovább lépnek, fel a tudákos szintre, mondván: „Tegyük fel”, hogy a sejt osztódni kezdett.  Ez is bizonyított tudomány? Na, de „tegyük fel”, hogy az.

Mint a kisgyerekek játék közben: Mondjuk, hogy én vagyok a király. Jó, nem?

Aztán 1,5 millió évvel ezelőtt megjelent a homo erectus, felállt, kiegyenesedett, majd kb. 200 ezer évvel ezelőtt a homo sapiens. Ekkor az emberszabású csodamódon kifejlesztett magának egy olyan gégefőt, amely lehetővé tette a légzés és nyelés különválasztását és tagolt hangok képzését.

Érdekes, nem? Addig fulladoztak, krákogtak, makogtak, kimúltak, de egy észbe kapott, és magától megcsinálta ukmukfukk úgy, hogy örökölhetővé is tette! Be is írta a DNS csavaros szalagjára a számítógépes ütemtervbe, szoftver programba átörökíthetően! Ezt úgy adja elő a tudós, oly határozottsággal állítja, mint egy szemtanú, mintha látta, végigkövette volna! Vagy mintha egy tudósítást idézne valamelyik korabeli lapból.

———————————————————————————————

Az emberi szájüreg, fogak, nyelv, gégefő, több művelet elvégzésére alkalmas, csodálatos teremtői mestermű! E szervi építmény a test belső részeinek előtere: légzés, hangképzés, rágás, előemésztés, nyelés műveletét végzi – akár egyszerre is!

———————————————————————————————

Mi ebben a hihetetlen, ha a tudomány mondja? Ez DOGMA, megkérdőjelezhetetlen, merev, hajlíthatatlan tantétel, tessék elfogadni, még ha fikarcnyi tárgyi bizonyíték sincs hozzá!

Netán hit kell a tudományos dogmához is? Tessék?

Bizony kell, mert az efféle „tudomány” is dogmákon trónolva sarcolja híveit. Hinni kell még mélyebben, mint a vallási dogmákban, annak ellenére, hogy a bizonygató tudósok elméjében is úgy sorakoznak a kérdő- és felkiáltójelek, mint a sündisznó tüskéi. Végül lassan kiderül, hogy sokkal nagyobb – lehetetlenbe vetett – hitre van szükség a kifejlődéstan elfogadásához, mint a teremtés tényét elfogadni.

A kifejlődéstan, kisgyerekek számára, altatómesének csodás!

 

Aki utánajárt, tudja: a kifejlődéstan atyjaként számon tartott, vérfertőzésből született, vérfertőző házasságban élő, habókos, tudálékos, okoskodó Charles Robert Darwin: A fajok eredete című könyvében, közel nyolcszáz feltételes módban fogalmazott mondatban elénk tárt „tudományos” okfejtésnek egyetlen pontját sem bizonyította be tételesen sem ő sem más!

Senki!

Pedig Darwin azt várta, hogy az utókor rásegít, és bőséges leletek özönével bizonyítja feltételezéseit, ám ez eddig még nem sikerült. Követői belefulladtak az apró részletek bizonyíthatatlanságába. A majomcsontokkal bűvészkedés nem eredményes. A pikkelyek tollá, pihetollá, piheszőrré válását sem sikerült bizonyítani. Az élőtest működési rendjének sejtszinti, DNS szoftveres bonyolultsága agyonvágja az erőltetett dogmatikus vakdumát. Sokszor folyamodtak csaláshoz, s lelepleződtek. A feltételezések akkor válnának a bizonyítás megingathatatlan oszlopaivá, ha bebizonyítják kísérletekkel. Minden maradt a feltételezések szintjén, bár nagy a tolakodás, lökdösődés a pályán, de előrehaladás nincs.

Ám e homokra „tudományág”épült, amely oly szilárd, mint az alap, amelyen áll.

Darwin állítólag a Galápagos-szigeteki pintyeknek a külső hatásokhoz alkalmazkodó átalakulását figyelte meg, és azt vélte a kifejlődés egyik bizonyítékának. Ezt ma már cáfolják, de ma minden eddig bevettnek vélt dolgot megcáfolnak, mert amire nem volt, nincs bizonyíték, az annyira képlékeny, mint a vályog. De bárki is vette volna a pintyek példáját, tudnia kellene, hogy a teremtéskor minden élőbe bele lett táplálva sejtszinten ez a külső hatásokhoz alkalmazkodás képesség, így hát ez még nem bizonyítja a minket körülvevő tökéletes összhangban működő csodálatos, sokszínű, sokrétű élővilág egyetlen sejtből véletlenszerű, irányítás nélkül, csak úgy vaktából kifejlődését. Különben Darwin is csak isteni vezetéssel vélte megvalósítottnak az általa leírtakat.

————————————————————————————————–

1967 zord, hideg telének vége felé, katonai szolgálatom idején Moldvában jártam. Egy udvaron láttam egy tehenet és egy disznót, amelyek megkötve egész télen kint voltak az udvaron. A hideg, fagy ellen védekezve vastag bundát növesztettek. Csak bámultam, alig hittem szememnek. Meggyapjasodtak vastagon. Ez is igazolja a változásokhoz viszonyulás képességét embernek állatnak, mint teremtési adottságot. Darwin pintyei is alkalmazkodó képességük szerint viszonyultak pillanatnyi körülményeikhez!

—————————————————————————————————-

Bizonyítási kényszertől hajtottan, kísérletként alkottak már búzaszemet is laboratóriumban. Minden alkotóelemet belehelyeztek: keményítő, fehérje, cellulóz, cukor stb. A csírát is megalkották az eredeti szerint. Mikor készen volt elültették egy eredeti búzaszemmel együtt. Az eredeti kikelt, a mesterséges nem. Miért?

Mert életet teremteni isteni felségjog!

Bennem – ezernyi bizonyíték nyomán – szilárd a meggyőződés, hogy a teremtés tény! Ezt a teremtés ősnyelvének, a mai magyar nyelvnek beható, mélységekben elemzése még jobban megerősítette. Ezért, ha – bárki a világon – a kifejlődés elmélet „valóságosságát” akarja bizonyítani, elvesztegetett erőlködés.

A teremtés tényét a körülöttünk levő élettelen és élővilág tökéletes összefüggő kapcsolattartási rendje, azok egymásba fonódó, fűződő láncolata bizonyítja, mert ilyen tökéletes rend csak pontos előretervezés nyomán alakulhat ki. A kavargó, irányítatlan káoszból, véletlenszerűen,nem.

Egy szembeötlő, le nem tagadható érdekes jelenség is a teremtés bizonyítékául szolgál. A tápláléknak szánt földből sarjadó növények: fa, gabona, zöldségek gyümölcseinek alakja, neve meghatározó útmutató. Némely gyümölcs a teremtésben olyan alakot kapott, amely mutatja: milyen testi szervre fejt ki jó hatást. Például a dióbél alakja az agyra mutat. A gyümölcs nevéből, a nevet alkotó hangok átforgatásából megtudjuk, mire jó, mely emberi szervre van jótékony hatással.

Az ALMA segíti a testi nyugALMAt. A nyugtató hatású LEVENDULA, LEVINDULA nevének átfordítása: ALUDNIVEL, aludni vele. Nyugtató hatású fürdő, tea, balzsam készül belőle.

A MANDULA magvai is nyugtatóak. Átfordítva: MANDULA – ALUDNAM, aludnám.

A teremtés nyelvének ily szervezettsége is a teremtés rendjét mutatja.

Ezek nem véletlen művei. Biztosan nem őslevesben évmilliárdok alatt kifőtt véletlen, hanem tudatos teremtés! A magyar nyelv, a teremtés nyelve csak róla beszél, mint Teremtőt, csak őt nevezi meg. A Teremtőnek neve, lakhelye, hatalmas, szervezett alkotó-végrehajtó serege van. A Teremtő Isten teljes mértékben ura, irányítója az általa tervezett, teremtett világnak. Ő az, aki megalkotta, és hatalmas számítógéprendszerén beütemezte, pályára állította a csillag és bolygó milliárdokat. Aki fenntartja, vezérli azokat. Persze – ember számára láthatatlan – fénytestű teremtményeit használja hatalmas birodalma igazgatásában. A többi mitológiai istenséget emberi képzelet szülte, és mindannyi hamis ábrándkép.

 

A teremtés előretervezetten, minden szempont figyelembevételével történt. Az állatok ösztönvezérelt beütemezéssel élik életüket. Például a méhek ösztöneikbe épített lépték szerint építik a lépet. Ha a méhész egy üres keretet tesz be a kaptárba, három ponton kezdik a hatszögű sejtek építését. Senki nem méri be nekik a távolságot, mégis amikor a sejtépítéssel összeérnek, pontosan találnak a hatszögek. Bármily éles szem sem tudja megállapítani utólag, hol vannak a találkozási pontok. Ez csak egy példa sok ezer közül, és ezek sem az őslevesben főttek ki maguktól véletlenszerűen, hanem tudatos, tervszerű teremtés eredményei. Tetteik testi sejtjeikbe beépített program szerintiek.

Sok jeles tudós eménye: a minket körülvevő mindenség tudományos kutatási eredményei is Isten létezését bizonyítják. Nem egy névtelen senki alkotott meg egy olyan műalkotás összességet, amely működik, évmilliárdok óta zavartalanul, és mellé még a Földön levő életet, annak csodáit. Az ember korlátolt képességekkel rendelkezik, nem látja a fénytesteket, de attól még léteznek.

Az embernek a Teremtő csak megengedett felfedezni némely apró dolgot az ő titkaiból. Ezek, a felfedezett titkok, a parányi, korlátolt ember számára mégis mily csodásak, s földi szempontból hatalmasak.

Az ember hibája, hogy meg sem említi azt, aki megteremtette, s számára elérhető helyre elrejtette, hogy örüljön, ha megleli. Az ember csak azt, dicsőíti, aki meglelte, felfedezte. Csak a felfedezőket. A megalkotó Teremtőt nem!

A másik nagy baj az, hogy bármit fedezett fel az ember, azt rögtön rosszra – népirtó hadi célokra – fordította, fordítja. Eljutottunk oda, hogy mindazt, amit emberileg hatalmas vívmánynak ismerünk, most a felső gőgös réteg teljesen az emberiség kárára használja, és eme eszközökkel milliárdokat akar kiveszejteni.

——————————————————————————————————–

A neandervölgyi ember meséjét kioktató „tudományossággal” tárják a nagyközönség elé, mint a kifejlődés bizonyítékait. Rajzokon tudatosan túltorzított alakkal ábrázolják a megtévesztés szándékával. Esetenként majomkoponyákat is felvonultatnak bizonyítékként. Történeti meséket kerekítenek hozzá. A valóság viszont teljesen más. Ezek a családok valakiktől félelmükben, vizes nyirkos barlangba rejtőzködve élték életüket hosszú időn át. Nem lévén táplálékuk, emberevésre is ráfanyalodtak. A nyirkos, egészségtelen térben csúztól, köszvénytől, a belterjes szaporodástól, vérbajtól eltorzultan szenvedtek, majd belepusztultak a feneketlen nyomorba. Ők semmiképp nem a kifejlődés, evolúció valamely köztes szakaszának bizonyítékai.

———————————————————————————————————

 

MILYEN ALAPON NEVEZTE MEG ÁDÁM AZ ÁLLATOKAT, NÖVÉNYEKET?

 

Az első emberről azt írja a Biblia, hogy megbízást kapott az állatvilág megismerésére, s az állatok megnevezésére.  Nagy hiba volna azt gondolni, hogy ezt csak egy ránézéssel intézte el. Az világos, hogy minden állat a természetes környezetében figyelhető meg. Tehát Ádám ott forgott körülöttük, közöttük, és minden jellemzőjüket megfigyelve adott nevet nekik fajtánként. Ez nem ment egyik napról a másikra, hiszen milliónyi állatfaj él a Földön. Több évtizednyi megfigyelés, ismeretszerzés eredménye volt az állatok pontos megnevezése.

Az ősnyelv, azaz a mai magyar nyelv képalkotó, képleíró nyelv. Egy megnevezés úgy bizonyul ősnyelvi, azaz magyar eredetű szónak, ha a tárgyköri jelenségösszesség körülírható a szó-hangváz összeforgatott hangjaival. A szó minden vázhangjával kezdődhet szó, amely a fő jellemzőket leírja. Előfordulhat, hogy némelyik szó már nincs jelen a mai magyar nyelvben, de fellelhető valamelyik utódnyelvben, és visszahozható elemzésre.

A rokonhangokra válthatóság is figyelembe veendő. A rokonhangok legkönnyebben felismerhetők a kisgyerek beszédéből: mely hang helyett, mit ejt ki.

A magyar nyelv szavai oda-vissza olvasatban vagy hangjai, gyökszavai átforgatásával magyarázatot adnak önmagukról, a mondanivalóról, fő jellemzőkről, színezik, árnyalják, esetleg bővítik a mondandót.  E nyelv önmagában, alkotó elemeiben hordozza a bölcsesség csíráit.

Ádám volt az első emberi felfedező. Ő első kézből, behatóan megismerhette a növény és állatvilágot jellemzőik szerint, és nevet adhatott azoknak. A teremtés titkai villantak fel előtte, és azokat beleszőtte a megnevezésekbe.

 

Állatok – a külső, látható alaki kép és fő jellemzőik voltak a névadók. Az általa adott nevek hangjai összeforgatva az állat fő jellemzőit is mutatják.

LAJHÁR – rokonszenves kis LAJHÁR nagyon lassú mozgású, lusta, nem siet. Ha – fára felmászik, lustán végigfekszik az ágon. Nevében ott a jellemzője, lustán, LAJHÁN, LANYHÁN RÁHAJOL az ágra.

LaJHáR – RáHaJoL hangváz: L-J-H-R – R-H-J-L

A LAJHÁR lustán ernyedt, HAJLÉkony, úgymond: HAJLÁR.

LaJHáR – HaJLáR hangváz: L-J-H-R – H-J-L-R

Székelyföldön ma is nagy LAJHÁRnak mondják a semmittevő, lusta embert.

 

KAMÉLEON – eredeti neve KAMULÉNY, hiszen rejti, KAMUzza önmagát, LÉNYét a környezete szerint váltva színét.

KaMéLeoN – KaMuLéNY hangváz: K-M-L-N – K-M-L-NY azonos hanganyag.

Ádámnak ez oly szembetűnő volt, hogy fő névadóvá vált előtte. Megfigyelte, hogy az állat minden felvett színe MULÉKONY, változó. E jellemzője nevének alkotó hangjaival kiejthetők.

KaMuLéNY – MuLéKoNY hangváz: K-M-L-NY – M-L-K-NY

A KAMULÉNY mondhatná: MULÉKONY színeimet a környezetem színei szerint váltva, NYOMULOK előre.

KaMuLéNY – NYoMuLoK hangváz: K-M-L-NY – NY-M-L-K, azonos hanganyag.

Ádám számára ez a színváltogatás KELLEMI ÉLMÉNY volt, KELLEMÉNY.

KaMuLéNY – KeLLeMéNY hangváz: K-M-L-NY – K-L-M-NY

 

OROSZLÁNaz OROSZLÁN, népiesen, régiesen OROSZLÁNY, ERŐS LÉNY.

oRoSZLáNY – eRőSLéNY hangváz: R-SZ-L-NY – R-S-L-NY

Megfigyelte az OROSZLÁNY NYÁLtermelését, NYÁLSZORO tulajdonságát. Ez a szó teljes átfordításával mutatható ki: OROSZLÁNY – NYÁLSZÓRÓ

oRoSZLáNY – NYáLSZóRó hangváz: R-SZ-L-NY – NY-L-SZ-R.

 

Látta, hogy a MEDVE egyik fő jellemzője: szereti a NEDVEs, MEDVEs, vizes környezetet. A saját ODban, MEDVÉben, üregében lakó. Azt is, hogy a méhek által gyűjtött MED, azaz méz is a kEDVEnce, szereti EDVE a lép NEDVÉt, a mézet. Kicsinye a BOCS, amely szintén szeret beleCSOBbanni a vízbe.

 

Azt is látta, hogy a BIVALY is szereti a VALYt, a FOLYÓt, a vizet. Amint meglátja, rögtön BE a VALYba. Így lett BEVALY, BIVALY. A BIVALY kicsinye is BOCS, az is szeret beleCSOBbanni a vízbe.

 

BÖLÉNY – a BÖLÉNYnek is nevében van, hogy nagytestű, terjedelmű, testtel bíró LÉNY, összevontan BŐLÉNY, BÖLÉNY.

Azt is megfigyelte, hogy a BÖLÉNY egész nap legel, sokat eszik, NYELŐBB, mint a többi kérődző.

BöLéNY – NYeLőBB hangváz: B-L-NY – NY-L-B

NYÚL – az iNALás közben elNYÚLó testéről, pihenéskor LANYhán hosszan elNYÚLó lusta létéről kapta nevét.

 

A CSIMPÁNZ a mókás CSÁMPÁZÓ viselkedésével keltette fel figyelmét. A kis CSIMbókos, fára CSIMpaszkodó, csIMPAszkodó fára, pOMPÁs mutatványokra képes, szeret IMPOnálni, mutatni magát PÁN, FÁN, PONkon, azaz magasban mászkálva. Látta a csimpÁNZ utÁNZó képességét, lehet épp őt utánozta valamiben, de azt is, hogy ÖNZŐ.

CSiMPáNZ – CSáMPáZó – CSiMPaSZkodó hangváz: CS-M-P-N-Z – CS-M-P-Z – CS-M-P-SZ-k-d

 

KANGUR – Azt is látta, hogy a KANGURok a hátsó lábaikkal dobbantva, mily nagyokat RÚGNAK, UGORNAK.

KaNGuR – RúGNaK – uGoRNaK hangváz: K-N-G-R – R-G-N-K – G-R-N-K

 

Növények – Ádámnak az egész Éden otthona volt, ahol érte az est, ott talált fekhelyet magának. Az egész Föld felületén kellemes egyenlő meleg volt éjjel, nappal. Egyik estéje épp egy LEVENDULA, LEVINDULA mezőn érhette. Kellemes nyugtató volt illata, s lehet meg is kóstolta a növény virágát. Lefeküdt, és tapasztalta: jó ALUDNI VELe.

LeVeNDuLa – aLuDNiVeLe hangváz: L-V-N-D-L – L-D-N-V-L

Reggel ébredés után érezte, hogy, a LEVENDULA pihentető hatása utáni alvás nyomán, teste LENDÜLŐVÉ válik. Mondhatta magának: – Ádám, mintha érzelmileg csak úgy ÍVELŐDNÉL a magasba, ettől LENDÜLŐVÉ válsz!

 LeVeNDuLa – íVeLőDNéL – LeNDüLőVé hangváz: L-V-N-D-L – V-L-D-N-L – L-N-D-L-V

 

Egy másik este megkóstolta a MANDULA gyümölcsét, és megfigyelte, hogy ettől talán még inkább ALUDNÁM. Ő adta a MANDULA nevet, amelyet, ha teljesen átfordítunk: MANDULA – ALUDNAM.

MaNDuLa – aLuDNáM hangváz: M-N-D-L – L-D-N-M

Másnap reggeli hatás: Ez a MANDULA nekem INDULÓM, LENDÜLŐM.

MaNDuLa – iNDuLóM – LeNDüLőM hangváz: M-N-D-L – N-D-L-M – L-N-D-L-M.

 

A KÁPOSZTA fejeket nézve rájött, hogy levelenként OSZTható, KOPASZTható a KÁPja, feje.

KáPoSZTa – KoPaSZTVa – KáP oSZTVa hangváz-: K-P-SZ-T – K-P-SZ-T-V – K-P-SZ-T-V

 

A  KARALÁBÉról megállapította, hogy KARÓszerű LÁBon áll: KARÓLÁBÚ.

KaRaLáBé – KaRóLáBú hangváz: K-R-L-B – K-R-L-B

 

A MÁK neve: KAMu takarásról, álcázásról szól, gumójában KUMálnak, szunnyadnak, alszanak magvai, amelyeket KAMun rejt. Később arra is fény kiderült, hogy a MÁK hatóanyaga, a MÁKony, altató hatású, lehet KUMálni tőle.

 

Megfigyelte a virágokat, nevet adott azoknak. Észrevette, hogy a SZIROM a legcsodálatosabb színes, és MIROSZ, azaz illat kibocsátó része a virágnak.

SZIROM – MIROSZ. A viruló, szép SZIRMOK kelyhéből felszálló csodálatosan bódító illatot MIROSZ szóval is kifejezték az ősnyelven. Mintha a virág mondaná: SZIROMból SZÓROM illatom, MIROSZom.

SZiRoM – MiRoSZ  hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ

SZIROM – MERÉSZ. A szép SZIROM a szerény virág MERÉSZsége a megmutatkozásban.

SZiRoM – MeRéSZ hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ

 

A BOJTORJÁN növényen látta, hogy a csúcsán, az ORJÁN van egy kis sziromBOJT, azaz BOJT van az ORJÁN, így lett a neve BOJTORJÁN.

BoJToRJáNoRJáN BoJT hangváz: B-J-T-R-J-N – R-J-N B-J-T.

Valószínű, meggyőződött, hogy a TORJÁN levő virágja erősebb hatású.

BoJToRJáNToRJáN JoBB hangváz: B-J-T-R-J-N – T-R-J-N-J-B.

 

Ezek, és az összes többi alapos megismerése, megnevezése nem néhány éves munka volt, hanem évtizedek alatt volt elvégezhető. Ádám – az első ember – a legképzettebb természettudós volt az emberi történelemben.  Azt viszont tudta, hogy amit felfedezett, megismert, az mind az ő Teremtő Atyjának műve!

 

Ma felfedezők hosszú sora lelhető fel különböző lexikonok, enciklopédiák lapjain. Ki ezt, ki azt fedezett fel hasznára az emberiségnek. Mindegyik felfedező nevét glória övezi, mert ők az emberiség nagyjai. Persze az önzés miatt sokat az emberiség kárára használnak a hadiiparban, de ettől még a felfedezés nagy tett, valóban hasznosak azok a felfedezések. Ezt sem én sem más, senki, de senki nem vonhatja kétségbe, hiszen mintegy rejtekből hozták elő azokat, sok esetben bonyolult megoldások sora is kellett ehhez. Dicséret a felfedezőknek!

Ám az istentagadó, önző tudomány szinte úgy tesz, mintha saját alkotása volna az, amit feltárnak, és kizárólag csak a feltalálók érdeme lenne, hogy az a hasznos valami létezik ezen a világon. Azt, aki megteremtette, elrejtette, s az embernek éles elmét adott, hogy ráleljen, hasznosítsa, könnyebbé, szebbé tegye mások életét vele. Róla még csak egy szó sem esik.

Dicséret a Teremtő Istent illeti mindezekért a megteremtett csodákért!

Az is furcsa, hogy a történelemtudomány nem foglalkozik érdemben, vagy alig említi meg könyveinek lapjain is az olyan megvalósításokat, találmányokat, felfedezéseket, amelyek tényleg az emberiség hasznára voltak. Az emberek mindennapjai, a hétköznapi élete gondjainak folyamatában segítették, a sorsán könnyítettek. Vajmi kevés szó esik az első: fonókerék, szövőszék, csavarmenet, kerék, fogaskerék, emelőcsiga szerkezetekről – ezek feltalálóikról, alkotóikról. Annak ellenére, hogy ezeknek feltalálói, alkalmazói az emberek békés életvitelének megkönnyítői voltak.

Ám – sok ízben hazugságokba, csaló beszámolókba bonyolódó történelemtudomány – bőven, sőt esetenként rendkívül aprólékosan beszámol a fegyverek feltalálóiról, első alkalmazóiról, a nagyhatalmú, véreskezű gyilkosokról, népelnyomó államalkotó hatalmaskodókról, zsarnokokról, önkényurakról. Azokról, akik a köznép életét megnehezítették, esetenként tönkrenyomorították.

Azokról a – királyok, uralkodók által megbízott, hivatásos szennyes lelkű, aljas, gyilkos, rablókalóz – nagy felfedezőkről is dicshimnuszokat zeng, akik földrajzi térségeket fedeztek fel, s fegyvereik erejével, rabsággal sújtottak addig szabadon élő népeket. Akiknek a nyomában megjelenő önző, rabló, istentelen, embertelen, állam– és pénzhatalmi érdek, teljes földrészek lakosságát irtotta ki.

Ne keressük a mai népnyomor okait sehol máshol, mert ezért tartunk ott ahol!

—————————-

Befejezésként

Minden idők eddigi legjobb szoftvere van sejtjeinkben! Ennek hatalmas kötetnyi tartalmáról a felfedező csoport is csak keveset tud, de évtizedek óta folytatják a kutatást. Abban biztos lehet bárki, hogy a hárommilliárd kódjelből álló szoftverben, az élő test pontos, zavartalan működéséhez, sejtvédelméhez minden szükséges lételemi utasítás fellelhető. Akit érdekel, keressen rá Dr. Francis S. Collins és csapata beszámolójára a hálón, ott írnak arról, mit olvastak ki a DNS szoftverből.

Dr. Francis S. Collins könyvet is írt róla.

Amit már tudnak: nincs benne öregedés, halál végkifejletre utaló adat. Tehát az ember örök életre teremtetett.

Aki nem hiszi a szűz megtermékenyítését a Teremtő Isten által, az a sejti DNS hárommilliárd kódjeles szoftvert se higgye!

De tudnia kell, hogy ennek ellenére ott van mindannyiunk sejtjeiben! Akkor is, ha százmilliók, milliárdok nem hiszik. Ez legyen az ő gondjuk.

Ez az emberi tudomány legjelentősebb felfedezése!

Az evolucionista Darwin sejtjeiben is ott volt. A bősz istentagadó Nietzsche, Marx, Lenin, Sztálin sejtjeiben is. Mindannyiunkéban! Mert úgy teremtetett az ember, hogy az a hatalmas terjedelmű, egyénre szóló ismeretanyag, mint nyitott könyv benne legyen a szabad szemmel nem látható parányi tízmilliárdnyi sejti DNS mindegyikében. A feljegyzéseket teremtői számítógépen tárolják.

Minden eddig élt ember szoftver adattára ott van az ő számítógépjén.

Ígérete szerint, a gonosz földi rend eltörlése után, ennek alapján gyógyítja meg az embereket. A hibakódjaink alapján törli a bajt: a bénának kinőnek végtagjai, a vak újra lát, a beteg belső szervek meggyógyulnak stb.

————————-

Jézus mindig egyszerű, közérthető magyarázatokat adott Isten dolgairól. Azt is mondta, hogy az írástudók, farizeusok túlbonyolítják az írások kifejtését.

Van egy hárommilliárd kódjeles létvezérlő program a DNS-ben, amely testünk minden szerve működésének minden mozzanatát vezérli. Védi ártó hatások ellen (immunitás), ha sérülés éri igyekszik kijavítani, helyreállítani.

Ez vezérli sebeink gyógyulását is. Jézus gyógyításait úgy vitte véghez, hogy a DNS-ben a beteg szerv kódjait, az előállt kóros elváltozást állította helyre. Hatalma volt ehhez. Fénytestű lények szolgáltak utasításait követve.

Épp, amint a szerelő a gépkocsi motorjának vagy más szerkezeteinek állapotát felméri, kiszűri a hibát, cseréli a darabot, helyreállítja a kódot, és kész. A Földön ez idáig élt többtíz milliárd ember DNS szoftverének – teljes futó, vagy eddig lefutott – programja a teremtői számítógépben van tárolva.

Amikor bekövetkezik az időterve szerinti pillanat, letörli a Földről e sátáni rendszer összes mocskát, helyreállítja minden ember létvezérlő szoftverének hibás kódjait. A feltámadottak már helyreállított kódokkal ébrednek újéletre.

 

Az emberi sejt DNS szalagján levő számítógépes ütemterv, program, szaknyelven szoftver, rögzíti az emberi test, az egyén minden jellemzőjét, a legapróbb leheletnyi sajátos vonásig: bőr-, haj-, hangszín, testillat, különleges képességek stb. Minden egyes ember, egy megismételhetetlen egyedi érték!

A meggyilkolt magzatok is!

A DNS szoftvere a teljes testi szervi működés vezérlője, védője, összes jellemzői átörökítője, kezdve az első embertől, Ádámtól, napjainkig.

Az ember, mint lény, egyetlen érző, gondolkodó, érzelmekkel telített testtömb, nincs külön lélek, ami kiszáll, elszáll, bolyong, majd más testben jön elő. Ez a népbutító csalók agyament tantétele.

Lélekvándorlás, „előző élet”, reinkarnáció sincs ily alapon!

Az emberiség eddigi igazolható hatezer éves történelme alatt nem volt két teljesen egyforma ember. Még az egypetéjű ikrek sem! Az ő létvezérlő DNS ütemtervükön is vannak különbözőségek.

Azért nem lehetnek sikeresek a szervátültetések, vérátömlesztés hosszú távon, mert különbözőek a személyi, sejti DNS szoftver adatok. Műszaki szóhasználattal: nem találnak pontosan az alkatrészek! Nem gyári, nem eredeti, csak utángyártott!

A DNS tartalom alapján van iktatva a teremtői számítógépben minden egyes ember adathalmaza. Ennek a személyre szóló adattárnak alapján támasztja fel a halottakat egyenként, az általa rendelt időben.

Jézust is így keltette harmadnapján életre.

A Teremtő Isten beváltja ígéretét, nem ember, hogy hazudozzon!

————–

Most, a harmadik – atomfegyverekkel vívandó – világháború küszöbén, tápláljátok szívetekben e reményt, és éljetek Isten igazságos követelményei szerinti életet!