TEREM

TEREM1 – Növény életre kel és kifejlődik. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A TEREM T.R – R.T gyökre épülő szó: TéR – RéT. A beletáplált életerő folytán TÉRt nyerve növekszik, és gyümölcsöt hoz. A TEREM sokatmondó: kiTERjedés, TERet nyitó, TERményt adó, ez irányba TERelő.
A MÉRETes RÉTeken TEREM az élés, azaz élelem. Az élelMEZŐ mezőkre bőven TERMŐ növények vonnak zöld mezt. Lélegzetelállító összhang van ebben a nyelvben. Az R hangcsoport – ERE – a RÉT az a tEREp, amelyen a tEREmtő ERŐ élelmet tEREmt. E tÉREn, sERÉny munka nyomán EREdmény születik, beÉRIk az, ami megtEREm. Ez a föld emrERÉnek ERŐkifejtése nyomán jÁRÓ, igazi ÖRÖmet hozó nyEREsége, kEREsete, ARAnnyal felÉRŐ kenyERE. Ahhoz, hogy TEREMjen kell a négy főelem. A FÖLD, a tömör anyag, alap, ágy. A VÍZ, a rostokban végbemenő folyamatokat biztosító éltető közeg. A LEVEGŐ, amelyet belélegez, kibocsát, javítva minőségét a nagy TERMÉSZeti körforgás részfolyamataként. A TŰZ(ő napfény), amely éltető ERŐvel serkenti a folyamatokat. Ezek az alapvető tényezők. De csak akkor, ha van már élet. Élethez életerő, tőerő, teremTŐERŐ kell, mert az ember csak gondozó. Semmi nem az övé, csak bérben bírja. TEREMTŐereje, -képessége csak a TEREMTŐnek van. A TERemtő, TÉR, TERmés egymástól nem elvonatkoztathatók. Ezenkívül az embernek – ahhoz, hogy RÉTje TERMÉnyei jól TEREMjenek – szüksége van hozzávaló isMERETre. Az IS, ISten szó gyöke, a MERET fordítva TEREM. Jó TERMÉszet- és növényisMERET nélkül nem TEREM semmi a RÉTEMen. Ezek mind összetartozók, akár egy csomag. A tERem szó ER gyöke ERőt sugárzó ÉRzelmi gyök is. Nem TÖRÖM hiába magam, ÖRÖMem lelem, ha jól TEREM a TEREMen (tér) a TEReMÉNY. A jó TERMÉNYt REMÉNYlő, érte REMegő ember nem tudja ezt ÉRzelem nélkül megélni. A TERMESZtő szíve együtt dobban a TERMÉSZettel. A nyelv és TEREMTŐje, az igazi tudomány* ura, tudja a valót, hiszen ő TEREMtette a TERMÉSZetet, a TERMÉNYt s végül az összes többi TEREMtményt. Az eredeti ősnyelv egyenes ági örökösének, a mai magyar nyelvnek szavaiban van elrejtve a TEREMtés mikéntjének összes titka. /*/ A tudomány viszont –, hogy ne kelljen Isten létezését elismerje – évszázadok óta mindenféle hazugságokkal szédíti az emberiséget, annak ellenére, hogy egy fia élősejtet sem tudott előállítani a legkorszerűbb eszközeivel. Irdatlan mennyiségű hazugságot tanítanak bizonyított tudományként, kétségbeesetten hívván segítségül a mérhetetlen évmilliókat, mint sámán a tam-tam dobbal képzelt isteneit.