TEREM

TEREM1 – Növény életre kel és kifejlődik. [MÉK szerint: ? azaz ismeretlen eredetű] A TEREM T.R – R.T gyökre épülő szó: TéR – RéT. A beletáplált életerő folytán TÉRt nyerve növekszik, és gyümölcsöt hoz. A TÉR gyök sokatmondó: kiTERjedés, TERet nyitó, TERményt adó, ez irányba TERelő. Mondhatom: MÉRETES RÉTEMEN, TEREMEN (birtokos eset) TEREM az ERŐMet tápláló ÉLELEM. Vagy: élelmünk (münk = mi) ZÖMÉt megTERMŐ, münköt (minket) élelMEZŐ MEZŐkre bőven TERMŐ növények vonnak zöld MEZt. Lélegzetelállító összhang van ebben a nyelvben. Az R hangcsoport – ERE – a RÉT az a tEREp, amelyen a növény gyökERE megEREd, növekedni kezd. A tEREmtő ERŐ élelmet tEREmt. E tÉREn sERÉny munka nyomán EREdmény születik, beÉRIk az, ami megtEREm. Ez a föld embERÉnek ERŐkifejtése nyomán jÁRÓ, igazi ÖRÖmet hozó nyEREsége, kEREsete, ARAnnyal felÉRŐ kenyERE. Ahhoz, hogy TEREMjen, kell a négy főelem: FÖLD, a TÖMÖR anyag, alap, ágy, VÍZ, a rostokban végbemenő folyamatokat biztosító éltető közeg, LEVEGŐ, amelyet belélegez, kibocsát, javítva minőségét a nagy TERMÉSZeti körforgás részfolyamataként, TŰZ(ő napfény), amely éltető ERŐvel serkenti a folyamatokat. Ezek az alapvető tényezők. De csak akkor, ha van már élet. Élethez életerő, tőerő, teremTŐERŐ kell, mert az ember csak gondozó. Semmi nem az övé, csak bérben bírja. TEREMTŐereje, képessége csak a TEREMTŐnek van. A TERemtő, TÉR, TERmés egymástól nem elvonatkoztathatók. Ezenkívül az embernek – ahhoz, hogy RÉTjének TERMÉnyei jól TEREMjenek – szüksége van hozzávaló isMERETre. Az IS, ISten szó gyöke, az isMERET hatalom, TEREMt. Jó TERMÉszet- és növényisMERET nélkül nem TEREM semmi a RÉTEMen. Ezek mind összetartozók, akár egy csomag. A tERem szó ER gyöke ERőt sugárzó ÉRzelmi gyök is. Nem TÖRÖM hiába magam, ÖRÖMem lelem, ha jól TEREM a TEREMen (tér) a TEReMÉNY. A jó TERMÉNYt REMÉNYlő, érte REMegő, TERMÉNYeit és REMÉNYT tápláló ember nem tudja ezt ÉRzelem nélkül megélni. A TERMESZtő szíve együtt dobban a TERMÉSZettel. A TeRMéNY – ReMéNYT hangváz: T-R-M-NY – R-M-NY-T. A nyelv és TEREMTŐje, az igazi tudomány* ura, tudja a valót, hiszen ő TEREMtette a TERMÉSZetet, a TERMÉNYt s végül az összes többi TEREMtményt. Megfigyelhető az R és M hangok meghatározó szerepe a fentiek leírásában. A kaMRám szeMRe, száMRa teRMény gaRMadájával tele. Ez bőséget, gazdagságot jelent (ezt az áldást is jelenti az IMRe és IRMa nevekben). A ma is élő ősnyelvnek, a magyar nyelvnek szavaiban van elrejtve a TEREMtés mikéntjének összes titka, ez viszont a nyelv TEREMtőjének érdeme.

/*/ A tudomány viszont –, hogy ne kelljen Isten létezését elismerje – évszázadok óta mindenféle hazugságokkal szédíti az emberiséget, annak ellenére, hogy egy fia élősejtet sem tudott előállítani a legkorszerűbb eszközeivel. Irdatlan mennyiségű hazugságot tanítanak bizonyított tudományként, kétségbeesetten hívván segítségül a mérhetetlen évmilliókat, mint csaló varázsló sámán tam-tam dobbal képzelt isteneit.