Teljesen átfordítható, összeforgatható, hangonként átforgatható szavaink

Az ősnyelvben minden szó át- és összeforgatható volt. Ez lehet: hangonként, ősgyökönként (két hang), gyökönként (három hang), hangcsoportonként (három vagy négy hang). Egy adott szó hangjainak át- és összeforgatása révén körülírást kapunk a címszó által leírt: lény, tárgy, jelenség különböző jellemzőiről, párhuzamokról, ellenoldaliakról egyaránt. De a hozzá kötődőkről is. A hangvázak hangösszeforgatásánál a mássalhangzók a jelentéshordozók.

Az alábbi szavak átforgathatók, vagy teljesen 180 fokban, vagy hangonként, gyökönként, hangcsoportonként. Ez ősnyelvi jellemző. Ez tette lehetővé az ősnyelv felbomlását több ezer utódnyelvre. A Rubik-kocka, Rubik Ernő találmánya a nyelvi összeforgathatóság szemléltetésére a legmegfelelőbb példa. Az összes összeforgatás nagy hányada azon az elven működik, bár mindenhol nem írtam oda. Ez a zseniális találmány csak magyar nyelvet beszélő ember elméjében születhetett meg. A felsorolás nem teljes. Az alábbiak csak bemutató, ízelítő. Bővebb magyarázat a címszavaknál.

 

A, Á

 

ABLAK – KALBA, bővítve: KALiBA, teljes átfordítás. A KALIBÁn volt ABLAK: aBLaK – KaLiBa hangváz: B-L-K – K-L-B. A KALIBA egy KULB, KUJB azaz emberi fészek. A KLUB is fészek. KaLiBa – KLuB hangváz: K-L-B – K-L-B.

 

ABRAK – KARBA, teljes átfordítás. A jó ABRAK a jó KARBAntartás feltétele. Nem vész KÁRBA, mert jó BŐRBEn lesznek tőle az állatok. Az aBRaK – KaRBa hangváz: B-R-K – K-R-B.

 

ABRONCS – CSORBÁN, hangátforgatás. ABRONCS nélkül CSORBÁN mutat a darab. Az aBRoNCS – CSoRBáN hangváz: B-R-N-CS – CS-R-B-N.

 

ABROSZ – SZORBA, esezve SORBA, teljes átfordítás. SZORzati értelmű, a felSORakoztatás is kicseng belőle. Az aBRoSZ – SoRBa hangváz: B-R-SZ – S-R-B. Az ABROSZon mintegy SZOBORként állnak a rajta felsorakoztatott alkalmi eszközök, amelyek az ABROSZ SZOBRAi. Az aBRoSZ – SZoBRai hangváz: B-R-SZ – SZ-B-R.

 

ABSZOLÚT – TÚLOSZBA, teljes átfordítás. ABSZOLÚT amely TÚLOZVA (b > v, sz > z) átlépi a határt. aBSZoLúT – TúLoZVa hangváz: B-SZ-L-T – T-L-Z-V. Ami ABSZOLÚT, az TÚLmegy a netovább észszerű határán, TÚLOZ, és elvonatkoztatott az élő valóságtól, az AB SZÓn TÚLi. Az AB SZÓ, a kerek SZÓ, a természetes, köznapi. Ami ezen TÚLmegy: ABSZOLÚT.

 

ABSZOLVÁLVÁLSZOLBA, gyökátforgatás, b > v váltással a teljességet adja: AB-SZOL-VÁL – AV-SZOL-VÁL, valamilyen tudásszint felmérő vizsgán VÁL-a-SZOL-VA. Az aBSZoLVáL – VáLaSZoLVa hangváz: B-SZ-L-V-L – V-L-SZ-L-V.

 

ÁCSOROG – GOROCSÁ, teljes átfordítás. A székelyeknél van egy szó: GURUCSA, amely rosszindulatú kuruzslást jelent, és a hiedelem szerint, átokként ható ördögverés. A szorgalmas, dolgos emberek közt az ÁCSORGÓ kész átok, sorscsapás, mert megrontja a kalákaszellemet, s elveszi a többi munkakedvét. Az ÁCSOROG GURUCSA összevetés így megvilágítja az állapotot: áCSoRoG – GuRuCSa hangváz: CS-R-G – G-R-CS.

 

ÁDÁM – MÁDÁ teljes átfordítás. Nevét Teremtőjétől kapta: Néked ADÁM a Földet, töltsd be utódaiddal!  ÁDÁM ÉDEN uraként szabad volt, mint a MADÁr. MIDEn, MInDEn szó – állat-, növénynév – tőle indult: MADE ÁDÁM. ÁDÁMnak volt DÁMÁja. Az ÁDÁM, DÁMA, ÉDEN szavak egyik jelentése: ÜDÉN. ÉDENben a NEDŰ ÜDE földjén, ÜDÉN élhetett (volna). ÁDáM – DáMa – MaDe hangváz: D-M – D-M – M-D. ÉDeN – üDéN – NeDű hangváz: D-N- D-N – N-D. A MADE szó jelentése: létrehoz, megteremt. ÁDÁM a Teremtő Isten által létrehozott, megteremtett első emberi lény, aki további védjegye az alkotottaknak.

 

ADJUSZTÁL – LÁTSZUJDA teljes átfordítás. A zöngés D hangot átváltva zöngétlen párjára, T-re, érzékelteti, hogy a darab LÁTSZATJA is fontos, hisz a LÁTSZAT ADJA, emeli a külcsínt, az EJTI meg a szemlélőt: aDJuSZTáL – LáTSZaTJa hangváz: D-J-SZ-T-L – L-T-SZ-T-J.

 

ÁERO – OREÁ, teljes átfordítás: AERO – AREA mutatja, hogy az ÁERO, a légtömeg, AREÁban térben helyezkedik el. Ezek mind ősnyelvi szavak. Mi a bizonyíték? Az átforgathatóság!

 

ÁFONYA – ANYÓFA teljes átfordítás. Törpecserje, mint ANYÓ, termése FONNYAdó, mint ANYÓ, és csak ANYÓ tudja, milyen bajok ellen jó: áFoNYa – aNYóFa hangváz: F-NY – NY-F.

 

AGITÁLÓ – IGATOLÓ. Az AGITÁLÓ valaki ügyei népszerűsítésének IGATOLÓja. Továbbá az AGITÁLÓ mindenkit a saját TALIGÁjához fogna IGATOLÓnak. Az aGiTáLó – TaLiGa – iGaToLó hangváz: G-T-L – T-L-G – G-T-L.

AGRESSZÍV – VISSZERGA teljes átfordítás, hangátvetés. Az AGRESSZÍV VISSZAUGRÓ és újra támad: aGReSSZív – ViSSZauGRó hangváz: G-R-SSZ-V – V-SSZ-G-R. Esetenként VISSZARÚG, VISSZARÁG: aGReSSZíV – ViSSZaRáGViSSZaRúG: hangváz: G-R-SSZ-V – V-SSZ-R-G – V-SSZ-R-G.

 

ÁGYÉK – KÉGYA, teljes átfordítás. ÁGYÉKban a GYAKÓ, amely a Teremtő KEGYE az utódteremtés KEGYÉnek átruházása az emberpárra, a teremtés gyönyörét (genere) átélve a legcsodálatosabb testi kéjjel. Az áGYéK – GYaKó hangváz: GY-K – GY-K. Az áGYéK – KeGY hangváz: GY-K – K-GY.

 

ÁGYÉK – KÉGYÓ, teljes átfordítás. Az ÁGYÉK jelképes KÉGYÓ,. GYÉK is, amely halálosan mar, ha nem a teremtés rendeltetése szerint viszonyulunk hozzá. Az áGYÉK – KéGYó – GYéK hangváz: GY-K – K-GY – GY-K.

 

ÁLGYÉK – KÉLGYÓ, átfordítás, hangátvetés. A régies ÁLGYÉK – KÉLGYÓ nevekkel: áLGYéK – KéLGYó – GYiLoK hangváz: L-GY-K – K-L-GY – GY-L-K. A kroKOGYÉL is.

 

AJAK – KAJA, teljes átfordítás. A KAJA az AJAKon bevihető az élelem. Az aJaK – KaJa hangváz: J-K – K-J.

 

AJAK – KÉJE, teljes átfordítás. Az AJAK az ÉJEK KÉJÉt kínáló JUKaJaK – KéJJuK hangváz: J-K – K-J – J-K.

 

AJAKOK – KAJAK, hangátvetés. Az eszkimó KAJAK körvonala az emberi AJAK rajzolatához hasonló. Az aJaKoK – KaJaK hangváz: J-K-K – K-J-K.

 

AJNÁROZ – ZORÁNJA, teljes átfordítás. ZORA, ZORÁN ősnyelven = hajnal, hajnalán. ZORÁNJA annyi, mint valakinek a hajnala. Akit szerelme a nap zorÁNJÁn, hAJNAlán AJNÁroz, az nem bÁNJA a nap korÁNJÁn ébresztést, mert ez kellemes ébredés. Az AJNA – ÁNJA hangcsoport értelemhordozó.

 

AKARAT – TÖREKE, teljes fordítás. Az AKARAT TÖREKEdővé tesz. TÖREKI, aki TÖREKEdő. Az AKARAT szónak hatalmas szócsaládja van, amely Rubik-kockás összeforgatással teremthető meg: KOTOR, TEKER, TAKAR, RAKAT, KERÍT és sok más: aKaRaT – TeKeR – TaKaR – RaKaT hangváz: K-R-T – T-K-R – T-K-R – R-K-T.

 

AKANTUSZ – SZUTNAKA, teljes átfordítás. AKANTUSZ, alvógyök megfordításával, magasabb hangzókkal a SZINTIKE női nevet kapjuk. Az AKANTUSZnak szép füzérvirágzata van, így női név ihletője is lehetett. Az aKaNTuSZ – SZiNTiKe hangváz: K-N-T-SZ – SZ-N-T-K.

 

AKOL – LOKA, teljes átfordítás. Az AKOL a benne LAKÓ élőlények LOKA, LAKA, LÉKE, LIKA. Az aKoL – LaKó – LoKa hangváz: K-L – L-K – L-K.

 

AKROBATA – BATA-ORKA, hangcsoport átforgatás. Az AKROBATA foglalkozás a BÁTRAKÉ. Az aKRoBaTa – BáTRaK hangváz: K-R-B-T – B-T-R-K.

 

ÁMBITUS – SUTIMBA hang-, gyökátforgatás. Az ÁMBITUS mögött saját habitusát éli meg. Az ÁMBITUS vastag oszlopai mögött SUTTYOMBA megbújhat a SETtenkedő. Az áMBiTuS – SuTTYoMBa hangváz: M-B-T-S – S-TTY-M-B.

 

ARARÁT – TÁRARA, teljes átfordítás. A fordított szó magas hangzóval: TERÉRE. Az ARARÁT fennsíkjairól ráláttak az alanti részek távoli széles TERÉRE. ARaRáT – TeRéRe hangváz: R-R-T – T-R-R.

 

ÁRNYÉK – KÉNYÁR, gyökátforgatás. ÁRNYÉKban kellemesen ható KÉNYÁRban úszik a hűsölő test. Az áRNYéK – KéNYáR hangváz: R-NY-K – K-NY-R.

 

AROMA – AMORA, teljes átfordítás. Az AMORE = szerelem szót juttatja eszünkbe, amely a M-ÁMOR előhangvesztett változata. A finom illatoknak, ízeknek van is szerelemre ÁMORra MÁMORító hatásuk. A finom AROMA MÁMORA kellemes érzést keltő. Az aRoMa – MáMoR – aMoRe hangváz: R-M – M-M-R – M-R.

 

ASSZONY – NYOSSZA, teljes átfordítás. Az ASSZONY bő termő lény, és mint ilyent, NYOSSZA, NYOSZTJA mindenki, aki szereti. Az igazi ASSZONY szereti, ha NYOSSZÁk. A hűséges, szorgalmas ASSZON (ősi, székely) nagy hASZON. Az aSSZoNY – NYoSSZa hangváz: SSZ-NY – NY-SSZ. Bővebben a címszónál.

 

AZSÚRRÚZSA, teljes átfordítás. Az AZSÚR szegélyének fodrossága a szirmokat idéző. Az AZSÚRminta lényege a megnyílás, megnyitás. A RÓZSA neve szintén nyitást jelent. A népnyelv a kinyílást kiRÓZSÁzásként is említi. Az aZSúR – RóZSa hangváz: ZS-R – R-ZS.