TELJESEN ÁTFORDÍTHATÓ, ÖSSZEFORGATHATÓ, HANGONKÉNT ÁTFORGATHATÓ SZAVAINK

K hang

Bizonyítékok hosszú sora arra, hogy minden ősnyelvi, és mai magyar szó, alkotó hangjaival körülíró magyarázatot ad önmagáról.

A szótárban a címszónál bővebb magyarázat található.

KOBAK – BAKÓK gyökátforgatás. Az elítéltek KOBAKját a BAKÓK ütötték le. KoBaK – BaKóK hangváz: K-B-K – B-K-K.

 

KABÁTBAKÁT, gyökátforgatás. A KABÁT TAKarja a BAKÁT. KaBáT – BaKáT hangváz: K-B-T – B-K-T.

 

KABÁT – BATIK, gyökátforgatás. A KABÁT és a BATIK valós jelentése: TAKaró. KaBáT – BaTiK hangváz: K-B-T – B-T-K.

 

KÁBEL – KEBEL. A KÁBEL KEBELében a vezeték. KáBeL – KeBeL hangváz: K-B-L – K-B-L

 

KABIN – NIKÁB, hangátforgatás. A KABIN rejtőzködésre való burkolat. Az arab NIKÁB női arcot takarja. KaBiN – NiKáB hangváz: K-B-N – N-K-B.

 

KABIN – KÁBÁN. A KABIN kell, hogy a férfi ne nézze KÁBÁN a pucér nőt. KaBiN – KáBáN hangváz: N-K-B – K-B-N.

 

KABIN – BIKÁN, gyökátforgatás.  A KABIN takar, s így nem engedi, hogy a BIKÁN, BAKON erőt vegyen a vágy. KaBiN – BiKáN – BaKoN hangváz: K-B-N – B-K-N – B-K-N.

 

KACAGÁNY – NYAKÁGAC, gyökátforgatás. A NYAKÁGAC, NYAK AGAC, NYAKra AKACtott ruhadarab, amelynek száguldás közbeni KACArászón röpködő látványa vidám hangulatot kelt. KaCaGáNY – NYaK aGaC hangváz: K-C-G-NY NY-K-G-C.

 

KACÉR – FACÉR k > f hangváltás. Aki FACÉR, az lehet KACÉR. KaCéR – FaCéR hangváz: K-C-R – F-C-R.

 

KACÉR – CERKÁL, hangátforg. A KACÉR próbálkozik, CERKÁL, ott CIRKÁL, hol párját sejti. KaCéR – CeRKáL – CiRKáL hangváz: K-C-R – C-R-K-L – C-R-K-L.

 

KACOR – KUCOR. A KACOR egyik változata csuklós, csukható, KUCORítható, rövidíthető. KaCoR – KuCoR hangváz: K-C-R – K-C-R.

 

KACOR – KORC, hangátvetés. A szabó KACORral bontja a KORC fércét, miután végigvarrta véglegesen. KaCoR – KoRC hangváz: K-C-R – K-R-C.

 

KACOR – KURAC, hangátvetés. KACORral a kertész KURAColó, tisztogató munkát végzett a csemetéken. KaCoR – KuRaC hangváz: K-C-R – K-R-C.

 

KACSA – CSEKE, gyökátvetés. A KACSA KICSI, CSEKE szárnyas. KaCSa – CSeKe hangváz: K-CS – CS-K.  

 

KAFTÁN – AFEKTÁN – gyökösszeforgatás. A KAFTÁNt aFEKTÁN hordta viselője, mivel rangot képviselt a bokáig érő köpönyeg. KaFTáN – aFeKTáN hangváz: K-F-T-N – F-K-T-N.

 

KAFTÁN – FEKTÉN, gyökösszeforgatás. Hosszú utakon a KAFTÁN jó volt takarónak, alváskor FEKTÉN. KaFTáN – FeKTéN hangváz: K-F-T-N – F-K-T-N.

 

KAGYLÓ – LÁGYIKÓ, hangátforgatás. LÁGYIKÓ, ez a KAGYLÓ, KAGYILÓ LÁGYtestű lakója. KaGYiLó – LáGYiKó hangváz: K-GY-L – L-GY-K.

 

KAGYLÓ – GYAKLÓ, gyökátforgatás. A KAGYLÓ fogyasztása állítólag növeli a nemi GYAKLÓ képességet. KaGYLó – GYaKLó hangváz: K-GY-L – GY-K-L. 

 

KAGYLÓ – LÁGYAK, gyökösszeforgatás. a KAGYLÓk lakói LÁGYAK. KaGYLó – LáGYaK hangváz: K-GY-L – L-GY-K.

 

KAJA – AJAK, teljes átfordítás. A KAJÁt AJAKon át fogyasztjuk el. KaJa – aJaK hangváz: K-J – J-K.

 

KAJMÁN – MANKÁJ, gyökátford. A KAJMÁN görbített KAJMÓs testtartással MÁNKÁLJa, MÁNKÁJja áldozatait. KaJMáN – MáNKáJ hangváz: K-J-M-N – M-N-K-J.

 

KAJSZI – AKAJSZA. Ami magasban van, leaKAJSZA (akajsztja). A KAJSZIt a fáról. KaJSZi – KaJSZa – aKaJSZa hangváz: K-J-SZ – K-J-SZ – K-J-SZ.

 

KAJSZI – SZIKJA, hangátforgatás. A KAJSZI az élet SZÍKJÁt, a sejtet támogatja. A szervezet KISZÍJja a gyümölcs legjavát. KaJSZi – SZíKJa – KiSZíJ hangváz: K-J-SZ – SZ-K-J – K-SZ-J.

 

KAKAS – SOKAK, teljes átfordítás.  A KAKAS SOKAKat megtermékenyít. KaKaS – SoKaK hangváz: K-K-S – S-K-K.

 

KAKTUSZ – AKASZTÓK, hangátforgatás. A KAKTUSZ levélfelületén szúrós AKASZTÓK vannak. KaKTuSZ – aKaSZTóK hangváz: K-K-T-SZ – K-SZ-T-K.

 

KALÁCS – CSÁLAK, teljes átfordítás. A KALÁCS fonadéka, CSELEK CSÁLÉs mozdulataival készül. KaLáCS – CSeLeK hangváz: K-L-CS – CS-L-K.

 

KALÁCS – KICSAL, gyökátfordítás. A finom KALÁCS KICSALja a mosolyt. KaLáCS – KiCSaL hangváz: K-L-CS – K-CS-L.

 

KALÁCS – LIKACS, hangátforgatás. A kemencés KALÁCS LIKACSosra sül. KaLáCS – LiKaCS hangváz: K-L-CS – L-K-CS.

 

KALAFA – AFALAK, teljes átfordítás. A KALAFA munka a hajóFALAK javítása volt. KaLaFa – FaLaK hangváz: K-L-F – F-L-K.

 

KALAFÁN – FAKALÁN, gyökátforgatás. KALAFÁN vágott anyagból készítettek FAKALÁNt is. KaLaFáN – FaKaLáN hangváz: K-L-F-N – F-K-L-N.  KALAFA = fűzfa

 

KALÁNY – NYALÉK, teljes átfordítás. KALÁNYt NYALÉK vala, s utána NYELÉK. KaLáNY – NYaLéK – NYeLéK hangváz: K-L-NY – NY-L-K – NY-L-K.

 

KALÁNY – LÁNYKA, gyökátforgatás. A már főzni tanuló LÁNYKA kezében jól áll a KALÁNY. KaLáNY – LáNYKa hangváz: K-L-NY – L-NY-K.

 

KALÁNY – NYALÁNK, gyökátforgatás. Aki NYALÁNK, arra mondják falun: Feszt KALÁNYolna. KaLáNY – NYaLáNK hangváz: K-L-NY – NY-L-N-K.

 

KALÁNY – NYÁLAK, teljes átfordítás. A leány, legény közös KALÁNYán vegyülnek a NYÁLAK. KaLáNY – NYáLaK hangváz: K-L-NY – NY-L-K.

 

KALAND – LANDOK, hangátforgatás. A KALANDhoz alkalmas tér, terek, LANDOK kellenek. KaLaND – LaNDoK hangváz: K-L-N-D – L-N-D-K.

 

KALAND – INDULOK, gyökátforgatás. KALANDra a siker reményében INDULOK. KaLaND – iNDuLoK hangváz: K-L-N-D – N-D-L-K.

 

KALAND – ÁLLANDÓK, hangösszeforgatás. A KALANDok alatt a kihívások ÁLLANDÓK. KaLaND – áLLaNDóK hangváz: K-L-N-D – L-N-D-K.

 

KALAND – KALLÓDNI, hangátforgatás. KALANDos vállalkozásban könnyű elKALLÓDNI. KaLaND KaLLóDNi hangváz: K-L-N-D – K-L-D-N.

 

KALAND – LENDÜLÖK, hangátforgatás. KALANDhoz LENDÜLni kell. KaLaND – LeNDüLöK hangváz: K-L-N-D – L-N-D-L-K.

 

KALAND – KELENDŐ. A gáláns KALANDor KELENDŐ a szerelmi KALANDot kereső nők körében. KaLaND – KeLeNDő hangváz: K-L-N-D – K-L-N-D.

 

KALAP – LAPKA, gyökátforgatás. A KALAP egy mélyített nemezLAPKA. KaLaP – LaPKA hangváz: K-L-P – L-P-K.

 

KALAP – LEKAP, gyökátforgatás. A KALAPot LEKAPják. KaLaP – LeKaP hangváz: K-L-P – L-K-P.

 

KALAPÁCS – CSÁPOLOK, teljes átford. A KALAPÁCS-csal kart lendítve, CSÁPOLva üt, ver.  KaLaPáCS – CSáPoLoK hangváz: K-L-P-CS – CS-P-L-K.

 

KALAPÁCS – LAPOCSKA, gyökátforg. A KALAPáCS alkalmas LAPOCSKA (p > v), KOPÁCSOLására. KaLaPáCS – LaPoCSKa – KoPáCSoL hangváz: K-L-P-CS – L-P-CS-K – K-P-CS-L.

 

KALAPÁCS – KOPÁCSOL, gyökátforgatás. A KALAPÁCS-csal KOPÁCSOLok. KaLaPáCS – KoPáCSoL hangváz: K-L-P-CS – K-P-CS-L.

 

KALAPÁCS – LECSAPOK, gyökátforg. KALAPÁCSolva LECSAPOK POCSÉKUL a vasra. KaLaPáCS – LeCSaPoK hangváz: K-L-P-CS – L-CS-P-K.

 

KALAPÁCS – CSÉPELEK, teljes átford. KALAPÁCSolva CSÉPELEK mindent. KaLaPáCS – CSéPeLeK hangváz: L-P-CS – CS-P-L-K .

 

KALÁSZ – LAKÁSZ, gyökátford. A KALÁSZ a magvak LAKÁSa, LAKÁSZa. KaLáSZ – LaKáSZ hangváz: K-L-SZ – L-K-SZ.

 

KALÁSZ – SZÁLAK, teljes átfordítás. A KALÁSZ SZÁLAKból áll.  KaLáSZ – SZáLaK hangváz: K-L-SZ – SZ-L-K.

 

KALÁSZ – SZÁLKA, gyökátforgatás. A KALÁSZ SZÁLAI SZÁLKÁk. KaLáSZ – SZáLKa hangváz: K-L-SZ – SZ-L-K.

 

KALÁSZ – SZAKÁLL, gyökátforgatás. A KALÁSZ SZÁLKÁi SZAKÁLLként védik a magvakat. KaLáSZ – SZaKáLL hangváz: K-L-SZ – SZ-K-LL

 

KALÁSZ – KASZÁL, gyökátforgatás. A KALÁSZ KASZÁLva kerül a csűrbe. KaLáSZ – KaSZáL hangváz: K-L-SZ – K-SZ-L.

 

KALÁSZ – KASZAL, gyökátforgatás. Végül a kicsépelt KALÁSZ a szalmaKASZALba kerül. KaLáSZ – KaSZaL hangváz: K-L-SZ – K-SZ-L.

 

KASZAL – KÁSZÁL. A KASZALra létrával KÁSZÁLódnak fel. KaSZaL– KáSZáL hangváz: K-SZ-L – K-SZ-L.

 

KASZAL – KUSZÁL. A szalmaKASZALban összeKUSZÁLtan állnak a szalmaSZÁLAK. KaSZaL – KuSZáL – SZáLaK hangváz: K-SZ-L – K-SZ-L – SZ-L-K.

 

KASZAL – KÓSZÁL. A KASZALban levő szalmaSZÁLAK, KALÁSZok elKÓSZÁLnak a szélben. KaSZaL– KóSZáL hangváz: K-SZ-L – K-SZ-L.

 

KAZAL – LAZÁK, teljes átfordítás. A KAZALban a SZÁLAK LAZÁK, azaz LAZÁn állnaK. KaZaL – LaZáK hangváz: K-Z-L – L-Z-K.

 

KASZAJ – SZAKAJ l > j, gyökátforgatás. A KASZAJból a SZÁLAKat kampós végű bottal SZAKAJtják ki. KaSZaJ – SZaKaJ hangváz: K-SZ-J – SZ-K-J

 

KASZAJ – SZÁKOJ, gyökátforg. KASZAJból SZAKAJtva SZÁKOLJ! Onnan töltötték a szalmazsákot, SZÁKot. KaSZaJ – SZáKoJ hangváz: K-SZ-J – SZ-K-J.

 

KALMÁR – MARKOL, gyökátforgatás. Minden KALMÁR igyekszik jó nagyot MARKOLni KaLMáR – MaRKoL hangváz: K-L-M-R – M-R-K-L.

 

KALMÁR – KÖRMÖL, hangátvet. A KALMÁR összeKARMOLt, KÖRMÖLt.  KaLMáR – KöRMöL – KaRMoL hangváz: K-L-M-R – K-R-M-L – K-R-M-L.

 

KALMÁR – MERKEL, gyökátvetés. A KALMÁR MERKELt, ráfigyelt az üzleti ügyekre. KaLMáR – MeRKeL hangváz: K-L-M-R – M-R-K-L.

 

KALUCSNI – LUCSOKON, gyökátforgatás. A KALUCSNI a LUCSOKON védi a cipőt.  KaLuCSNi – LuCSoKoN hangváz: K-L-CS-N – L-CS-K-N.

 

KALOCSNI – CSOLNAK, gyökátforgatás. A KALOCSNI olyan, mint a CSOLNAK a vízen. KaLoCSNi – CSoLNaK hangváz: K-L-CS-N – CS-L-N-K.

 

KALODA – DALOK, teljes átfordítás: A KALODA nem késztetett DALOKat énekelésre. KaLoDa – DaLoK  hangváz: K-L-D – D-L-K.

 

KALPAG – TALPIG, k > t.  A KALPAGos ember tetőtől TALPIG igazi, megbízható, jellemes férfi. KaLPaG – TaLPiG hangváz: K-L-P-G – T-L-P-G.

 

KÁLYHA – KELYHE. A KÁLYHA KELYHE fészek, tűzfészek, éget! KáLYHa – KeLYHe hangváz: K-LY-H – K-LY-H.

 

KÁLYHA – KŐHELY, hangátvetés. A kezdetben a KÁLYHA vel volt körülrakva: KŐHELY. KáLYHa – KőHeLY hangváz: K-LY-H – K-H-LY.

 

KÁLYHA – KAHOLY, hangátvetés. A KÁLYHA tüzét KOHOLni, KAHOLYni kellett,és kell ma is. KáLYHa – KaHoLY hangváz: K-LY-H – K-H-LY.

 

KAMULÉNY – MULÉKONY, hangátforg. A KAMULÉNY minden színe MULÉKONY, változó. KaMuLéNY – MuLéKoNY hangváz: K-M-L-NY – M-L-K-NY.

 

KAMRA – AROMÁK, teljes átfordítás.  A KAMRA a kellemes illatok, AROMÁK helye. KaMRa – aRoMáK hangváz: K-M-R – R-M-K.

 

KAMRA – MARÉK, hangösszeforgatás. A KAMRÁban MARÉKkal MÉREKKaMRa – MéReK – MaRéK hangváz: K-M-R – M-R-K – M-R-K.

 

KAMRA – AKAROM, hangösszeforgatás. AKAROM, hogy a KAMRA tele legyen. KaMRa – aKaRoM hangváz: K-M-R – K-R-M.

 

KAMRA – KOMOR. Az üres KAMRA KOMOR látvány a ház asszonyának. KaMRa – KoMoR hangváz: K-M-R – K-M-R.  

 

KAMRA – KÉREM, hangátvetés. A KAMRÁból KÉREM az étkem. KaMRa – KéReM hangváz: K-M-R – K-R-M.

 

KAMRA – RAKOM, gyökátvetés. KAMRÁba RAKOM a terményt. KaMRa – RaKoM hangváz: K-M-R – R-K-M.

 

KAMRA – MAROK, hangösszeforgatás. A KAMRÁban MAROKkal MARKOlok. KaMRa – MaRoK hangváz: K-M-R – M-R-K.

 

KAMRA – ROMOK, teljes átfordítás.  A kirabolt KAMRÁban csak ROMOK maradtak. KaMRa – RoMoK hangváz: K-M-R – R-M-K.

 

KÁMZSA – ZSÁKOM, gyökátforgatás. A KÁMZSA ZSÁKruha, KÁMZSÁm a ZSÁKOM. KáMZSa – ZSáKoM hangváz: K-M-ZS – ZS-K-M.

 

KANYÁL – LÁNYOK, teljes átford.  A KANYÁL a LÁNYOK kezébe való, ők KONYítanak a főzéshez. KaNYáL – LáNYoK hangváz: K-NY-L – L-NY-K.

 

KANYÁL – KINYAL. A KANYÁLt leNYALják, vele kivakarják KINYALják az edényt.  KaNYáL – KiNYaL hangváz: K-NY-L – K-NY-L.

 

KANÁL – KÍNÁL. A nagy KANÁLlal KÍNÁLják a vendéget. KaNáL – KíNáL hangváz: K-N-L – K-N-L.

 

KANAPÉÉPANAK teljes átfordítás. KANAPÉ – APANAK. A KANAPÉ az APÁNAK helye. KaNaPé – aPáNaK hangváz: K-N-P – P-N-K.

 

KANAPÉ – PINÁKÉ, hangátvetés. A kaNAPÉ a PINÁKé is. KaNaPé – PiNáKé hangváz: K-N-P – P-N-K. Ez a nyelvi pőre valóság a szavak kialakulásánál.

 

KANAPÉ – NAPOKÉ, hangösszeforgatás. A KANAPÉ a kéjes NAPOKÉ. KaNaPé – NaPoKé hangváz: K-N-P – N-P-K.

 

KANCA – CANKA, hangátforgatás. A CINKA már párzásra érett lány.  KaNCa – CiNKa hangváz: K-N-C – C-N-K.

 

KANCA – KUNC. A felajzott KANCÁt nem nagy KUNC párosodásra bírni. KaNCa – KuNC hangváz: K-N-C – K-N-C.

 

KANCA – KANÓC. A KANCA gyúlékony, mint a KANÓC. KaNCa – KaNóC hangváz: K-N-C – K-N-C.

 

KANCA – CUNÁK, teljes átfordítás.  A KANCÁk elsődleges nemi jellege a CUNÁK. KaNCáK – CuNáK hangváz: K-N-C-K – C-N-K.

 

KANCSÓ – CSIKAN, gyökátforgatás. A KANCSÓ a KANNA KICSINYe, CSIKÓCSIKAN méretű. KaNCSó – CSiKaN hangváz: K-N-CS – CS-K-N.

 

KANCSÓ – AGANCS. A KANCSÓ AGANCSra akasztható. KaNCSó – aGaNCS hangváz: K-N-CS – G-N-CS.

 

KANCSÓ – KOCSÁNY, hangátforgatás.  Erősebb KOCSÁNYra is akasztható. KaNCSó – KoCSáNY hangváz: K-N-CS – K-CS-NY.

 

KANCSÓ – NYAKACS, gyökösszeforgatás. A KANCSÓ NYAKACS edény, nem, mint a CSANAK. KaNCSó – NYaKaS hangváz: K-N-CS – NY-K-S.

 

KANCSÓ – CSANAK, teljes átfordítás. A KANCSÓból öntenek a CSANAKba.  KaNCSó – CSaNaK hangváz: K-N-CS – CS-N-K.

 

KANCSÓ – CSÓNAK, teljes átfordítás. A KANCSÓ hangjaiból felépíthetjük a CSÓNAK nevét. KaNCSó – CSóNaK hangváz: K-N-CS – CS-N-K.

 

KANDALLÓ – KANDIKÁL, hangátvetés. A KANDALLÓból kiKANDIKÁL a láng.  KaNDaLLó – KaNDiKáL hangváz: K-N-D-L-L – K-N-D-K-L.

 

KANDELÁBER – KANDE LÁBRA. A KANDELÁBER: LÁBra emelt, KANDIkÁLÓ, ANDALgón égő lángú ÁLLÓlámpa. Hasonló a karalábé, a karólábú kerti növény. KaNDeLáBeR – KaNDe LáBRa hangváz: K-N-D-L-B-R – K-N-D-L-B-R.

 

KANDEL – LANKAD, hangátforgatás. A KANDEL volt a gyertya másik neve. KANDEL – LANKAD. LANKADóan égő láng, akár a KANDALLÓ lángja. KaNDeL LaNKaD hangváz: K-N-D-L – L-N-K-D.

 

KANKALIN – NILAKNAK, teljes átford. A KANKALIN, NYILAKNAK, tavasz nyílásnak jele. KaNKaLiN – NYiLaKNaK hangváz: K-N-K-L-N – NY-L-K-N-K.

 

KANKALINNILAKNAK, teljes átford. A KANKALIN kedvencük a NYULAKNAK. KaNKaLiN – NYuLaKNaK hangváz: K-N-K-L-N – NY-L-K-N-K.

 

KANNA – NÁKÉ, gyökátfordítás. A KANNÁK NÁKNAK, azaz italnak vannak. KaNNáK – NáKNaK hangváz: K-N-N-K – N-K-N-K

 

KANÓC – CENK, teljes átfordítás. KANÓCnak CENK, KONC rongyot tettek a KENŐCbe. KaNóC – CeNK hangváz: K-N-C – C-N-K.

 

KANTÁR – TORKÁN, gyökátvetés. A KANTÁR a ló állán, TORKÁN körülövezett szíjazat. KaNTáR – ToRKáN hangváz: K-N-T-R – T-R-K-N.

 

KANTÁR – KENTAUR. A hiedelem szerinti ember-ló neve: KENTAUR is eredetileg KANTÁR. KaNTáR – KeNTauR hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R.

 

KANTÁR – RÁNTAK, hangösszeforgatás. KANTÁRral visszaRÁNTÁK a lovakat. KaNTáR – RáNTáK hangváz: K-N-T-R – R-N-T-K.

 

KANTÁR – NEKTÁR, gyökátforgatás. KANTÁRral (mérleg) mérik a NEKTÁRt. KaNTáR – NeKTáR hangváz: K-N-T-R – N-K-T-R.

 

KÁNTOR – KONTÁR. Egy igazi KÁNTOR nem lehet KONTÁR. KáNToR – KoNTáR hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R.

 

KÁNTOR – TORKÁN, gyökátvetés. A KÁNTOR a TORKÁN énekel. KáNToR – ToRKáN hangváz: K-N-T-R – T-R-K-N.

 

KAPCA – CEPŐK, teljes átfordítás. A régies CEPŐK, CIPŐ, amelybe KAPCÁt tekertek. KaPCa – CePőK hangváz: K-P-C – C-P-K.

 

KAPCA – PACÁK, hangösszeforgatás. A rosszhangzatú PACÁK  megnevezés a KAPCAbetyárra illő. KaPCa – PaCáK hangváz: K-P-C – P-C-K.

 

KAPITÁL – LAPÍTÓK, hangösszeforgatás. A tőketulajdonos háttérben LAPÍTva lesi az eseményeket. KaPiTál – LaPíTóK hangváz: K-P-T-L – L-P-T-K.

 

KAPITULÁL – LEPAKTÁL, gyökátforg.  A KAPITULÁLó, többnyire LEPAKTÁL az ellenséggel. KaPiTuLáL – LePaKTáL hangváz: K-P-T-L-L – L-P-K-T-L.

 

KAPITULÁL – KAPUTÓL ÁLL. A városállamok idejéből. A KAPUTÓL ÁLLt félre az őrség. KaPiTuLáL KaPuTóL áLL hangváz: K-P-T-L-L – K-P-T-L-L.

 

KAPOR – APRÓK, teljes átfordítás. A KAPORt használják szárítva APRÓKra, POROKká törve is. KaPoR – aPRóK hangváz: K-P-R – P-R-K.

 

KÁPOSZTA – KÁP OSZTÓ. A KÁPOSZTAfej levelenként OSZTható. KáPoSZTa – KáP oSZTó hangváz: K-P-SZ-T – K-P-SZ-T.

 

KÁPOSZTA – KOPASZTÁ. A KÁPOSZTÁt megKOPASZTÁ a szakács. KáPoSZTa – KoPaSZTá hangváz: K-P-SZ-T – K-P-SZ-T.

 

KAPTÁNY – PATKÁNY, hangösszeforgatás.  A KAPTÁNY a PATKÁNY befogására is jó. KaPTáNY – PaTKáNY hangváz: K-P-T-NY – P-T-K-NY.

 

KAPTÁR – PORTOK, hangösszeforgatás.  A méhek a virág PORTOKjából szedik a NEKTÁRt. KaPTáR – PoRToK hangváz: K-P-T-R – P-R-T-K.

 

KAPTÁR – PORTÉKA, hangösszeforgatás.  A méhek a KAPTÁRba hordják a PORTÉKát. KaPTáR – PoRTéKa hangváz: K-P-T-R – P-R-T-K.

 

KAPTÁR – RÖPTÜK, hangösszeforgatás.  A KAPTÁRtól a virágokig és vissza, tart a RÖPTÜK. KaPTáR – RöPTüK hangváz: K-P-T-R – R-P-T-K.

 

KAPTÁR – TÖRPÉK, gyökátforgatás. A KAPTÁRhoz mérten TÖRPÉK a méhek. KaPTáR – TöRPéK hangváz: K-P-T-R – T-R-P-K.

 

KAPTÁR – TÉRKÉP, gyökátvetés.  A méhek TÉRKÉP nélkül is megtalálják a KAPTÁRt. KaPTáR – TéRKéP hangváz: K-P-T-R – T-R-K-P.

 

KAPTÁR – PÖRGET, k > g, hangösszeforgatás. A KAPTÁR lépeiből PÖRGETik ki a mézet. KaPTáR – PöRGeT hangváz: K-P-T-R – P-R-G-T.

 

KAR – RAK, gyökátfordítás. A KAR az aKARat végrehajtó eszköze. KaR – aKaR – RaK hangváz: K-R – K-R – R-K.

 

KáR – RáK, gyökátfordítás. A KÁR nagy veszteség, a RÁK halálos betegség. KáR – RáK hangváz: K-R – R-K.

 

KARÁCSONYKERECSENY. Ez időben tartották a KERECSENY röptetést. KaRáCSoNY – KeReCSeNY hangváz: K-R-CS-NY – K-R-CS-NY.

 

KARÁCSONYCSONYKÁRA, gyökátforgatás. KARÁCSONYra KICSINYRE, CSONYKÁRA rövidül a nappal. KaRáCSoNY – CSoNYKáRa – KiCSiNYRe hangváz: K-R-CS-NY – CS-NY-K-R – K-CS-NY-R.

 

KARÁCSONY – KOCSONYÁRA, gyökátfor. KARÁCSONYra számítunk KOCSONYÁRA. KaRáCSoNY – KoCSoNYáRA hangváz: K-R-CS-NY – K-CS-NY-R.

 

KARAKÁNKEREKEN. A KARAKÁN férfi KEREKEN kimondja az igazat és tartja magát ahhoz. KaRaKáN – KeReKeN hangváz: K-R-K-N – K-R-K-N.

 

KARAKTER – KŐRAKTÁR. KARAKTERes férfi akár a szikla, a természetes KŐRAKTÁR. KaRaKTeR – KőRaKTáR hangváz: K-R-K-T-R – K-R-K-T-R.

 

KARAKTER – REKTOROK, az ősiségben REKTORok, NESZTORok, SZENÁTORok csak komoly KARAKTERes férfiak lehettek. KaRaKTeR – ReKToRoK hangváz: K-R-K-T-R – R-K-T-R-K.

 

KARALÁBÉ – KARÓLÁBÚ. A KARALÁBÉ értékes KARÓLÁBÚ konyhakerti növény. KaRaLáBé – KaRóLáBú hangváz: K-R-L-B – K-R-L-B.

 

KARALÁBÉ – LÁBA KARÓ. hangcsoport átvetés. A KARALÁBÉ LÁBA KARÓszerű. KaRaLáBé – LáBa KaRó hangváz: K-R-L-B – L-B-K-R.

 

KARAMBOL ROMBOLOK, gyökátforgatás. A KARAMBOLlal gorombán ROMBOLOK. KaRaMBoL – RoMBoLoK hangváz: K-R-M-B-L – R-M-B-L-K.

 

KARAMBOL – LOMBA RAK, teljes átford. A KARAMBOL mindent LOMBA RAK. KARAMBOL LOMBA RAK hangváz: K-R-M-B-L – L-M-B-R-K.

 

KARAMELL LEMAROK, teljes átforgatás. A KARAMELLből fogaimmal LEMAROK. KaRaMeLL – LeMaRoK hangváz: K-R-M-LL – L-M-R-K.

 

KARANTÉN – NETÁN KÓR, gyökátforg. KARANTÉN idején NETÁN KÓR van. KaRaNTéN – NeTáN KóR hangváz: K-R-N-T-N – N-T-N-K-R.

 

KaRaVáND – VáNDoRoK, gyökátforgatás.  KARAVÁND, ez lehetett az eredeti megnevezés. A KARAVÁN szó a rövidült változat, mert a KARAVÁNDok örök VÁNDOROK voltak, egész életük mindennapjait utazás töltötte ki. KaRaVáND – VáNDoRoK hangváz: K-R-V-N-D – V-N-D-R-K.

 

KARIKATÚRA – ARÚTAKIRAK teljes átford. Az alany rossz jellemzői, A RÚTA KIRAK-va. KaRiKaTúRa – RúTa KiRaK hangváz: K-R-K-T-R – R-T-K-R-K.

 

KARIKATÚRA – KIRAKATIRA. Nemcsak egyszerűre, KIRAKATIRA eltúlozva. KaRiKaTúRa – KiRaKaTiRa hangváz: K-R-K-T-R – K-R-K-T-R.

 

KÁRPIT – TIPRÓK, teljes fordítás. Az ősiségben a sátorok idején a KÁRPIT volt a válaszfal. A KÁRPIT eltakarta avatatlan szemek elől a mögötte szerelmesen egymást TIPRÓKat. KáRPiT – TiPRóK hangváz: K-R-P-T – T-P-R-K.

 

KARUSSZELSZELKARÚ gyökátforgatás. A SZÉLKARÚ jellemző a SZÉLesre tárt KAROk, amint forognak, és mintegy ÚSZnak a levegőben. KaRuSSZeL – SZéLKaRú hangváz: K-R-SSZ-L – SZ-L-K-R.

 

KASZÁRNYA – SZÁRNYAK, hangugrató fordítás. A KASZÁRNYA különböző rendeltetésű épületSZÁRNYAKkal van ellátva. Például: SZÁRNYÉK a lovaknak, társzekereknek. KaSZáRNYa – SZáRNYaK – SZáRNYéK hangváz: K-SZ-R-NY – SZ-R-NY-K – SZ-R-NY-K.

 

KASZÁRNYA – KÉNYSZER, gyökátforgatás. A KASZÁRNYA sokaknak KÉNYSZER volt. KaSZáRNYA – KéNYSZeR hangváz: K-SZ-R-NY – K-NY-SZ-R.

 

KASZNÁRHASZNÁRA. A KASZNÁR HASZNÁRa volt az uradalomnak. KaSZNáR – HaSZNáRa hangváz: K-SZ-N-R – H-SZ-N-R.

 

KASZNÁRNYÁRSZAK, gyökátforgatás. A KASZNÁR főleg NYÁRSZAKán volt fontos. KaSZNYáR – NYáR SZaKa hangváz: K-SZ-NY-R – NY-R-SZ-K.

 

KÁSZU – SZUKA, gyökátvetés. A SZUKA befogadásra alkalmas, mint a KÁSZU is. KáSZu – SZuKa hangváz: K-SZ – SZ-K.

 

KATALIZÁL – LÁZÍTALAK, teljes átfordítás hangugrással. A tojásokon KOTOLÓ tyúkanyó nem vesz részt a folyamatban, amely bent a tojásban megy végbe, de kívülről ható erőként KOTOLIZÁLja, gyorsítja, illetve szabályozza a költést. Rajtuk KOTOLva KATALIZÁLja, felLAZÍTja, felLÁZÍTja, beindítja, serkenti a folyamatot, mint kívülről ható, beKATtantó erő. Ami KATALIZÁL, mintha azt mondaná: Menj, tegyed, innen kívülről LAZÍTOK, LÁZÍTALAK. KaTaLiZáL – LáZíTaLaK hangváz: K-T-L-Z-L – L-Z-T-L-K.

 

KATLAN – KŐTLEN. A KATLAN KŐTLEN tűzhely volt – KATLAN. KaTLaN – KőTLeN hangváz: K-T-L-N – K-T-L-N

 

KATONA – ANOTÁK, teljes átfordítás. A KATONA békeidőben A NÓTÁK embere volt. KaToNa – NóTáK hangváz: K-T-N – N-T-K.

 

KATONA – KATTANÓ. A KATONA KATTAN a parancsra, ez az élete. KaToNa – KaTTaNó hangváz: K-T-N – K-T-N.

 

KEDV – VIDÉK, teljes átfordítás: A KEDV állapotot a körülöttünk elterülő VIDÉK határozza meg.  KeDV – ViDéK hangváz: K-D-V – V-D-K.

 

KEDV – VÁDAK, teljes átfordítás: A jóKEDVet letörik a VÁDAK, főleg az alaptalan VÁDAK. KeDV – VáDaK hangváz: K-D-V – V-D-K.

 

KEFÉL – LEFEK, teljes átfordítás. A KEFÉLést LEFEKvés, régiesen: LEFEKÜés előzi meg. KeFéLéS – LeFeKüéS hangváz: K-F-L-S – L-F-KS.

 

KÉJ – ÉJEK, gyökfordítás. A KÉJ az ÉJEK áldása, amint a gyakás is isteni kegy. KéJ – éJeK hangváz: K-J – J-K.

 

KELLEM – MELLEK teljes átfordítás mutatja: a női MELLEK KELLEMes érzelmeket KELtenek. KeLLeM – MeLLeK hangváz: K-L-L-M – M-L-L-K.

 

KELME – KELLEM, hangátvetés. A KELME KELLEMes MELEGben tartja a testet. KeLMe – MeLeG – KeLLeM hangváz: K-L-M – M-L-G – K-L-M.

 

KEMÉNY – MOKÁNY, gyökátforgatás. A KEMÉNY nyakas ember MOKÁNY. KeMéNY – MoKáNY hangváz: K-M-NY – M-K-NY.

 

KEMÉNY – MONYÓK, gyökátforgatás. A MONYÓK ember gyenge, a KEMÉNY, MOKÁNY ember szöges ellentéte. KeMéNY – MoKáNY – MoNYóK hangváz: K-M-NY – M-K-NY – M-NY-K.

 

KEMÉNY – MONYOK, gyökátforgatás. A MONY a KEMÉNY hímvessző. A KEMÉNY MONYOK csinálnak MENYecskéket, MENYEKet a lányokból. KeMéNY – MoNYoK – MeNYeK hangváz: K-M-NY – M-NY-K – M-NY-K.

 

KENDE – DÉKÁN, gyökátforgatás. A KENDE rang a rendkívüli tiszteletet érdemlő személyt, korban legvénebbet illette meg. A magyar fejedelmi korban is létezett e rang. A DÉKÁN rang is rendkívüli tiszteletet érdemlő személyt illette meg.  KeNDe – DéKáN hangváz: K-N-D – D-K-N.

 

KENDER – REDNEK, teljes átfordítás. a KENDER ruhája miatt ráakasztották a REDNEK jelzőt az egyszerű földművelőre, állattartóra. Másik ok: a KENDERing RŐTre, REDre, vörösre DÖRzsölte a NYAKát, s ezért RŐTNYAK, REDNYAK, REDNEK. KeNDeR – ReDNeK hangváz: K-N-D-RR-D-N-K.

 

KENGURU – KANGUR – RUGNAK teljes átfordítás mutatja: a KANGURok RÚGNAK, és úgy UGORNAK, tehát fő jellemzőikről beszél. KaNGuR – RúGNaK – uGoRNaK hangváz: K-N-G-R – R-G-N-K – G-R-N-K.

 

KENYGYELGYALKÉNY, gyökátforgatás. A KENGYEL, a GYAL azaz láb KÉNYelmét szolgálja. KeNGYeL – KeNYGYeL – GYaL KéNYe hangváz: K-N-GY-L – K-NY-GY-L – GY-L-K-NY.

 

KENTER – RÉTNEK, teljes átfordítás. Aki KENTERben ver mindenkit, az nem fogja, rántja vissza a KANTÁRt, hanem nekiereszti a RÉTNEK, TÉRNEK a lovat. KeNTeR – RéTNeK – TéRNeK hangváz: K-N-T-R – R-T-N-K – T-R-N-K.

 

KENYÉR – NYEREK, gyökfordítás. Munkámért KENYERet NYEREK. KeNYéR – NYeReK hangváz: K-NY-R – NY-R-K.

 

KENYÉR – KINYER. A munkával KINYERt gabonából KINYERt liszt az alapanyag. KeNYéR – KiNYeR hangváz: K-NY-R K-NY-R.

 

KENYERET – KANYARÍT. A KENYÉR nevében a KANYARítással szelés, de a NYÍRés is vágás. KeNYeReT – KaNYaRíT hangváz: K-NY-R-T – K-NY-R-T.

 

KERÁMIAMARÉK, teljes átfordítás. KERÁMIA készülhet egy nagy MARÉK agyagból. KeRáMia – MaRéK hangváz: K-R-M – M-R-K.

 

KERÁMIA – KÖRÖM. Az agyag lágy, KÖRÖMmel vájható, kiégetve, keményebb a KÖRÖMnél. KeRáMia – KöRöM hangváz: K-R-M – K-R-M.

 

KERÁMIA – REMEK, hangátvetés. KERÁMIÁból REMEK dísztárgyak készülnek. KeRáMia – ReMeK hangváz: K-R-M – R-M-K.

 

KERÁMIA – MÉRŐK, teljes átfordítás. Régen KERÁMIA edényeket használtak a MÉRŐedényként- KeRáMia – MéRőK hangváz: K-R-M – M-R-K.

 

KERÁMIA – RAKOM, gyökátvetés. KERÁMIÁt szépen sorba RAKOM, mivel úgy mutat. KeRáMia – RaKoM hangváz: K-R-M – R-K-M.

 

KÉRDÉS – ÉRDEKES. Vannak ÉRDEKES KÉRDÉSek, amelyek segítik a teljes megértést. KéRDéS – éRDeKeS hangváz: K-R-D-S – R-D-K-S.

 

KÉRDÉS – SODRÓK, teljes átfordítás. Társalgásban a KÉRDÉSek SODRÓ hatásúak, elmemozgatók. KéRDéS – SoDRóK hangváz: K-R-D-S – S-D-R-K.

 

KÉRDÉS – ÉRDESEK, gyökátvetés. A KÉRDÉSek lehetnek nagyon ÉRDESEK, kellemetlenek. KéRDéS – éRDeSeK hangváz: K-R-D-S – R-D-S-K.

 

KERESZT – REKESZT, gyökátvetés. Az első KERESZT a kenyeret négy részre REKESZTette el. KeReSZT – ReKeSZT hangváz: K-R-SZ-T – R-K-SZ-T.

 

KERESZT – SZERKESZT. gyökfordítás. A KERESZT egy SZERKESZTett síkmértani test. KeReSZT – SZeRKeSZT hangváz: K-R-SZ-T – SZ-R-K-SZ-T.

 

KEREVET KEVERED. t > d. A KEREVETen KEREVEDtek a férfi-nő. KeReVeT – MeReVeD – KeVeReD hangváz: K-R-V-T – M-R-V-D – K-V-R-D.

 

KEREVET – VEREKED, gyökátforgatás. A KEREVETen vívnak, ívnak „VEREKEDnek” meg a párok a szerelmi harcaikban. KeReVeT – VeReKeD hangváz: K-R-V-T – V-R-K-D.

 

KERINGŐ – RINGÓK, hangátvetés. A KERINGő testek RINGÓK. KeRiNGő – RiNGóK hangváz: K-R-N-G – R-N-G-K.

 

KERENGŐK – RENGENEK, hangátvetés. A KERENGŐ testek RENGENEK. KeReNGőK – ReNGeNeK hangváz: K-R-N-G-K – R-N-G-N-K.

 

KESERŰ – ÜRESEK, teljes ford. A megKESEREdett, KESERŰ lelkű emberek érzelmileg ÜRESEKké válnak. KeSeRű – üReSeK hangváz: K-S-R – R-S-K.

 

KESERŰ – SÖRÖK, hangátvetés. A SÖRÖK is KESERŰek. KeSeRű – SöRöK hangváz: K-S-R – S-R-K.

 

KESZON – SZŰKEN, gyökátfordítás. A KESZONban SZÜKEN férnek. KeSZoN – SZüKeN hangváz: K-SZ-N – SZ-K-N.

 

KÉTES – SUTÁK, teljes átfordítás.. KÉTES ESETEKnél SUTÁK az esélyek. KéTeS – eSeTeK – SuTáK hangváz: K-T-S – S-T-K – S-T-K.

 

KETREC – RECKET c > sz, gyökátforg. A fogoly RESZKET a KETRECben, mert nem tudja, mi vár rá. KeTReCReSZKeT hangváz: K-T-R-C – R-SZ-K-T.

 

KEVEREDÉS – VEREKEDÉS, gyökösszeforgatás. A KEVEREDÉS, KAVARODÁS VEREKEDÉSsé fajul, majd elinalás, VAKARODÁS követi.   KeVeReDéS – VeReKeDéS – KaVaRoDáS – VaKaRoDáS hangváz: K-V-R-D-S – V-R-K-D-SK-V-R-D-S – V-K-R-D-S.

 

KEZDŐ KÜZDŐ. A KEZDŐ megKÜZD a sikerért. KeZD – KüZD hangváz: K-Z-D – K-Z-D.

 

KEZDŐ – KÉZDI. Valaha, az őshonfoglalás idején, a székelyek egy törzse volt a KEZDŐ honalapító KÜZDŐ a mai KÉZDI térségben. KeZDő – KüZDő – KéZDi hangváz: K-Z-D – K-Z-D – K-Z-D.

 

KILGYÓ – GYILOK, gyökátforg. Az ősi neve: KILGYÓ. A KILGYÓ – GYILOK szerint halált okozó. KiLGYó – GYiLoK hangváz: K-L-GY – GY-L-K.

 

KOCSÁNY – CSÖKÉNY, gyökátforg. A KOCSÁNY valaminek kinövő KICSINYE. KoCSáNY – KiCSiNY – CSöKéNY hangváz: K-CS-NY – K-CS-NY – CS-K-NY.

 

KOCSMAMACSOK gyökátfordítás. Ez a környezetről is képet ad. KoCSMa – MoCSoK hangváz: K-CS-M.– M-CS-K.

 

KOCSMA – MAKACS, gyökátvetés. A KOCSMÁt járó részeges jellemzője, MAKACS, székelyül MAKUCS, KUCSMÁját szemére húzza. KoCSMa – MaKaCS – MaKuCS – KuCSMa hangváz: K-CS-M – M-K-CS – M-K-CS – K-CS-M.

 

KOCSONYA – ANYACSÓK, teljes átford. A KOCSONYA finom és tapadós, mint az ANYA CSÓKja. KoCSoNYa – aNYaCSóK hangváz: K-CS-NY – NY-CS-K.

 

KOCSONYA – CSÖKÖNYE, gyökátforg. A KOCSONYA alap CSÖKÖNYösen ragadós csontenyv. KoCSoNYa – CSöKöNYe hangváz: K-CS-NY – CS-K-NY.

 

KOKOJZA – AJZOKOK teljes átford. Valaha KÉKAJZÓ – AJZÓKÉK is lehetett, a gyümölcs AJZÓ hatása, valamint erős, tartós KÉK színű festékanyaga miatt. KoKoJZaaJZóKéK hangváz: K-K-J-Z – J-Z-K-K.

 

KOLBÁSZ – SZÁLAKBA, hang-, gyökösszeforgatás. A KOLBÁSZt SZÁLAKBA mérték, mérik. KoLBáSZ – SZáLaKBa hangváz: K-L-B-SZ – SZ-L-K-B.

 

KOLDUS – DUSKÁL, gyökátforgatás. Ellentétes értelem: KOLDUS és a DUSKÁLó DÚSak. KoLDuS – DúSKáL hangváz: K-L-D-S – D-S-K-L.

 

KOMAMÓKA, gyökátfordítás. A KOMA a laKOMA MÓKÁs mulattatója. KoMa – laKoMa – MóKa hangváz: K-M – l-K-M – M-K.

 

KOMLÓ – OMLÓK, hangátforgatás. A KOMLÓindák OMLÓK. KoMLó – oMLóK hangváz: K-M-L – M-L-K.

 

KOMLÓ – LOMOK, teljes átfordítás. A KOMLÓ indáinak elszáradásakor már csak LOMOK maradnak. KoMLó – LoMoK hangváz: K-M-L – L-M-K.

 

KOMÓD – DÓMOK, teljes átfordítás. A KOMÓD a MÓDos DÓMOK, bútora. KoMóD – DóMoK – MóDoK hangváz K-M-D – D-M-KM-D-K.

 

KOMOR – ROMOK, teljes átfordítás.  A háborúk után, a visszatérőket KOMOR ROMOK fogadták. KoMoR – RoMoK hangváz: K-M-R – R-M-K.

 

KOMP – PONK(m > n), hangátforgatás. A KOMP a vízből kiemelkedő PONK. KoMP – PoNK hangváz: K-M-P – P-N-K.

 

KOMP – KAMPÓ. A KOMPot KAMPÓra kötve vontatják. KoMP – KaMPó hangváz: K-M-P – K-M-P.

 

KONDORRONDÁK, hangátforgatás. A KONDOR tápláléka UNDOK hulla, ezért RONDÁKKoNDoR – RoNDáK. hangváz: K-N-D-R – R-N-D-K.

 

KONYHA – HAKONY, gyökátvetés. A KONYHA a HAKONY éTEK készítő hely. KoNYHa – HaTéKoNY – hangváz: K-NY-H – H-T-K-NY.

 

KONYHA – HÁNYIK, teljes átfordítás. Ha a KONYHA nem tiszta, akkor a szemlélő HÁNYIK. KoNYHa – HáNYiK hangváz: K-NY-H – H-NY-K.

 

KONYHA – HUNYIK, teljes átfordítás. A fáradt ember néha elszunnyad, HUNYIK a KONYHAasztalnál. KoNYHa – HuNYiK hangváz: K-NY-H – H-NY-K.

 

KONYHAKIHUNY, hangátvetés. Ételfőzés után, nyáron a KONYHÁn KIHUNY a tűz. KoNYHa – KiHuNY hangváz: K-NY-H – K-H-NY.

 

KÓPERTA – BETAKAR, gyökátforg. A KÓVERTA, KÓBERTA, BORÍTÉK BETAKARja a levelet. KóPeRTa – BeTaKaR hangváz: K-B-R-T – B-T-K-R.

 

KOPONYAPONYIK, gyökátvetés. A konok KOPONYA is érik, puhul, mint a PÓNYIKalma.  KoPoNYa – PóNYiK hangváz: K-P-NY – P-NY-K.

 

KORBÁCS – CSORBÁK, hangátvetés. A KORBÁCS csapás, mély CSORBÁKat hagy a bőrön. KoRBáCSCSoRBáK hangváz: K-R-B-CS – CS-R-B-K.

 

KORDÉ – ÉRDEK, hangátvetés.  A KORDÉs megélhetési kényszerből, ÉRDEKből KORDÉzott. KoRDé – éRDeK hangváz: K-R-D – R-D-K.

 

KORONA – ROKONA, gyökátvetés.  A KORONA apáról fiúra szállt, vagy ROKONA örökölte. KoRoNa – RoKoNa hangváz: K-R-N – R-K-N.

 

KORONA – NOROK, teljes átfordítás. A KORONÁhoz a legközelebbi ROKONnak volt NOROKja. KoRoNa – NoRoK hangváz: K-R-N – N-R-K.

 

KORPAAPROK, teljes átfordítás. A KORPA szemcséi APRÓK. KoRPa – aPRóK hangváz: K-R-P – P-R-K.

 

KORPA – PORKA, hangátforgatás.  A KORPA olyan, mint az apró PORKA szemcse. KoRPa – PoRKa hangváz: K-R-P – P-R-K.

 

KÓSTÁL – TAKSÁL, hangátforgatás. A KÓSTÁLt, TAKSÁLt árut a vevő megvette.  KóSTáL – TaKSáL hangváz: K-S-T-LT-K-S-L.

 

KOSZORÚ – ÚROSZOK, teljes átfordítás. Úgy tűnik, kezdetben a KOSZORÚ készítése ÚRISZOKás volt. KoSZoRú – úRiSZoK hangváz: K-SZ-R – R-SZ-K.

 

KOVÁCS – CSÁVÓK, teljes átfordítás. A KOVÁCSok kemény vasgyúró CSÁVÓK voltak. KoVáCS – CSáVóK hangváz: K-V-CS – CS-V-K.

 

KOVÁSZVASZOK, gyökátforgatás. A KOVÁSZ erjesztő VASZOK tésztába süllyesztve. KoVáSZVaSZoK hangváz: K-V-SZ – V-SZ-K.

 

KÖCSÖG – GÖCSÖK, teljes átfordítás. A KÖCSÖGöt az ágasfára, a GÖCSÖKre akasztják. KöCSöG – GöCSöK hangváz: K-CS-G – G-CS-K.

 

KÖLCSÖN – CSONKOL, gyökátforg. Az uzsoraKÖLCSÖN CSONKOLja a KÖLCSÖNt felvevőt. KöLCSöN – CSoNKoL hangváz: K-L-CS-N – CS-N-K-L.

 

KÖLDÖK – KÜLDIK. Az anyukák a magzatnak a KÖLDÖKön KÜLDIK a táplálékot. KöLDöK – KüLDiK hangváz: K-L-D-K – K-L-D-K.

 

KÖLDÖK – KÜLDŐK. A folytonosan KÜLDŐK olyanok, mint a KÖLDÖKzsinór. KöLDöK – KüLDŐK hangváz: K-L-D-K – K-L-D-K.

 

KÖLTŐ – KIÖTLŐ, hangátvetés. A KÖLTŐ rímeket KIÖTLŐ. KöLTő – KiöTLő hangváz: K-L-T – K-T-L.

 

KÖLTŐ – KOTOL, hangátvetés. A KÖLTŐ kiKOTOLja, a pojézist. KöLTő – KoToL hangváz: K-L-T – K-T-L.

 

KÖLTŐ – TÖKÖL gyökátvetés. Nem erkölcstelen, csak párhuzam. A KÖLTŐ TÖKÖL, s születik a pojézis. KöLTŐ – TöKöL hangváz: K-L-T – T-K-L.

 

KÖLTŐ – KIÖTÖL, hangösszeforgatás. A KÖLTŐ KIÖTÖL egy verset. KöLTő – KiöTöL – KiöTLő hangváz: K-L-T – K-T-L – K-T-L.

 

KÖLTŐ – ÖTLÖK, teljes átfordítás. KÖLTŐként ÖTLÖK egy verset. KöLTő – öTLöK hangváz: K-L-T – T-L-K.

 

KÖLTŐ – KELTŐ. A KÖLTŐ fontos dolgokra a nép figyelmét felKELTŐ. KöLTő KeLTő hangváz: K-L-T – K-L-T.

 

KÖLTŐ – KIÁLTÓ. A KÖLTŐ szava olyan, mint a KIÁLTÓ szó, akárha a pusztába is. KöLTő – KiáLTó hangváz: K-L-T – K-L-T.

 

KÖLYÖK – KÖLÖK – LÖKÖK, hangátvetés. Ha köll KÖLÖK. akkor LÖKÖK. KöLöK – LöKöK hangváz: K-L-K – L-K-K.

 

KÖJÖK – KUJAK. Egy mondás: Te KÖJÖK, akkora vagy, mint a KUJAKom, azaz ÖKÖLnyi. KöJöK – KuJaK hangváz: K-J-K – K-J-K.

 

KÖMÉNY – KEMÉNY. A KÖMÉNYnek KEMÉNY a hatása a szervezetre, KEMÉNY. KöMéNY – KeMéNY hangváz: K-M-NY – K-M-NY.

 

KÖMÉNY – MENYKŐ, gyökátvetés. A KÖMÉNY kemény hatást, mint a MENYKŐ a zivatarban. KöMéNY – MeNYKő hangváz: K-M-NY – M-NY-K.

 

KÖNYV – VÉKONY, hangátvetés. Nem minden KÖNYV vastag, vannak VÉKONY KÖNYVek is. KöNYV – VéKoNY hangváz: K-NY-V – V-K-NY.

 

KÜNYÜ – KÖNNYŰ. Aki sok KÜNYÜt olvas, annak KÖNNYŰ, mert sok tapasztalat van ott leírva. KüNYü – KöNNYű hangváz: K-NY – K-NY.

 

KÖNYV – NYÜVÖK, hangösszeforgatás. Ha több KÖNYVet olvasok, NYŰVÖK, többet tudok. KöNYV – NYűVöK hangváz: K-NY-V – NY-V-K.

 

KÖPÖNYEG – GENYÓPÖK, teljes átfordítás  A KÖPÖNYEG régen rangot jelentett. Viselője mindenkit megvető volt hajdan. KöPöNYeG – GeNYóPöKő hangváz: K-P-NY-G – G-NY-P-K.

 

KÖPÖNYEG – NAGYKÉPŰ, gyökátv. A KÖPÖNYEGes NAGYKÉPŰen, fellengős PÖKhendi. KöPöNYeG – NaGYKéPű hangváz: K-P-NY-G – N-GY-K-P.

 

KÖRÖM – REMEK, hangátv. A szép KÖRÖM REMEK védője és dísze a női ujjbegynek. KöRöM – ReMeK hangváz: K-R-MR-M-K.

 

KUNYHÓ – HUNYOK, teljes átfordítás. A KUNYHÓban HUNYOK, alszom. KuNYHóHuNYoK hangváz: K-NY-H – H-NY-K.

 

KUNYHÓ – HÁNYOK, teljes átfordítás. Férfi: hamar összedobok, összeHÁNYOK egy KUNYHÓt. KuNYHó – HáNYoK hangváz: K-NY-H – H-NY-K.

 

KUNYHÓ – KONYHA. Kezdetben, KUNYHÓ és KONYHA azonos. KUNYHÓ egy nagy KONYHA volt.  KuNYHó – KoNYHa hangváz: K-NY-H – K-NY-H.

 

KUPLERÁJ – JÁR EL PUK, teljes átfordítás. A lePUKkant férfiak JÁRnak EL e találkahelyre. KuPLeRáJ – JáR eL PuK hangváz: K-P-L-R-J – J-R-L-P-K.

 

KUPLERÁJ – BUK LE RÁJA, gyökfordítás, hangváltás: KUP p > b – BUK . A KUPLERÁJban BUKnak a férfiak a nőkre. Mintha mondaná: BUKJ LE RÁJAKuPLeRáJ – BuK Le RáJa hangváz: K-P-L-R-J – B-K-L-R-J.

 

KURVA – VAKAR, gyökátfordítás. KURVA beleKAVAR mások életébe. Majd utólag VAKARhatja fejét, meg egyebét a következmények miatt. KuRVa – KaVaR – VaKaR hangváz: K-R-V – K-V-R – V-K-R.

 

KURVA – ÁRVÁK, a KURVA gyerekei ÁRVÁK, hiszen apjuk nem ismert. KuRVa – áRVáK hangváz: K-R-V – R-V-K

 

KUTÁCS – CSATÁK, teljes átfordítás. KUTÁCCSal, vasrúddal hajdan CSATÁKba is mentek.  KuTáCS – CSaTáK hangváz: K-T-CS – CS-T-K.

 

KÜSZÖB – ESZKÁB, hangátvetés. A KÜSZÖBöt fából ESZKÁBálták. KüSZöB – eSZKáBa hangváz: K-SZ-B – SZ-K-B.

 

KÜSZÖB – BÖSZÜK, teljes átfordítás. A KÜSZÖBön kívül , belük SZÜK a tér. KÜSZÖB – BŐ SZŰK hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K.

 

KÜSZÖB – BÖSZEK, teljes átfordítás. A KÜSZÖBöt illetéktelenül átlépőre BŐSZEK a háziak. KüSZöB – BőSZeK hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K.

 

KÜSZÖB – BÜSZKE, gyökátvetés. A ház ura, úrnője, BÜSZKE, ha vendég lépi át a KÜSZÖBöt. KüSZöB – BüSZKe hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K.

 

 

 

K

 

KaLáNY – NYaLéK – NYeLéK hangváz: K-L-NY – NY-L-K – NY-L-K.

KaLáNY – LáNYKa hangváz: K-L-NY – L-NY-K.

KaLáNY – NYaLáNK hangváz: K-L-NY – NY-L-N-K.

KaLáNY – NYáLaK hangváz: K-L-NY – NY-L-K.

KaLaND – LaNDoK hangváz: K-L-N-D – L-N-D-K.

KaLaND – iNDuLoK hangváz: K-L-N-D – N-D-L-K.

KaLaND – áLLaNDóK hangváz: K-L-N-D – L-N-D-K.

KaLaND KaLLóDNi hangváz: K-L-N-D – K-L-D-N.

KaLaND – LeNDüLöK hangváz: K-L-N-D – L-N-D-L-K.

KaLaND – KeLeNDő hangváz: K-L-N-D – K-L-N-D.

KaLaP – LaPKA hangváz: K-L-P – L-P-K.

KaLaP – LeKaP hangváz: K-L-P – L-K-P.

KaLaPáCS – CSáPoLoK hangváz: K-L-P-CS – CS-P-L-K.

KaLaPáCS – LaPoCSKa – KoPáCSoL hangváz: K-L-P-CS – L-P-CS-K – K-P-CS-L.

KaLaPáCS – KoPáCSoL hangváz: K-L-P-CS – K-P-CS-L.

KaLaPáCS – LeCSaPoK hangváz: K-L-P-CS – L-CS-P-K.

KaLaPáCS – CSéPeLeK hangváz: L-P-CS – CS-P-L-K .

KaLáSZ – LaKáSZ hangváz: K-L-SZ – L-K-SZ.

KaLáSZ – SZáLaK hangváz: K-L-SZ – SZ-L-K.

KaLáSZ – SZáLKa hangváz: K-L-SZ – SZ-L-K.

KaLáSZ – SZaKáLL hangváz: K-L-SZ – SZ-K-LL

KaLáSZ – KaSZáL hangváz: K-L-SZ – K-SZ-L.

KaLáSZ – KaSZaL hangváz: K-L-SZ – K-SZ-L.

KaSZaL– KáSZáL hangváz: K-SZ-L – K-SZ-L.

KaSZaL – KuSZáL – SZáLaK hangváz: K-SZ-L – K-SZ-L – SZ-L-K.

KaSZaL– KóSZáL hangváz: K-SZ-L – K-SZ-L.

KaZaL – LaZáK hangváz: K-Z-L – L-Z-K.

KaSZaJ – SZaKaJ hangváz: K-SZ-J – SZ-K-J

KaSZaJ – SZáKoJ hangváz: K-SZ-J – SZ-K-J.

KaLMáR – MaRKoL hangváz: K-L-M-R – M-R-K-L.

KaLMáR – KöRMöL – KaRMoL hangváz: K-L-M-R – K-R-M-L – K-R-M-L.

KaLMáR – MeRKeL hangváz: K-L-M-R – M-R-K-L.

KaLuCSNi – LuCSoKoN hangváz: K-L-CS-N – L-CS-K-N.

KaLoCSNi – CSoLNaK hangváz: K-L-CS-N – CS-L-N-K.

KaLoDa – DaLoK  hangváz: K-L-D – D-L-K.

KaLPaG – TaLPiG hangváz: K-L-P-G – T-L-P-G.

KáLYHa – KeLYHe hangváz: K-LY-H – K-LY-H.

KáLYHa – KőHeLY hangváz: K-LY-H – K-H-LY.

KáLYHa – KaHoLY hangváz: K-LY-H – K-H-LY.

KaMuLéNY – MuLéKoNY hangváz: K-M-L-NY – M-L-K-NY.

KaMRa – aRoMáK hangváz: K-M-R – R-M-K.

KaMRa – MéReK – MaRéK hangváz: K-M-R – M-R-K – M-R-K.

KaMRa – aKaRoM hangváz: K-M-R – K-R-M.

KaMRa – KoMoR hangváz: K-M-R – K-M-R.  

KaMRa – KéReM hangváz: K-M-R – K-R-M.

KaMRa – RaKoM hangváz: K-M-R – R-K-M.

KaMRa – MaRoK hangváz: K-M-R – M-R-K.

KaMRa – RoMoK hangváz: K-M-R – R-M-K.

KáMZSa – ZSáKoM hangváz: K-M-ZS – ZS-K-M.

KaNYáL – LáNYoK hangváz: K-NY-L – L-NY-K.

KaNYáL – KiNYaL hangváz: K-NY-L – K-NY-L.

KaNáL – KíNáL hangváz: K-N-L – K-N-L.

KaNaPé – aPáNaK hangváz: K-N-P – P-N-K.

KaNaPé – PiNáKé hangváz: K-N-P – P-N-K

KaNaPé – NaPoKé hangváz: K-N-P – N-P-K.

KaNCa – CiNKa hangváz: K-N-C – C-N-K.

KaNCa – KuNC hangváz: K-N-C – K-N-C.

KaNCa – KaNóC hangváz: K-N-C – K-N-C.

KaNCáK – CuNáK hangváz: K-N-C-K – C-N-K.

KaNCSó – CSiKaN hangváz: K-N-CS – CS-K-N.

KaNCSó – aGaNCS hangváz: K-N-CS – G-N-CS.

KaNCSó – KoCSáNY hangváz: K-N-CS – K-CS-NY.

KaNCSó – NYaKaS hangváz: K-N-CS – NY-K-S.

KaNCSó – CSaNaK hangváz: K-N-CS – CS-N-K.

KaNCSó – CSóNaK hangváz: K-N-CS – CS-N-K.

KaNDaLLó – KaNDiKáL hangváz: K-N-D-L-L – K-N-D-K-L.

KaNDeLáBeR – KaNDe LáBRa hangváz: K-N-D-L-B-R – K-N-D-L-B-R.

KaNDeL – LaNKaD hangváz: K-N-D-L – L-N-K-D.

KaNKaLiN – NYiLaKNaK hangváz: K-N-K-L-N – NY-L-K-N-K.

KaNKaLiN – NYuLaKNaK hangváz: K-N-K-L-N – NY-L-K-N-K.

KaNNáK – NáKNaK hangváz: K-N-N-K – N-K-N-K

KaNóC – CeNK hangváz: K-N-C – C-N-K.

KaNTáR – ToRKáN hangváz: K-N-T-R – T-R-K-N.

KANTÁR. KaNTáR – KeNTauR hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R.

KaNTáR – RáNTáK hangváz: K-N-T-R – R-N-T-K.

KaNTáR – NeKTáR hangváz: K-N-T-R – N-K-T-R.

KáNToR – KoNTáR hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R.

KáNToR – ToRKáN hangváz: K-N-T-R – T-R-K-N.

KaPCa – CePőK hangváz: K-P-C – C-P-K.

KaPCa – PaCáK hangváz: K-P-C – P-C-K.

KaPiTál – LaPíTóK hangváz: K-P-T-L – L-P-T-K.

KaPiTuLáL – LePaKTáL hangváz: K-P-T-L-L – L-P-K-T-L.

KaPiTuLáL KaPuTóL áLL hangváz: K-P-T-L-L – K-P-T-L-L.

KaPoR – aPRóK hangváz: K-P-R – P-R-K.

KáPoSZTa – KáP oSZTó hangváz: K-P-SZ-T – K-P-SZ-T.

KáPoSZTa – KoPaSZTá hangváz: K-P-SZ-T – K-P-SZ-T.

KaPTáNY – PaTKáNY hangváz: K-P-T-NY – P-T-K-NY.

KaPTáR – PoRToK hangváz: K-P-T-R – P-R-T-K.

KaPTáR – PoRTéKa hangváz: K-P-T-R – P-R-T-K.

KaPTáR – RöPTüK hangváz: K-P-T-R – R-P-T-K.

KaPTáR – TöRPéK hangváz: K-P-T-R – T-R-P-K.

KaPTáR – TéRKéP hangváz: K-P-T-R – T-R-K-P.

KaPTáR – PöRGeT hangváz: K-P-T-R – P-R-G-T.

KaR – aKaR – RaK hangváz: K-R – K-R – R-K.

KáR – RáK hangváz: K-R – R-K.

KaRáCSoNY – KeReCSeNY hangváz: K-R-CS-NY – K-R-CS-NY.

KaRáCSoNY – CSoNYKáRa – KiCSiNYRe hangváz: K-R-CS-NY – CS-NY-K-R – K-CS-NY-R.

KaRáCSoNY – KoCSoNYáRA hangváz: K-R-CS-NY – K-CS-NY-R.

KaRaKáN – KeReKeN hangváz: K-R-K-N – K-R-K-N.

KaRaKTeR – KőRaKTáR hangváz: K-R-K-T-R – K-R-K-T-R.

KaRaKTeR – ReKToRoK hangváz: K-R-K-T-R – R-K-T-R-K.

KaRaLáBé – KaRóLáBú hangváz: K-R-L-B – K-R-L-B

KaRaMBoL – RoMBoLoK hangváz: K-R-M-B-L – R-M-B-L-K.

KaRaMBoL LoMBa RaK hangváz: K-R-M-B-L – L-M-B-R-K.

KaRaMeLL – LeMaRoK hangváz: K-R-M-LL – L-M-R-K.

KaRaNTéN – NeTáN KóR hangváz: K-R-N-T-N – N-T-N-K-R.

KaRaVáND – VáNDoRoK hangváz: K-R-V-N-D – V-N-D-R-K.

KaRiKaTúRa – RúTa KiRaK hangváz: K-R-K-T-R – R-T-K-R-K.

KaRiKaTúRa – KiRaKaTiRa hangváz: K-R-K-T-R – K-R-K-T-R.

KáRPiT – TiPRóK hangváz: K-R-P-T – T-P-R-K.

KaRuSSZeL – SZéLKaRú hangváz: K-R-SSZ-L – SZ-L-K-R.

KaSZáRNYa – SZáRNYaK – SZáRNYéK hangváz: K-SZ-R-NY – SZ-R-NY-K – SZ-R-NY-K.

KaSZáRNYA – KéNYSZeR hangváz: K-SZ-R-NY – K-NY-SZ-R.

KaSZNáR – HaSZNáRa hangváz: K-SZ-N-R – H-SZ-N-R.

KaSZNYáR – NYáR SZaKa hangváz: K-SZ-NY-R – NY-R-SZ-K.

KáSZu – SZuKa hangváz: K-SZ – SZ-K.

KaTaLiZáL – LáZíTaLaK hangváz: K-T-L-Z-L – L-Z-T-L-K.

KaTLaN – KőTLeN hangváz: K-T-L-N – K-T-L-N

KaToNa – NóTáK hangváz: K-T-N – N-T-K.

KaToNa – KaTTaNó hangváz: K-T-N – K-T-N.

KeDV – ViDéK hangváz: K-D-V – V-D-K.

KeDV – VáDaK hangváz: K-D-V – V-D-K.

KeFéLéS – LeFeKüéS hangváz: K-F-L-S – L-F-KS.

KéJ – éJeK hangváz: K-J – J-K.

KeLLeM – MeLLeK hangváz: K-L-L-M – M-L-L-K.

KeLMe – MeLeG – KeLLeM hangváz: K-L-M – M-L-G – K-LL-M.

KeMéNY – MoKáNY hangváz: K-M-NY – M-K-NY.

KeMéNY – MoKáNY – MoNYóK hangváz: K-M-NY – M-K-NY – M-NY-K.

KeMéNY – MoNYoK – MeNYeK hangváz: K-M-NY – M-NY-K – M-NY-K.

KeNDe – DéKáN hangváz: K-N-D – D-K-N.

KeNDeR – ReDNeK hangváz: K-N-D-RR-D-N-K.

KaNGuR – RúGNaK – uGoRNaK hangváz: K-N-G-R – R-G-N-K – G-R-N-K.

KeNGYeL – KeNYGYeL – GYaL KéNYe hangváz: K-N-GY-L – K-NY-GY-L – GY-L-K-NY.

KeNTeR – RéTNeK – TéRNeK hangváz: K-N-T-R – R-T-N-K – T-R-N-K.

KeNYéR – NYeReK hangváz: K-NY-R – NY-R-K.

KeNYéR – KiNYeR hangváz: K-NY-R K-NY-R.

KeNYeReT – KaNYaRíT hangváz: K-NY-R-T – K-NY-R-T.

KeRáMia – MaRéK hangváz: K-R-M – M-R-K.

KeRáMia – KöRöM hangváz: K-R-M – K-R-M.

KeRáMia – ReMeK hangváz: K-R-M – R-M-K.

KeRáMia – MéRőK hangváz: K-R-M – M-R-K.

KeRáMia – RaKoM hangváz: K-R-M – R-K-M.

KéRDéS – éRDeKeS hangváz: K-R-D-S – R-D-K-S.

KéRDéS – SoDRóK hangváz: K-R-D-S – S-D-R-K.

KéRDéS – éRDeSeK hangváz: K-R-D-S – R-D-S-K.

KeReSZT – ReKeSZT hangváz: K-R-SZ-T – R-K-SZ-T.

KeReSZT – SZeRKeSZT hangváz: K-R-SZ-T – SZ-R-K-SZ-T.

KeReVeT – MeReVeD – KeVeReD hangváz: K-R-V-T – M-R-V-D – K-V-R-D.

KeReVeT – VeReKeD hangváz: K-R-V-T – V-R-K-D.

KeRiNGő – RiNGóK hangváz: K-R-N-G – R-N-G-K.

KeReNGőK – ReNGeNeK hangváz: K-R-N-G-K – R-N-G-N-K.

KeSeRű – üReSeK hangváz: K-S-R – R-S-K.

KeSeRű – SöRöK hangváz: K-S-R – S-R-K.

KeSZoN – SZüKeN hangváz: K-SZ-N – SZ-K-N.

KéTeS – eSeTeK – SuTáK hangváz: K-T-S – S-T-K – S-T-K.

KeTReCReSZKeT hangváz: K-T-R-C – R-SZ-K-T.

KeVeReDéS – VeReKeDéS – KaVaRoDáS – VaKaRoDáS hangváz: K-V-R-D-S – V-R-K-D-SK-V-R-D-S – V-K-R-D-S.

KeZD – KüZD hangváz: K-Z-D – K-Z-D.

KeZDő – KüZDő – KéZDi hangváz: K-Z-D – K-Z-D – K-Z-D.

KiLGYó – GYiLoK hangváz: K-L-GY – GY-L-K.

KoCSáNY – KiCSiNY – CSöKéNY hangváz: K-CS-NY – K-CS-NY – CS-K-NY.

KoCSMa – MoCSoK hangváz: K-CS-M.– M-CS-K.

KoCSMa – MaKaCS – MaKuCS – KuCSMa hangváz: K-CS-M – M-K-CS – M-K-CS – K-CS-M.

KoCSoNYa – aNYaCSóK hangváz: K-CS-NY – NY-CS-K.

KoCSoNYa – CSöKöNYe hangváz: K-CS-NY – CS-K-NY.

KoKoJZaaJZóKéK hangváz: K-K-J-Z – J-Z-K-K.

KoLBáSZ – SZáLaKBa hangváz: K-L-B-SZ – SZ-L-K-B.

KoLDuS – DúSKáL hangváz: K-L-D-S – D-S-K-L.

KoMa – laKoMa – MóKa hangváz: K-M – l-K-M – M-K.

KoMLó – oMLóK hangváz: K-M-L – M-L-K.

KoMLó – LoMoK hangváz: K-M-L – L-M-K.

KoMóD – DóMoK – MóDoK hangváz K-M-D – D-M-KM-D-K.

KoMoR – RoMoK hangváz: K-M-R – R-M-K.

KoMP – PoNK hangváz: K-M-P – P-N-K.

KoMP – KaMPó hangváz: K-M-P – K-M-P.

KoNDoR – RoNDáK. hangváz: K-N-D-R – R-N-D-K.

KoNYHa – HaTéKoNY – hangváz: K-NY-H – H-T-K-NY.

KoNYHa – HáNYiK hangváz: K-NY-H – H-NY-K.

KoNYHa – HuNYiK hangváz: K-NY-H – H-NY-K.

KoNYHa – KiHuNY hangváz: K-NY-H – K-H-NY.

KóPeRTa – BeTaKaR hangváz: K-B-R-T – B-T-K-R.

KoPoNYa – PóNYiK hangváz: K-P-NY – P-NY-K.

KoRBáCSCSoRBáK hangváz: K-R-B-CS – CS-R-B-K.

KoRDé – éRDeK hangváz: K-R-D – R-D-K.

KoRoNa – RoKoNa hangváz: K-R-N – R-K-N.

KoRoNa – NoRoK hangváz: K-R-N – N-R-K.

KoRPa – aPRóK hangváz: K-R-P – P-R-K.

KoRPa – PoRKa hangváz: K-R-P – P-R-K.

KóSTáL – TaKSáL hangváz: K-S-T-LT-K-S-L.

KoSZoRú – úRiSZoK hangváz: K-SZ-R – R-SZ-K.

KoVáCS – CSáVóK hangváz: K-V-CS – CS-V-K.

KoVáSZVaSZoK hangváz: K-V-SZ – V-SZ-K.

KöCSöG – GöCSöK hangváz: K-CS-G – G-CS-K.

KöLCSöN – CSoNKoL hangváz: K-L-CS-N – CS-N-K-L.

KöLDöK – KüLDiK hangváz: K-L-D-K – K-L-D-K.

KöLDöK – KüLDŐK hangváz: K-L-D-K – K-L-D-K.

KöLTő – KiöTLő hangváz: K-L-T – K-T-L.

KöLTő – KoToL hangváz: K-L-T – K-T-L.

KöLTŐ – TöKöL hangváz: K-L-T – T-K-L.

KöLTő – KiöTöL – KiöTLő hangváz: K-L-T – K-T-L – K-T-L.

KöLTő – öTLöK hangváz: K-L-T – T-L-K.

KELTŐ. KöLTő KeLTő hangváz: K-L-T – K-L-T.

KöLTő – KiáLTó hangváz: K-L-T – K-L-T.

KöLöK – LöKöK hangváz: K-L-K – L-K-K.

KöJöK – KuJaK hangváz: K-J-K – K-J-K.

KöMéNY – KeMéNY hangváz: K-M-NY – K-M-NY.

KöMéNY – MeNYKő hangváz: K-M-NY – M-NY-K.

KöNYV – VéKoNY hangváz: K-NY-V – V-K-NY.

KüNYü – KöNNYű hangváz: K-NY – K-NY.

KöNYV – NYűVöK hangváz: K-NY-V – NY-V-K.

KöPöNYeG – GeNYóPöKő hangváz: K-P-NY-G – G-NY-P-K.

KöPöNYeG – NaGYKéPű hangváz: K-P-NY-G – N-GY-K-P.

KöRöM – ReMeK hangváz: K-R-MR-M-K.

KuNYHóHuNYoK hangváz: K-NY-H – H-NY-K.

KuNYHó – HáNYoK hangváz: K-NY-H – H-NY-K.

KuNYHó – KoNYHa hangváz: K-NY-H – K-NY-H.

KuPLeRáJ – JáR eL PuK hangváz: K-P-L-R-J – J-R-L-P-K.

KuPLeRáJ – BuK Le RáJa hangváz: K-P-L-R-J – B-K-L-R-J.

KuRVa – KaVaR – VaKaR hangváz: K-R-V – K-V-R – V-K-R.

KuRVa – áRVáK hangváz: K-R-V – R-V-K

KuTáCS – CSaTáK hangváz: K-T-CS – CS-T-K.

KüSZöB – eSZKáBa hangváz: K-SZ-B – SZ-K-B.

KüSZöB – Bő SZűK hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K.

KüSZöB – BőSZeK hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K.

KüSZöB – BüSZKe hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K.