Teljes, 180 fokos átfordítás és további átforgathatóság

Nincs olyan anyaszült nyelvész, aki eredményesen megcáfolhatná észszerű érvekkel ezt az élő, létező nyelvi jelenséget.

Senki!

Érdekes, és vitathatatlan jelenség.

A teljes, 180 fokos átfordításoknál, és a további hangátforgatásoknál létrejövő szó, magyarázatot ad önmagáról.

MAGYARÁZ – ZÁRAGYAM. A hangvázon látszik a fordított irány.

Ha értelmesen megMAGYARÁZnak egy dolgot, azt ZÁRom AGYAMba.

MaGYaRáZ – ZáR aGYaM hangváz: M-GY-R-Z – Z-R-GY-M

Ám van, amikor a MAGYARÁZat rossz, RAMAGY csak RAMAGYOZ, oktalanul GYOMROZ vele, ekkor beZÁRom az AGYAM.

MaGYaRáZ – RaMaGYoZ – GYoMRoZ hangváz: M-GY-R-Z – R-M-GY-Z – GY-M-R-Z

 

Az IMOLA virága kellemes ÁLOMI hangulatba ringat.

iMoLa – aLoMi hangváz: M-L – L-M

 

A LEVENDULA, LEVINDULA nyugtató hatású. Jó ALUDNI VELe.

LeViNDuLa – aLuDNiVeLe hangváz: L-V-N-D-L – L-D-N-V-L

Különböző gyógymódok: fürdő, gyógyital által NIVELÁLOD magad, azaz kedvező lesz egészségi szintVONALAD.

LeViNDuLa – NiVeLáLoD hangváz: L-V-N-D-L – N-V-L-L-D

VONAL – NIVEL hangváz: V-N-L – N-V-L, igazolja, hogy a NIVEL ősnyelvi szó.

 

MANDULA – ALUDNÁM. A MANDULA is nyugtató, olyan a hatása, hogy ALUDNÁM tőle hajnalig. A leírások szerint a MANDULA magvainak fogyasztása kedvező hatással van az idegállapotra.

MaNDuLa – aLuDNaM hangváz: M-N-D-L – L-D-N-M

SALÉTROM – MORTÉLAS. A SALÉTROM nagy mennyiségben halálos, MORTÁLOS. Robbanóanyagként főleg. De tartósításra is használják a már MORTÁLOS, azaz elhalálozott testek tartósítására.

SaLéTRoM – MoRTáLoS hangváz: S-L-T-R-M – M-R-T-L-S

 

SZOMORÚ – ÚROMOSZ. A SZOMORÚság ÜRÖMÖSen (sz > s) keserű, lelket SÖMÖRÍtő, CSÖMÖRÍtő érzés.

SZoMoRú – úRoMoSZ – üRöMöS – SöMöRi hangváz: SZ-M-R – R-M-SZ – R-M-S – S-M-R

Ám a SZOMORÚság ÜRÖMÖSsége válthat ÖRÖMteli hangulatra, ÖRÖMÖS állapotra is.

SZoMoRú – öRöMöS hangváz: SZ-M-R – R-M-S.

 

SZIROM – MIROSZ. A csodálatosan hódító, SZIRMOK kelyhéből felszálló bódító illatot MIROSZ szóval is kifejezték az ősnyelven. Mintha a virág mondaná: SZIROMból SZÓROM illatom, MIROSZom.

SZiRoM – SZóRoM – MiRoSZ hangváz: SZ-R-M – SZ-R-M – M-R-SZ

SZIROM – MERÉSZ. A szép SZIROM a szerény virág MERÉSZsége a megmutatkozásban.

SZiRoM – MeRéSZ hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ

 

CINÓBER – REBÓNIC, a CINÓBERszín a kéjházak csalogató színe. A kéjházakban RIBANCok vannak, aki futtatóik BÉRENCei az üzlet fenntartására.

CiNóBeR – RiBaNC – BéReNC hangváz: C-N-B-R – R-B-N-C – B-R-N-C

 

KENDER – REDNEK. A KENDERruhába öltözött földművelőre, állattartóra, akinek vörösre, REDre DÖRzsölte a kenDERing a nyaka bőrét, DERmáját, ráakasztották ősnyelven a RŐTNYAKú, REDNEK jelzőt, ez angol nyelvben ragadt meg: REDNECK.

KeNDeR – ReDNeK – RőTNYaK hangváz: K-N-D-R – R-D-N-K – R-T-NY-K

 

Az ógörög nyelvi – EKONÓM. Az ősnyelvi MUNKA jelentésű MONÓKA fordított változata.

eKoNóM – MoNóKa – MuNKa hangváz: K-N-M – M-N-K – M-N-K

 

GÁTER – RÉTEG. A GÁTER – RÉTEGekre, TERGÁkra vágja, TERGÁlja a tőkét. Hasonló jelentésű az eszTERGA szóban is. Ott is a felületről távolít el, leTERGÁl, leesz TERGÁt, egy RÉTEGet.

GáTeR – RéTeG – TeRGa hangváz: G-T-R – R-T-G – T-R-G

 

LAVÓR – RÓVAL. A LAVÓRt fából faragták, RÓVAL készítették OVÁLRA, OVÁLis alakúra.

LaVóR – RóVaL – oVáLRa hangváz: L-V-R – R-V-L – V-L-R

 

NYOMOR – REMÉNY. A szegény ember REMÉNYe, a NYOMORtól megszabadulás. A nagy NYOMOR elkeserítő, néha MERÉNYre késztető.

NYoMoR – ReMéNY – MeRéNY hangváz: NY-M-R – R-M-NY – M-R-NY

 

TAVASZ – SZAVÁT. Minden, ami él, „hallja” és megérti a TAVASZ SZAVÁT. A TAVASZ megmozdítja a SZÍVET. A TAVASZ a VETÉS, eszezve: VETÉSZ, a magvak földbe TEVÉSének, TEVÉSZének ideje.

TaVaSZ – SZaVáT – SZíVeT – VeTéS – TeVéS hangváz: T-V-SZ – SZ-V-TSZ-V-T – V-T-S – T-V-S

 

TEGNAP – PENGET. A TEGNAP már lePENGETT, mint a lePENGETett adósság, vagy a húron az utolsó PENGETés.

TeGNaP – PeNGeT hangváz: T-G-N-P – P-N-G-T

 

NÉHA – ÉHEN. A NÉHA szó köztes űr, HIÁNY jelentésű. Aki csak NÉHA eszik, HIÁNYt érez, legtöbbször ÉHEN van.

NéHa – éHeN – HiáNY hangváz: N-H – H-N – H-NY.

 

NEHÉZ – ZUHAN. A NEHÉZ tárgy elszabadulva ZUHAN.

NeHéZ – ZuHaN hangváz: N-H-Z – Z-H-N

 

NEKTÁR – ÉRTÉKEN. A NEKTÁR ÉRTÉKEN nyugvó, értéket hordoz, tartalmaz. Hajdan KANTÁRral, azaz mérleggel mérték a NEKTÁR jussot.

NeKTáR – éRTéKeN – KaNTáR hangváz: N-K-T-R – R-T-K-N – K-N-T-R

 

Ha a fenti szavak vázát alkotó hangokkal ennyire pontosan körülírhatók a hozzájuk fűződő jellemzők, akkor e tény is bizonyíték arra, hogy e szavak nem idegenek, hanem saját nyelvi fejlesztésűek.