TEKNŐ

TEKNŐ – Fatörzsből kivájt, illetve deszkából, bádogból készített, dagasztásra illetve mosásra használt vályúszerű eszköz. [NEM török] A TEKNŐ szó T.K – K.T gyökbővítmény: TeK – KoT. A TEKNŐ TEK gyöke szintén TEvÉKenységet jelent. A TEKnő mélyedését kiKOTorják, így alKOTják meg.

A TEKNŐ űrtartalma a mélyítő TEK művelettel egyre NŐ. A CzF Szótár a régies TEKEN szóból eredezteti. Székelyföld néhány falujában ma is TEKENŐ vagy TEKENYŐ a neve. A KN hangcsoport – EKNŐ – mélyülést jelent az AKNA, tEKNŐ, zOKNI szavakban Az AKNÁba, tEKNŐbe bele lehet szÖKNI. De a szép nő lOKNIjának csigolyásan göndörödő fürtjei, vagy glOKNI* szoknya is jelképes-valós mélység, s férfifejjel bele is lehet szédülni. A KN páros hangjai, mint alvó K.N – N.K gyök: KaN – NaK, a KANna, KANcsó, KANál, csóNAK szavakban szintén mélységet leírók, ugyanakkor hangtávolodással a KemeNce, KatlaN szavakban. Földrajzi nevekben is: KovászNa, KászoN medencében terülnek el. A KaNioN (canyon), vuKáN szavakban is mélyedés. A KN – NK kapcsolat: a teKNő a kezdetben nagy teKNikai vívmány, amelyet lecsoNKolt röNKből készítettek.

/*/ Mondják, hogy a GLOKNI, mint harangszabású szoknya német eredetű, mivel a német Glocke = harang. S a GiLing-GaLLang (kiling-kalang)? Mert némely utódnyelvben ebből módosult a harangot jelentő szó. A nyelvészek így magyarázzák: „Az irodalmi német Glocke (‘harang’) egy hangutánzó kelta klokke származéka.” http://www.szokincshalo.hu/szotar/?qbetu=g&qsearch=&qdetail=3638