TECHNIKA

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
TECHNIKA – A műszaki és természettudományoknak az anyagi javak termelésében való alkalmazása. [A MÉKSz szerint: nk: francia < görög]  Az ősmagyar ták, tek gyökből: tákoló, tákász, mely nem volt megalázó kifejezés akkor, teknika, ez volna a helyes alakja a technika helyett, hiszen hamisíthatatlan ősmagyar gyökbővítmény, minden olyan szó, melynek teh, tech azaz tek a kezdőszótagja, és vitathatatlan, hogy minden teh, tech gyökre épülő szó magyar gyökből indul a világ minden nyelvén. Még a latin technicus is, melyből a francia technique, az olasz tecnico torzult. Ha jelképesen akarjuk kifejezni: a magyar tek gyök az eredeti élővirág, a többi nyelvben másolat, művirág, szajkószó, hiszen nyelvükben nincsen rá magyarázat. A magyar nyelvben viszont még ma is egy sor kifejezés gyökszavai: teker, tékozol, takarít, tákol, tokmány, tukmál, tökéletes, játék, jótékony, kártékony stb. A tökéletes kifejezés például sokatmondóan összetett. Jelentése: értelmes alkotó munkával (régiesen: tákkal) töltött, emberséges módon, értelmesen élhető élet. A tökéletlen ennek ellentéte, élhetetlenség, tökéletlenség. A manapság sokak által használt – sikeres munkára alkalmazott – tökjó kifejezés nem a herére utal, hanem az is a ták, ték, tök stb. gyökökből indul ki. A nik, nika bővítmény a teknő szóból válik érthetővé, tek – tevékenykedik, miközben nő, azaz fejlődik az alkotás. A teknika szóban benne van a tek – munka, a ni – növekvés, ik, a munkát végző egyén,  ika – mozgás, iklatás. Ez műszaki eljárás, alkotói mód.  A teknikus, műszaki szakember, aki játékos könnyedséggel, teknőt készít, tekercsel, takácsként tákolmányt sző, melyből dolmányt tajkol, azaz szab-varr (innen az angol tailor – szabó). Szerszámait tokban tárolja, ismereteit tékában szerzi, ügyfeleivel előnyös szerződést köt, nem nyugszik, míg tökéleteset nem alkot, munka után kitakarít, utána játékra is jut ideje, melynek jótékony, üdítő hatása van. Otthon a felesége által készített étek, a tokány a kedvence, de a tikmonyt is szereti. Többlet jövedelméből jótékonykodik, de senkire nem tukmál rá semmit (tek, ték, tak, ták, tok, tök, tuk).