TARG, TERG – VÁSÁRTÉR

Az ősiségben a vásárok másik neve TARG vagy TERG volt. A vásárok fő célja TÁRGYak adás-vétele, cseréje.

 TARGonca – a bérnyelvészet szerint szláv eredetű. A TARgonca egy- vagy kétkerekű, rakománnyal TÁRgyakkal TERhelhető kézzel tolt, húzott szállítóeszköz. Vásáron, TARGon, TERGen TARgoncát is használták anyagmozgatásra, sőt arról, annak felületére kiTEReGetve, kiTERGetve kínálták a portékát.

A TARGoncával TÁRGYakat szállítanak, akár a tehernyereggel, a TERGenyével. A TARGoncát egy cél érdekében alkották meg, és vele mindig egy cél irányában haladnak. A cél másik ősi neve TÁRGY.

A TARgonca kereke TÁRcsa alakú GYÁRTott TÁRGY.

A kerék előtti időkben volt a TÁRGA (ma is van), négy fogantyúval, és két ember vitte. Az egyik ember volt a szállításban a fő érdekelt, a másik volt a segítőTÁRSA.

A kerékTÁRCSA feltalálása után, az egyik ember – TÁRSA – helyét átvette a kerékTÁRCSA.

A TARGONCA másik ősi neve: CSOTROGÁNY. A csoTROGány nevében is utal a TARG, TERG kapcsolatra, akár a TARGonca nevében.

TaRGoNCa – CSoTRoGáNY hangváz: T-R-G-N-C – CS-T-R-G-NY.

A négyfogantyús  TÁRGát a TRÓGerek vitték ki a TARGra, TERGre, vásárra.

 

TÁRGY – a TÁRGYat GYÁRTják. TáRGY – GYáRT hangváz: T-R-GY – GY-R-T.

A TÁRGY látványként magába RoGYoTT (rogy), mozdulatlan test, ROGYAT.
TáRGY – RoGYaT hangváz: T-R-GY – R-GY-T.
Ez egyik névadó jellemző. Valami lehet megfigyelés TÁRGYa, célpontja.

A TÁRGY lehet összeálló GYuRAT, alaktalan képződmény. TáRGY – GYuRaT hangváz: T-R-GY – GY-R-T.

A TÁRGYalásnak TÁRGYa és célja van. Cél a fennálló megoldatlan gondok sűrűjének GYÉRÍTése, megoldása. TáRGY – GYéRíT hangváz: T-R-GY – GY-R-T.

Valami lehet adás-vétel TÁRGYa, s ez történhet a vásári TÁRGYak TERén, a TARGon, TERGen, vásárTÉRen. Az adás-vétel TÁRGYának, az árunak ügyét átTÁRGYalják, meghányják-vetik, alku stb.

 

A TÁR gyök a fentiekhez kötődő szavakban:

TARisznya, TARisnyaTARtó, TÁRhely, vásárokra, TARGokra, TERGekre is jártak vele.

TÁRs – aki kiTARt velem együtt, TÁRsalog. Vásárokra TÁRsakkal mentek, vagy ott találkoztak.

TARsoly TARtó, TÁRoló. TÁRsul vihető az útra. Egyféle súlyTARtó, súlyTÁR, apróbb TÁRGYakhoz. Vásárokra, TARGokra is jártak vele.

TÁSka, valaha: TÁRska, amely TÁRsul vihető. Ezzel is jártak vásárokra, TARGokra, TERGekre.

 

Továbbá:

TARaj – a TARaj, TARAJ mutatja a szárnyas JÁRATának célirányát. TaRaJ – JáRaT hangváz: T-R-J – J-R-T.

Rcsa – a TÁRcsa kiTERülés, kiTÁRulkozás. A TÁRcsa kerek, kör alakú TÁRgy. A TÁRcsa harci felkészülésnél célpont. A harci TÁRCSA másik neve CSITÁR, azaz pajzs, amelyet CSITÁRok, fegyverkovácsok CSITáltak, CSINáltak, készítettek.

A célpontot TÁRGYnak nevezték régen ősnyelven, ómagyarul. Innen örökölte az angol nyelv a TARGET = célpont szót.

1890-es évek, Új vásártér (Köztársaság tér, II. János Pál pápa tér). | Budapest, Paris skyline, Paris

Vásártér Johannesburgban [Digitális Képarchívum - DKA-040600]