TANÍT

Ősmag(yar)-nyelv
TANÍT – Ismeretet, tudást ad át valakinek. Ezzel foglalkozik. [MÉKSZ szerint: finnugor tőből] A TANÍT ta gyöke a távolra, terjedelemre, a tan, tán gyök tanácsra, tanács előtti ingadozásra (tántorog) mutat. Ha átváltunk rokonhangzókra: tam (támasz), továbbá dam, dom, mely előtéttel idom, azaz tanít, idomít. A dam fordítva mad, mely emelkedést jelent, a mad d hangját g rokonhanggal váltva mag, így eljutunk a csíráig, a lényegig, mely a tanítás célja.