SZIVÁRVÁNY, PÜNKÖSD

SZIVÁRVÁNY – A távolabb hulló esőcseppeken megtörő napfény által keltett, körív alakú, színes fényjelenség az égbolton. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szív(ás)] A SZI – ISZ ősgyökből, az SZ.V – V.SZ gyökből: SZíV – ViSZ induló szó.

A SZI ősgyök a SZÍn szó alapja is, és ez esetben SZÍnekről is szó van. A V hangcsoport – IVÁ – a szIVÁrvány szóban az ÍVElő alakzatot jelentő, de szÖVEtség jele is arra, hogy többé nem lesz világméretű vízözön.  A szIVÁrvány hEVEderszerű félkörÍVE látszik a lEVEgőben. Az RV hangcsoport – ÁRVÁ –, mint egy félkör alakú zÁRVÁny, amelynek két szARVA a talajból kiinduló. Olyan légköri jelenség, amely a fizika tÖRVÉnyei szerint jön létre, azokkal magyarázható, ám ezen túlmenően mÉRVAdó teremtői ígéret jele is, amely ma is ÉRVÉnyben van, mivel meg van ÍRVA (Gen. 9: 11 – 13). A nyelv ezt világosan bizonyítja sajátos kifejező eszközeivel. Az R.V – V.R gyök: RoV – VöR, mint égre ROVott VIRuló SZÍnes körÍV, amelynek első és legszebb színe a VÖRös.  

PÜNKÖSD – A húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vszó: latin < görög] A szó nem magyar nyelven képződött, de magyar nyelvi elemekből áll. PEN-TEC-OSTA Jézus tanítványai ekkor kapták a Szent Szellem ajándékát FÉNYnyelvek alakjában. A PEN – PÜN gyök, épp mint a PÉNtek PÉN gyökszava FÉNYt jelent. TEC – tek, tak, ták = cselekvés. Az SZT hangcsoport – OSZTA – az OSZTÁst jelenti. PÜNKÖSD a FÉNYOSZTÓ ünnep, a tanítványok megerősítését szolgálta. Ez volt Krisztus Gyülekezetének KEZDete. Az NK hangcsoport – ÜNKÖ – olyan szavakban értelemhordozó, amelyek valamilyen fogyaték, segítséget igénylő jelenségek leírói, de a jókedvet is kifejezi. Például: atyÁNKOdik (Csík: imádkozik), csalINKÁzik, ficÁNKOl, csONKA, mANKÓ, pislÁNKOl és mások. A tanítványok csONKÁnak érezték magukat Jézus hiányában, bár hitük pislÁNKOlt, de megerősítést kívánt. Az N.K – K.N gyök: NeK – KíN, a NEKi és KÍNál szavakban írja le az adományozás tényét. Az SD hangcsoport –ÖSD/I – az ESDŐ (imádkozó) a kÜSDÉg (magukat kicsinyeknek érző) és mOSDÓ (bűntől megtisztuló) szavakban világítja meg az esemény jelentését. Az S.D – D.S gyök: SoD – DúS, az események SODró hatása és a DÚS adomány.