SZIRUP

NEM latin < arab SZIRUP – Sűrű cukoroldat. [MÉKSZ: vszó: latin < arab] A SZIRUP SZ.R – R.SZ gyökből képzett szó: SZiR – RiSZ. SZIRUP lehet a szó ősnyelvi alakja, de a SZÖRP is. A SZI ősgyök különleges, értelmét rejti, mint életfontosságú, életerőt serkentő nedű. SZORzat értelmű is, hiszen itt párologtatással az anyag többSZÖRös SŰRítése, a hatóanyagok tömörítése, és ez által az ízek fokozása a cél. Székelyföldön ma is SZIRUP. A SZIrup, SZÖrp felSZIppantható, SZÍvható, SZÖrpölhető egy üreges SZÍvószállal. Az R hangcsoport – IRU – a nedvben levő éltető ERŐ értelmét hordozza. A szIROp, sŰRŰre főzött, ÖRÖmmel fogyasztott nyIROk, amely ínyre kellemes (nyirok – koriny). A SZÖRP szó is a távoli múltból való. Gyümölcsök SŰRűre főzött édes nedvét nevezték SZÖRPnek, amelyből ízes üdítő lé, azaz hÖRPölhető SZÖRP készíthető. A SZÖRP tisztán a gyümölcs lényegét tartalmazza, ami benne életfontosságú táp- és vitaminérték. Az R.P – P.R gyök: RuP – PuR, a gyümölcsöt összeROPpantva betÖRték, főzték, leszűrték. Bármely édes gyümölcsből hosszú idejű vagy többszöri főzéssel, PÁRologtatással sűrű, édes sziRUP készíthető cukor hozzáadása nélkül: péPSZERŰ –SZERŰP. Az utódnyelvekben a RUP – PUR gyökből van az elemi tisztaság fogalmának megnevezése: PUR: sziRUP – PURisz, hiszen a sziRUP a gyümölcs színe-java. Meglehet, ismerték a szárítás utáni ROPpantással, PORítás, őrlés módját is. A SZÖRP szó, e SŰRítési művelet a PRÉS (sűrítés, tömörítés) szavunk egyik névadó jellemzője: SZÖRP – PRÖSZ – PRÜSZ – PRÉS. A székely PRÜSSZ – a tüsszentés hangja, amikor mintegy túlnyomásként tör, PRÉSelődik ki a szervezetből orron-szájon át a levegő. A SZöRP – PRöSZ – PRüSZ – PRéS hangváz: SZ-R-P – P-R-SZ – P-R-SZ – P-R-S. A SZIRUP szóvégi P hangja mutathat a nedvre (püpü, pia) vagy ragadós, taPadós tulajdonságára, de a cuPPantó finomságra is. A CzF Szótár így ír a SZÖRPről: „bizonyos növényekből kivont édes sürü nedv. (Syrup.). Egyébiránt eredetileg hangutánzó törzs, melyből az ízlelő ivásra vonatkozó szörpöl, szörpöget, szörpent stb. származnak. Legközelebbi rokona a magyarban hörp; arab nyelven sürb Zenker szerént am. ivás; ital (action de boire; boisson); és serbet arab-török nyelven am. ital; korty; bor; egy adag orvosság; szirup stb. […] szörpöl. A nedvet, italt öszveszorított ajkak, és fogak között szívja be. Szörpölni az édes bort, mézet. Módosított alakban: hörpöl, szürcsöl; latinul: sorbet, németül schlürft.” Kiem. K.S. A fenti leírásban szereplő nyelveken adott nevek ősnyelvi eredetének igazolására bizonyíték, hogy minden vele kapcsolatos névadó jellemző felsorolható, azok minden oldalról megvizsgálhatóak a mai magyar nyelven.