SZIMULÁL

Idegen hangzású, idegennek látszó magyar eredetű szavak
SZIMULÁL – Betegséget tettet, színlel. [A MÉKSz szerint: nk: latin] A szimulál szónak is köze van a szemhez, látáshoz. Aki tettet valamit, az olyannak akarja magát láttatni, mint amit a tettetésével kialakított képpel mutat. Ugyanakkor a szimulálás sunyin simuló, csaló magatartás. Magyar nyelvi elemekből épülő szó.