SZERDA

SZERDA – A hétfővel kezdődő naptári hét 3. napja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A SZERDA szó szintén az SZ.R – R.SZ gyök bővítménye, és mint ilyen ősmag(yar)-nyelvi eredetű. A szláv sztreda a SZERDA nyomán kialakult szó. A SZER gyök a magyar nyelvben a közép értelmét is képviseli.

A falvak főútvonalán a faluRÉSZek nevei: alszeg, középSZER, felszeg. A szláv nyelvek innen vették a közép értelmet! A SZERDA RD párosa a legerősebb R, és a végletek valamint középállapot kifejezésére képes D hang (vád – De – véd) szövetsége. Ha megfigyeljük azokat a szavakat, amelyeknek értelemalakítói, első ránézésre látható, hogy nem szívderítő, kellemes kifejezések, inkább szigorúak. Egyik része mozgást leíró, és ez némileg kivétel: fürdő, fordul, gördül, perdül stb. Másik része erőteljes tömeget vagy tömegmozgást leíró: borda (hajó), csorda, dalárda, erdő, horda, hordó, irdatlan. Ugyanakkor erőteljes, akár szoros határok közti állapotra is utal a korda, szurdok, zárda szavakban. Vannak harcot sejtetők: bárd, dárda, kard stb. Esetleg ragadozó durvaságot, gepárd, ordít, ördög, párduc és mások. Valaha SZERDAi napon ejtették SZERét, sorát a SZERTArtásoknak, vagyis SZERTArtó nap volt a hét középső napja. A SZER gyök szorzati, vagyis ismétlődést jelent, és ez a SZERTArtások ismétlődésére is érvényes volt. Ebből a szóból ered T > D hangváltással a SZERDA megnevezése. A SZERTArtások kötelező érvényűek lehettek, és valószínű, nem lelkileg felemelő tartalommal telítettek. Ezt az RD páros jelenléte igazolja a moRD, zoRD szavakban. Az R.D – D.R, amely mint alvógyök van jelen a szó tengelyében a DuRva szó alaphangjai. A D.R gyök R hangját a lágy párjára, L hangra cserélve, a DéL szó kapjuk, amely a napszakok felezője, azaz közepe. A CzF Szótár szerint: „a szláv sztreda, ezen szótól: sztred, mely tulajdonképen közepsőt jelent, minthogy a hét nap között, vasárnaptól számitva, a szerda közép helyet foglal.” Ha így van, egészségükre váljon a szlávoknak, de a SZERDA megnevezés nem tőlük származik, hanem a magyar nyelvből örökölték, épp, mint a csetire szavukat a csütörtökből, mivel kialakulásuk okára csak itt, magyar nyelven lehet magyarázatot adni.