SZENVED, SZENVEDÉLY

SZENVED – Az a történés, állapot, hogy valaki, valami szenved. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A SZENVEDÉS szó az SZ.N – N.SZ gyök bővítménye: SZeN – NeSZ. A SZENVEDÉS elsodró erejű, test-érzelem összességet megtörő, égő fájdalom. SZENVEDÉS idején az életműködés lelassul, a hang NESZ-szé halkul, lángja gyenge pislákoló gyertyafény. Az NV hangcsoport – ENVE, de inkább ENYVE – a szENVEdés, sENYVEdés. Az NY.V – V.NY gyök: NYaV – VáNY, a NYAValya, VÁNYad szavakban mutat az állapotra. A szóvégi V.D – D.V gyök: VeD – DeV, a senyVEDő szenVEDőnek VÉDelemre, ápolásra, szeretetre, erőre van szüksége. A DAV, DÉV gyök az ősi nyelvben ERŐdítést is jelentett. Például a dák várak neveiben: DAVA, DEVA. A SZENVED szó nem ismeretlen, hanem magyar eredetű.

SZENVEDÉLY – Sodró erejű érzelem, ösztönző vágy, erős, önkéntelen törekvés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A SZENVEDÉLY szó is az SZ.N – N.SZ gyök bővítménye: SZeN – NeSZ. A SZENV = érzet, érzés, érzelem. A SZENVEDÉLY elsodró erejű érzelmi tobzódás. Köze van a SZEMhez, látványhoz, s ez a kiejtésnél átvált (n > m). Mégis a SZEN gyök meghatározó, mivel a csillogóan parázsló SZÉN beszédes hasonlat. A NESZ mondandója: kell egy rejtelmes NESZ, egy belső szívbéli hang. Itt az SZ hangnak a kiterjedés jelentése lelki téren teljes mértékben érvényesül. Az NV hangcsoport – ENVE – a szENVEdélyes ember, érzelmileg felhangolt, túltengő állapotban szENVEd (jó értelemben). A V.D – D.V gyök: VeD – DeV, valamit VEDelni, mértéken felülit jelent. A DÉVajság szintén mértéken felüli csintalankodás. A szenVEDély esetenként megVADítja az embert. A D hangcsoport – EDÉ – jelen van az ÉDEs, ADOmány, ÉDEn, dIDI, IDIll, ÜDE, kEDŰ és más szavakban. A SZENVEDÉLY lángoló tűz, kEDÉLYre ható. Az NV páros jelenléte érdekes, itt alvó N.V – V.N gyök: NéV – VéN, NÉVA, VÉNA bő folyamok. ÉVA NÉVA, VÉNA (Vénusz) a tettre serkentő elragadó nőiség. A szóvégi D.LY – LY.D gyök: DéLY – LYéD, a lágyítást elhagyva: DaL – LéD. A szenveDÉLY D hangja a Dús bőség értelmet adja a szóhoz. A SZENVEDÉLY sosem szerény. Mintha a SZENV a benső érzet azt mondaná: VEDelj (bőség pohara) ÉLJ, DALolj LÉD = könnyedén! A SZENVEDÉLY tősgyökeres magyar szó.