SZéKes népek

Megfigyelhető minden SZéKes nép, amely nevében hordja e két hang által képviselt háttéri értelmet: etruSZK, utódaik: toSZKán, baSZK, SZKot (skót), gaSZKon, SZéKely, sőt az eSZKimó is.
E népek a legmostohább körülményeket is elviselve ragaSZKodnak megSZoKott élőhelyükhöz, SZoKásaikhoz. Kiverni sem lehet onnan őket.
A mindenkori hatalom, ha megvesz, földhöz veri magát, akkor sem tudja ezt a népfajtát megtörni, mert ez génekbe épített, égetett sajátos jellemző, amely a történelem során soha nem volt kitörölhető.
Lehet e népeknek bármilyen ganéj vezetése, az egyszerű néptörzsben, él a SZÍK, megmarad a SZIKra.
Ez az örökölt gének törvénye.